Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och ungdomsorganisationer Sini Korpinen Generalsekreterare Statens delegation för ungdomsärenden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och ungdomsorganisationer Sini Korpinen Generalsekreterare Statens delegation för ungdomsärenden."— Presentationens avskrift:

1 Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och ungdomsorganisationer Sini Korpinen Generalsekreterare Statens delegation för ungdomsärenden

2 På agendan idag Statens delegation för ungdomsärenden - ABC Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet o Utvecklingsprogrammets bakgrund och syfte o I vilket skede är vi nu? o Varför borde detta väcka intresse? Vad innebär barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet för organisationernas del?

3 Statens delegation för ungdomsärenden (Nuora) Om Nuora och dess uppgifter stadgas i ungdomslagen Sakkunnigorgan till vilket personer med sakkunskap om de ungas uppväxt- och levnadsvillkor kallas o Medlemmarna måste vara föreslagna av de riksomfattande ungdomsorganisationerna eller av organisationer som bedriver ungdomsarbete Fyraårsperioder Oberoende av statsförvaltningen och den sittande regeringen Utvärderings- och understödskommissionens verksamhetskostnader betalas ur Nuoras budget, samarbetet därmed intensivt

4 Nuoras lagstadgade uppgifter Ge utlåtanden till undervisnings- och kulturministeriet om de ärenden som skall tas med i det ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och årligen utvärdera utfallet av programmet o Utvecklande och uppföljning av indikatorerna för ungas levnadsförhållanden o Årligen och programperiodvis o Hörande av de ungas röst Lägga fram förslag till program och åtgärder som gäller unga, Producera aktuell information om unga och deras levnadsförhållanden. o I praktiken indikatorarbete o Publikationer, bl.a Ungdomsbarometern, årsboken om ungdomars levnadsförhållanden samt publikationen om ungas fritid

5 Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet 2012-2015 Stadgat i lagen, godkänns vart fjärde år Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet mål är o skapande av fler och jämlika möjligheter inom utbildning och på arbetsmarknaden för alla barn och unga, med beaktande av ålder o främjande av alla barns och ungdomars aktiva medborgarskap och sociala delaktighet Utgångspunkterna hittas i ungdomslagens värdegrund samt i lagens natur som sk. befolkningslag o Generationspolitik med i uppställandet av målsättningarna Programmet godkänns i statsrådet i december o Utlåtanderundan har avslutats, undervisnings- och kulturministeriets ungdomsenhet bereder den slutliga versionen

6 Utvecklingsprogrammets innehåll i ett nötskal Barns och ungas utveckling till aktiva och solidariska medborgare stöds Likabehandling stöds Könsperspektivet och befrämjande av jämställdhet införlivas i all barn- och ungdomsverksamhet Jämlikhet i utbildning förbättras Barns och ungas jämlika deltagande inom kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet stöds Ungas tillträde till arbetsmarknaden förbättras och sysselsättningen höjs De ungas boende och andra delar av självständighetsprocessen stöds Stärkt gemenskap i skola och fritidsverksamheter Barns och ungas hälsa befrämjas Samarbete och kunnande inom sektorn barn, unga och familjer förbättras

7 Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet – ungdomsorganisationernas roll Ungdomsorganisationernas centrala roll gällande 1.bearbetning 2.förankring 3.förverkligande 4.underlättande av uppföljning och utvärdering av utvecklingsprogrammet Utvecklingsprogrammet innehåller de ungdompolitiska tyngdpunkterna för de fyra kommande åren o Inverkan på utvärderingen av ungdomsorganisationernas verksamhet – barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammets värdegrund och valda teman som bas Skilt reserverade ekonomiska resurser för genomförande av utvecklingsprogrammet Reell förbättring av de ungas levnadsförhållanden o Möjlig information producerad inom den egna verksamheten – vilken är linken till indikatorarbetet som görs på ministeriet samt i samband med uppföljningen och utvärderingen av utvecklingsprogrammet

8 Tack! Sini Korpinen sini.korpinen@minedu.fi


Ladda ner ppt "Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet och ungdomsorganisationer Sini Korpinen Generalsekreterare Statens delegation för ungdomsärenden."

Liknande presentationer


Google-annonser