Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliativt vårdinnehåll i livets slutskede

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliativt vårdinnehåll i livets slutskede"— Presentationens avskrift:

1 Palliativt vårdinnehåll i livets slutskede
Bertil Axelsson Adj lektor i palliativ medicin, Umeå universitet Öl, Storsjögläntan, Östersunds sjukhus

2 Vad vill den obotligt sjuke ha av vården?
Kompetens Kontinuitet Kontakt Kommunikation Kvalitet

3 Etisk grund: Människovärdesprincipen Göra gott Inte skada Autonomi
Lika värde Respekt för integriteten Göra gott Inte skada Autonomi Rättvisa

4 Optimalt  maximalt Individualisera I dialog Dokumentera Person
Situation Vetorätt I dialog Dokumentera

5 Jag, som vårdas i livets slutskede…
...och mina närstående är informerade om min situation ...är smärtlindrad ...är lindrad från övriga symtom ...är ordinerad läkemedel vid behov ...vårdas där jag vill dö ...behöver inte dö ensam ...vet att mina närstående får stöd

6

7 Syfte Att successivt förbättra vården i livets slutskede
dör varje år 80% dör den ”långsamma döden” vårdenheter i Sverige Alla dödsfall registreras (av enhet som äger sängen!!!) Fokus vårdinnehållet sista levnadsveckan

8 Vet ni på er enhet…. Hur många som:
är informerade om att de är döende? dör med smärta? dör med trycksår? hellre vill vårdas någon annanstans? dör ensamma? När du börjar använda palliativregistret får du svaret på frågorna

9 Hur är registeraktiviteten i BD-län?

10 Kommunvis?

11

12 Notera och kom ihåg lösenordet

13 Enhetsenkät 22 frågor 1 g/år Verksamhet? Personal?
Tillgång olika yrkesgrupper? Skriftliga rutiner?

14 Dödsfallsenkät 25 frågor Så snart efter dödsfallet som möjligt
I samband med teamträff/rapport Reflektion – vad kunde vi gjort bättre? Frågor om bl a: Information Symtomlindring Trycksår Valfrihet Eftersamtal

15 Resultatredovisning Direkt on-line efter inloggning
Jämföra den egna enheten med landet Direkt on-line öppet Enhetstyp/landsting eller kommun Årsrapport PDF-fil Årskonferens april 2011 Egna önskemål via VU Gratis!

16 Informerande samtal till patient

17 Förlust av självbestämmande

18 Informerande samtal närstående

19 Dog där man ville?

20 Erbjudande om eftersamtal

21 Hur arbetar jag med palliativregistret?
Anmäl enheten Mail med enhetskoden (8 siffror ) Registrera enhetsen-käten först Registrera dödsfalls-enkäter Ta ut egen statistik Diskutera era resultat Försök att förbättra Följ upp i registret


Ladda ner ppt "Palliativt vårdinnehåll i livets slutskede"

Liknande presentationer


Google-annonser