Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Därför spelar svensken golf: Motion och hälsa 76,3% Umgänge med familj och vänner 67,6%. Gillar golf som idrott 59% Förbättra mitt spel 49,6% Personlig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Därför spelar svensken golf: Motion och hälsa 76,3% Umgänge med familj och vänner 67,6%. Gillar golf som idrott 59% Förbättra mitt spel 49,6% Personlig."— Presentationens avskrift:

1 Därför spelar svensken golf: Motion och hälsa 76,3% Umgänge med familj och vänner 67,6%. Gillar golf som idrott 59% Förbättra mitt spel 49,6% Personlig utmaning 44,5% Bollträffen: 43,6% Naturupplevelse: 43,4% Träffa nya människor: 34,8% Tävla: 27,1% Umgänge med affärsbekanta: 16,2% Annat: 2,4% msoGolf Research

2 Utvecklingsarbete Start 23 februari 2010 Janne Christoffersson SISU

3 Bakgrund Enligt tidigare beslut och information på årsmötet 20091213 ska vi i Gumbalde GK revidera våra tidigare målsättningar. Grunden för detta är att skapa en vision och värdegrund för hela vår golfklubb. Det tänker vi nu göra under våren 2010 i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. I det samarbetet kommer en arbetsgrupp ta fram ett förslag till vision och värdegrund för Gumbalde GK.

4 Arbetsgrupp Marianne Jacobsson, Marie Wärn, Ingrid Karlström, Elsa Johansson, Josefin Eliasson, Lars Alex, Bo Björkman, Lennart Karlström, Christoffer Mårtensson, Olle Widén, Roger Wärn, Per-Åke Ström, Marcus Hederstedt 4 träffar har arb.grp. haft

5 Svensk idrott - världens bästa - en satsning på idrottens gemensamma vision och värdegrund

6 Utgångspunkter i satsningen: Vision Svensk idrott - världens bästa Värdegrund Bygger på fyra kärnvärden: •Glädje och gemenskap •Demokrati och delaktighet •Allas rätt att vara med •Rent spel

7 Referenser •Idrotten vill •Svenska Golfförbundet •Gotlands Idrottsförbunds vision och riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten

8 Svenska Golfförbundet Verksamhetsinriktning 2009 – 2012: Vision: ”Vi skapar världens bästa förutsättningar för golf” Detta innebär att: •Vi ska vara världsledande inom internationell tävlingsgolf, •Alla som vill skall ha en möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar, •Vi skall vara väldens bästa centralorganisation för att skapa mervärden för våra medlemmar

9 Gotlands Idrottsförbunds vision och riktlinjer ”Sveriges bästa barn- och ungdomsidrott som med ett lustfyllt, villkorslöst och engagerat deltagande skapar ett livslångt intresse”. • Riktlinjer för barnidrott (upp till 12 år) • Riktlinjer för ungdomsidrott (bredd,13-20 år) • Riktlinjer för ungdomsidrott (elit, 13-20 år)

10 Värdegrund Föreningsidé Vision Verksamhetsplaner Bra verksamhet i hela föreningen!

11 1.Varför finns vi till? = Ändamål 2.Vad står vi för? = Värdegrund 3.Vart siktar vi? = Vision Arbetsordning Metod: Målstegen

12 Ändamål (svar från arbetsgruppen) 2010-02-23 Vi ska erbjuda golfupplevelser och en meningsfull fritid för våra medlemmar. Detta gör vi för att medlemmarna ska få möjlighet att uppskatta golfspelet samt skapa sociala möten på och runt golfbanan. Gumbalde GK:s stadgar - § 1 är den paragraf som anger föreningens ändamål

13 Värdegrund Se värdegrunden som ett effektivt styrinstrument för verksamheten. Använd den som ett verktyg, som ger stöd och riktning.

14 Remissarbete - Värdegrund Diskutera tillsammans och skriv ner: •Vad känner ni för värdegrunden? •Formalia; textens utformning? •Hur ska värdegrunden konkretiseras i det dagliga arbetet?

15 Vad står vi för… (VÄRDEGRUND). Förslag efter remissarbete 2 april 2010 Tillhörighet Den värdegrund man förknippar med Gumbalde GK är tillhörighet. En tillhörighet som bygger på en stark klubbkänsla, glädje och generositet så att medlemmar och gäster känner sig välkomna. Man känner stolthet då man delger andra golfare att man är medlem i Gumbalde GK. Det engagemang man möter på Gumbalde gör att man alltid kan känna sig trygg i sina prestationer på och runt golfbanan och därmed känna en acceptans för det man utfört och den man är. Genom informationsspridning och alternativa aktiviteter får man klubben och dess medlemmar att verka socialt året runt.

16 Vision Visionen uttrycker ett framtida önskvärt tillstånd, som kan förverkligas helt eller delvis, alternativt vara något man kan närma sig, men aldrig helt förverkliga.

17 Remissarbete - Vision Diskutera tillsammans och skriv ner: •Vad tycker ni om visionen? •Formalia; textens utformning •Vad innebär visionen? Vad står orden för?

18 Dit vi siktar… (VISION). Förslag efter remissarbete 2 april 2010 Vår vision är att Gumbalde GK ska bli en av Sveriges bästa golfklubbar när det gäller klubbens förmåga att tillgodose de egna medlemmarnas önskemål och behov, samt öka medlemmarnas delaktighet i utvecklingen av anläggningen.

19 Forts. Vad ska vi fokusera på… (VERKSAMHETSPLANER) Beskriv inom vilka områden, sektorer eller fält insatser måste göras för att förverkliga uppgiften/uppdraget. • Marknadsaktiviteter • Utbildningar • Ungdomsverksamheten • Aktiva sektioner – rekrytera… • m.m. Använda SISU Idrottsutbildarna! Gör lärgrupper!


Ladda ner ppt "Därför spelar svensken golf: Motion och hälsa 76,3% Umgänge med familj och vänner 67,6%. Gillar golf som idrott 59% Förbättra mitt spel 49,6% Personlig."

Liknande presentationer


Google-annonser