Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geriatrisk vårdfilosofi om geriatrik, värdegrund och vårdfilosofi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geriatrisk vårdfilosofi om geriatrik, värdegrund och vårdfilosofi"— Presentationens avskrift:

1 Geriatrisk vårdfilosofi om geriatrik, värdegrund och vårdfilosofi
Wilhelmina Hoffman Silviahemmet och Svenskt demenscentrum

2 Geriatrik 1962 Svensk långvårds läkarförening bildas
1969 Långvårdsmedicin 1999 SFGG 2007 SGF (namnbyte till Svensk Geriatrisk Förening)

3 Världens befolkning 60+ år
FN:s rapport ”World population ageing ” 3

4 Värdegrund Begreppet Värdegrund – infördes under 1990 talet i diskussioner kring framförallt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar. (Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion) Förslag på definition ” En viss uppsättning normer (önskvärd/icke önskvärd, påbud) värderingar (bra/dåligt, gott/ont) dygder (önskvärda personliga egenskaper) och målsättningar. Värdegrund formuleras ofta i olika satser ” frihet, integritet, respekt etc.” ” Att arbeta med värderingar är ett processarbete som sker i dialog”.

5 Värdegrund - utdrag ur SLL:s förklaring
Hur man förhåller sig till sitt uppdrag och till patienterna samt anhöriga och medarbetare. En värdegrund bör inte enbart ha ett individperspektiv utan också beskriva ett förhållningssätt och en arbetsmetod för hela organisationen.

6 Ett exempel från Tomelilla
” Vår värdegrund utgår från fem hörnstenar som ska prägla arbetssättet och vara plattformen i den framtida organisationen” Helhetstänkande – Resultatinriktning – Tillit - Öppenhet - Glädje och humor

7 Filosofi Philosophia - Kärlek till lärdom & vetenskap Levnadsvishet
Praktisk filosofi – framställer vad som bör vara

8 Hög kvalitet i vården (SOU2001.6)
Visar ett tydligt samband mellan Bra ledarskap Välutbildad personal Tydlig vårdfilosofi

9 Finns det då en vårdfilosofi som passar generellt inom geriatriken?
Med etisk plattform, en värdegrund med individen i fokus samt anhöriga och medarbetare självklart inberäknade. Som innefattar förhållningssätt och fungerar som arbetssätt i ständig process samt har ett tydligt mål.

10 Palliativ vårdfilosofi
Målet är högsta möjliga livskvalitet Grunden - den etiska plattformen utgörs av alla människors lika värde (WHO) (de etiska grundprinciperna används i dialog vid etiska problemställningar) De fyra hörnstenarna - Symtomkontroll (fysiskt , psykiskt, socialt, existentiellt) helhetssyn Teamarbete (ledarskap, kunskap/kompetens, reflektion) Anhöriga (delaktighet, stöd ) Kommunikation och relation (bemötande, dokumentation, ansvar)

11 Palliativ vårdfilosofi
Fungerar som ett praktiskt arbetssätt med tydligt mål och innebär med beaktande av varje hörnsten i varje situation en ständig process utifrån helhetsperspektivet. Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Geriatrisk vårdfilosofi om geriatrik, värdegrund och vårdfilosofi"

Liknande presentationer


Google-annonser