Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Specialiserad och allmän palliativ vård – vad är skillnaden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Specialiserad och allmän palliativ vård – vad är skillnaden?"— Presentationens avskrift:

1 Specialiserad och allmän palliativ vård – vad är skillnaden?
”Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.” ”av alla, för alla, överallt” Specialiserad palliativ vård ”Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.”

2 Komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov?
AA: Heartmate, transplantationskö, dialys, sepsis, icke svenskspråkig, McDonalds barnsjukhus BB: Stamcellstransplantation, GVH-reaktion, sex månaders vårdtid, 16 tim/dygn aktiva ssk-åtgärder CC: Ung kvinna, bakteriell meningit, respiratorbehandlad, pus rinner ur ventrikeldränet DD: HCC, TACE-behandling innan eventuell levertransplantation, betydande postembolibiverkningar

3 Hemsjukvård (Socialstyrelsens termdatabas)
”Hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och som är sammansatt över tid” Basal/allmän? Avancerad? Gränssnittet varierar troligen nationellt, regionalt och kanske också lokalt!

4 Motala-modellen: -utgångspunkten för ASIH
Närståendes roll i vården stärktes Sjuksköterske- och läkarresurser var lättillgängliga dygnet runt Reträttplats om vården sviktade i hemmiljön Människor med progredierande nedsättning av ADL-funktionalitet och därmed dålig prognos Vårdinnehållet en ”aktiv helhetsvård”, åtgärderna inte beskrivna Vårdplattform för lättillgänglig personcentrerad vård Snabb spridning

5 Vilka patientgrupper hade nytta av ASIH?
Cancerpatienter i livets slutskede Äldre med kronisk sjukdom som inte längre gagnades av vård i en alltmer sofistikerad sjukhusvärld Patienter där åtgärden var bestämd av sjukhusen men utsträckt i tid Sammanblandningen Hemsjukvård=palliativ vård men… Hemsjukvård kan bara bedrivas hemma, palliativ vård i hemmet på sjukhus eller i kommunala boendeformer


Ladda ner ppt "Specialiserad och allmän palliativ vård – vad är skillnaden?"

Liknande presentationer


Google-annonser