Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och ungas delaktighet utifrån ett normkritiskt perspektiv •Mer än bara en bemötande fråga?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och ungas delaktighet utifrån ett normkritiskt perspektiv •Mer än bara en bemötande fråga?"— Presentationens avskrift:

1 Barn och ungas delaktighet utifrån ett normkritiskt perspektiv •Mer än bara en bemötande fråga?

2 PALATSET! DRÖMMARNAS HUS?

3 Drömmen som blev en mardröm..

4 Men vad hände på vägen?

5 Palatsets MÅL och kännetecken! - Skapa Sveriges STÖRSTA och BÄSTA kulturverksamheter för barn och ungdomar! - Skapa ett HUS där ALLA barn och unga ska känna sig välkomna! - Skapa Sveriges STÖRSTA och BÄSTA kulturverksamheter för barn och ungdomar! - Skapa ett HUS där ALLA barn och unga ska känna sig välkomna!

6 Uppgift nr 1 - Skapa Sveriges bästa Palatset Bibliotek! •Vad har ungdomar för verktyg/ kompetenser som kan hjälpa oss med detta mål? •Vilka fördelar finns att arbeta med barn och unga delaktighet? •Vilka Rädslor finns? •Vad har ungdomar för verktyg/ kompetenser som kan hjälpa oss med detta mål? •Vilka fördelar finns att arbeta med barn och unga delaktighet? •Vilka Rädslor finns?

7 VIPP/ Mentorskapet

8 Kvalitetssäkra verksamheten - Ett breddare barnperspektiv hos personalen - Kreativa och fantasifulla förslag! - Rädslor: Ökad arbetsbelastning? Att inte hinna med?

9 De bortglömda barnen? •Vem nådde Palatset ut till? •En försmak för det fördömda? •Vad hände med de barn och unga som inte kom till tals? •Barn med olika funktionsskillnader? •Barn utanför tullarna? •Fattiga familjer? •Vem nådde Palatset ut till? •En försmak för det fördömda? •Vad hände med de barn och unga som inte kom till tals? •Barn med olika funktionsskillnader? •Barn utanför tullarna? •Fattiga familjer?

10 Uppgift 2: Hur skapar vi ett Palatset Bibliotek för ALLA? •M å ngfalden p å min arbetsplats - Ä r den inkluderande f ö r ALLA? - bes ö kare, personal, v å rt utbud. •Vilka verktyg/ kompetenser saknar vi? -Vad har vi f ö r utmaningar f ö r att arbeta med dessa fr å gor? •M å ngfalden p å min arbetsplats - Ä r den inkluderande f ö r ALLA? - bes ö kare, personal, v å rt utbud. •Vilka verktyg/ kompetenser saknar vi? -Vad har vi f ö r utmaningar f ö r att arbeta med dessa fr å gor?

11 Palatsets delaktighetsarbete •Glasögonkursen •VIPP/mentorer •Strategiska arbetet •Glasögonkursen •VIPP/mentorer •Strategiska arbetet

12 Strategiskt arbete - mer än bara bemötande! •Identifiera bristerna inom organisationen idag •Vad önskar vi uppfylla på längre sikt? •Ta fram en mångfaldsplan som vi följer. •Gemensamma värdegrunder •Hur arbetar vi med kommunikationen? •Marknadsföringen/ hemsidan •Rekryteringen •Program utbudet •Identifiera bristerna inom organisationen idag •Vad önskar vi uppfylla på längre sikt? •Ta fram en mångfaldsplan som vi följer. •Gemensamma värdegrunder •Hur arbetar vi med kommunikationen? •Marknadsföringen/ hemsidan •Rekryteringen •Program utbudet

13 Sammanfattningsvis! Vad är målsättningen med ert delaktighets- och mångfaldsarbete? Vart vill ni? Vad är visionen? Hur ska ni hantera barns olikheter och olika förutsättningar? Vilka krav ställer ni på er arbetsplats och vilket ansvar har ni som personal i dessa frågor?


Ladda ner ppt "Barn och ungas delaktighet utifrån ett normkritiskt perspektiv •Mer än bara en bemötande fråga?"

Liknande presentationer


Google-annonser