Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår vision ETT GOTT LIV UTIFRÅN EGNA VAL Vår verksamhetsidé Med professionella insatser gör vi livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med varaktig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår vision ETT GOTT LIV UTIFRÅN EGNA VAL Vår verksamhetsidé Med professionella insatser gör vi livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med varaktig."— Presentationens avskrift:

1 Vår vision ETT GOTT LIV UTIFRÅN EGNA VAL Vår verksamhetsidé Med professionella insatser gör vi livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Våra kännetecken Vi är en kunskapsorganisation som präglas av respektfullt bemötande, engagemang, samarbete och hög kompetens. SynsättFörhållningssättArbetssätt Alla människors lika värde Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter Vi möter alla utifrån deras unika situation oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk, språklig eller religiös tillhörighet Alla människors inneboende kraft Vi ser alla människors egenkraft Vi ger verktyg för att utveckla styrkor och undanröja hinder Alla människors rätt till integritet och självbestämmande Vi möter alla människor efter deras uttrycka behov Vi ger verktyg för kommunikation Alla barns rätt att uttrycka sin mening Alla barn ska utifrån sina förutsättningar bli lyssnade på och få sina åsikter beaktade Vi skapar förutsättningar för dialog utifrån barnets perspektiv TILLGÄNGLIGHET KVALITET EFFEKTIVA PROCESSER Mål 1Vi uppfyller minst vårdgarantin Måltal80 % av brukarna ska ha fått en första kontakt inom 60 dagar och för 70 % av brukarna ska behandling ha inletts inom 60 dagar. Mål 2Våra lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning MåltalFörbättringsåtgärder avseende tillgängligheten till våra lokaler ska genomföras enligt handlingsplan. Mål 3Vår information och kommunikation är anpassad till mottagarens behov Måltal• Utifrån genomförd undersökning ska hemsidan vara utvecklad med hänsyn till brukarnas synpunkter. • En förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska antalet uteblivna besök ska vara framtagen. • Förutsättningar för webbaserade insatser ska vara undersökta och prövade. Mål 1Vi arbetar för att brukaren tar aktiv del i sin habilitering/rehabilitering MåltalAlla verksamheter ska arbeta enligt den förvaltningsövergripande modellen för habiliteringsplanering och måltal ska finnas på verksamhetsnivå. Mål 2Vi bemöter brukare och medarbetare med respekt MåltalVid alla medarbetar- och brukarundersökningar ska frågor om respekt ingå. Mål 3Vi arbetar enligt ledningssystemet God vård Måltal• Kvalitetsområdena i God Vård ska tydliggöras genom ett seminarium och en artikelserie i H&H nytt. • Ett förslag till uppföljning av kvalitet ska vara framtaget och prövat. • En struktur för kunskapsstyrning ska vara framtagen. • Brukarundersökningar ska genomföras enligt handlingsplan. • Arbetstidskartläggning ska vara genomförd. Mål 1Vi använder metoder som ger god effekt Måltal• Utifrån nationella rapporter om evidensbaserad habilitering ska minst två arbetsmetoder vara implementerade. • Den förvaltningsövergripande prioriteringsmodellen ska implementeras enligt handlingsplan. Mål 2Våra mål är tydliga och utvärderingsbara MåltalVärdet för faktorn målkvalitet i medarbetarundersökningen ska ha ökat med två punkter på förvaltningsnivå. Mål 3Vår interna kommunikationsförmåga är god MåltalEtt antal delmål ur handlingsplanen för förvaltningens interna kommunikation ska vara genomförda.

2 MÅLTAL KOPPLAT TILL UTMANINGAR Utmaning 1Ekonomi i balans MåltalEkonomin ska vara i balans. Utmaning 2Rätt kompetenser nu och framöver Måltal• Strategisk kompetensförsörjning ska vara ett verktyg som är känt och som används av chefer. • Värdet för faktorn ledarskap i medarbetarundersökningen ska öka på förvaltningsnivå. • Värdet för dynamiskt fokustal i medarbetarundersökningen ska öka på förvaltningsnivå. Utmaning 3Kunna mäta resultatet av vårt arbete MåltalEtt förslag till uppföljning av resultat/effekt ska vara framtaget och prövat. MÅLFOKUS 2012 Skåne – livskvalitet i världsklass Region Skånes vision Förvaltningsuppdrag för


Ladda ner ppt "Vår vision ETT GOTT LIV UTIFRÅN EGNA VAL Vår verksamhetsidé Med professionella insatser gör vi livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med varaktig."

Liknande presentationer


Google-annonser