Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativregistrets värdegrund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativregistrets värdegrund"— Presentationens avskrift:

1 Palliativregistrets värdegrund
Jag… och mina närstående är informerade om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina behov vårdas där jag vill dö behöver inte dö ensam vet att mina närstående får stöd Viktigt att det blir bra direkt – vi får bara en chans!

2 Hjälpmedel för att få till en god palliativ vård i livets slut!
Socialstyrelsens Nationella Kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Där bl.a. prioriteringar och kvalitetsindikatorer för en god vård återfinns.

3 Täckningsgrad i Svenska palliativregistret

4 Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorerna för god palliativ vård i livets slut
Täckningsgrad Svenska Palliativregistret Slutenvårdstillfällen de sista 30 dagarna i livet Förekomst av trycksår Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel mot ångest Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel (opioid) mot smärta Dokumenterad munhälsobedömning Utvecklingsindikatorer Brytpunktssamtal Kontinuerlig symtomskattning smärta Kontinuerlig symtomskattning andra symtom Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning , rekommendationer och indikatorer : stöd för styrning och ledning. 2013

5 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat på nationell nivå
Resultatet är från alla verksamheter som har registrerat i palliativregistret sista året Indikatorerna har i snitt ökat under sista året (högra stapeln). Sedan första kvartalet 2% ökning i snitt och en svag ökning på alla indikatorerna.

6 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat VGR
Alla registreringar i både kommunal och landstingsverksamhet Resultatet ligger över den nationella nivån för avsaknad av trycksår, vb ordination mot ångest och smärta Under för dokumenterad munhälsa, dokumenterat brytpunkssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. Totalt ses motsvarande ökning av indikatorernas snitt som på nationell nivå.

7 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat Halland
Alla registreringar i både kommunal och landstingsverksamheter Resultatet ligger något över den nationella nivån för avsaknad av trycksår, smärtskattning och övrig symtomskattning Under för vb. ordination mot ångest och smärta, dokumenterad munhälsa och brytpunktssamtal. En bra ökning av snittet för indikatorerna som är högre än på nationell nivå.

8 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat på SU
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över den nationella nivån för vb. ordination mot ångest Under för avsaknad av trycksår, vb. ordination mot smärta, dokumenterad munhälsa och brytpunktssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. En svag ökning av det gemensamma snittet för indikatorerna under sista året

9 Allingsås sjukhus Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger över nationell nivå för avsaknad av trycksår, vb ordinationer mot ångest och mot smärta Under nationell nivå för dokumenterad munhälsa, brytpunktssamtal, smärtskattning och övriga symtom (för få gjorda får ej visas). Totalt fortfarande en försämring jämfört med motsvarande tidsperiod föregående år.

10 Kungälvs sjukhus Resultatet ligger över den nationella nivån för vb. ordination mot ångest och mot smärta. Under för avsaknad av trycksår, dokumenterad munhälsa och brytpunktssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning (för få gjorda). En ökning av det gemensamma snittet för indikatorerna under sista året

11 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat SÄS
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger på nationell nivå för avsaknad av trycksår Resultatet ligger under den nationella nivån för övriga kvalitetsindikatorerna Förändringen av kvalitetsindikatorernas snitt är i stort oförändrat sedan föregående år.

12 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat NU sjukvården
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet ligger betydligt under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna En svag minskning av snitt för kvalitetsindikatorernas under sista året

13 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer - resultat SkaS
Alla registreringar inom sjukhuset Resultatet ligger betydligt under den nationella nivån för de flesta kvalitetsindikatorerna En ökning av snitt för kvalitetsindikatorernas under sista året

14 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer -resultat Kungsbacka sjukhus
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård Resultatet kan inte visas då underlaget är mindre än 10 registreringar (enl. datainspektionen. Nytt sedan föregående redovisning)

15 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer –resultat Hallands sjukhus
Alla registreringar inom sjukhuset Resultatet ligger under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna En minskning av snitt för kvalitetsindikatorernas under sista året

16 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat VGR:s specialiserade palliativa vård
Här ingår ASIH Göteborg, palliativa enheter och hospice Resultatet ligger över den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorer Utvecklingen för kvalitetsindikatorerna i snitt har förbättrats under sista året.

17 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR - alla sjukhus
allmän palliativ vård

18 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR kommunal verksamhet
allmän palliativ vård

19 Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för VGR specialiserad palliativ vård

20 Vårdresultat VGR utan extern hjälp
Sista året har 6157 väntade dödsfall registrerats

21 Vårdresultat VGR med extern hjälp från specialiserad vårdverksamheter
Sista året har 765 väntade dödsfall registrerats från verksamheter med allmän palliativ vård som tagit hjälp från den specialiserade vården


Ladda ner ppt "Palliativregistrets värdegrund"

Liknande presentationer


Google-annonser