Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Min tur I LULEÅ EU-projekt i samarbete mellan Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen och ESF januari 2012 – juni 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Min tur I LULEÅ EU-projekt i samarbete mellan Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen och ESF januari 2012 – juni 2014."— Presentationens avskrift:

1 Min tur I LULEÅ EU-projekt i samarbete mellan Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen och ESF januari 2012 – juni 2014

2 Målgrupp och mål MÅLGRUPP MÅL
utrikesfödda, som står långt från arbetsmarknaden, i åldrarna år samtliga har avslutat SFI MÅL arbete/utbildning/eget företag alternativt närma sig arbetsmarknaden

3 Vad vi kände till att deltagaren behövde
Nytt nätverk DÅ: utbildning och arbete NU: Stöd Information Fakta

4 Vad vi inte kände till att deltagaren behövde
Överleva-leva Självförtroende och självkänsla Medicinska utredningar; fysiska och/eller psykiska Samhälls-information; kommun, myndigheter, vård Svenska Arbets- marknads- integrerad språkinlärning Koder på arbets-marknaden Af; från myndighet till möjlighet Praktisk hjälp: svenskt medborgarskap, socialen, Lulebo, skola, vård, FK, a-kassa m m Körkortsteori

5 Deltagarnas verklighet
Analfabet 10-språkig God man eller kontaktperson Änka/ änkling Torterad Barnsoldat Stats-sekreterare i hemlandet Hemlös Totalt isolerad Hotad familj kvar i hemlandet Multi-diagnoser Våld i hemmet

6 Samtliga deltagare Kämpar för ett nytt och bättre liv
Saknar självkänsla Saknar självförtroende Modiga att delta och berätta Väljer att vara vänliga Ekonomiskt stressade Har svårighet att komma in på arbets-marknaden

7 Min tur – en bro mellan sfi och arbetsmarknaden

8 Fakta och resultat, hittills
Drygt 130 deltagare, uppdelat i fyra grupper à sex månader 42 nationaliteter och 53 språk RESULTAT 72% har nått deras mål; arbete/utbildning/starta eget Nära 60% har fått medicinska utredningar; fysisk och/eller psykisk

9 Framgångsfaktorer (några)
Arbetat tillsammans med deltagarna = delaktiga deltagare Samarbetet FU-Af med tydlig rollfördelning Aktiv styrgrupp; beslutande, engagemang, ordförande, kontakter Direktdemokrati; deltagarrepresentanter i styrgruppen Af:s uppdaterade arbetsgivarkontakter Transnationellt samarbete; IGMA, CQAF, EM-kit Belbin Teamroller – vilket är mitt arbetssätt? För framtiden! Fördjupningsprojekt ESF; Jämställdhet och Tillgänglighet Upparbetade kontakter; vården, Kvinnojour, Socialförvaltning, FK, CSN, Närpsykiatrin, a-kassa, LO, Migrationsverket m fl Utbyte med tre andra Min tur-projekt inom FU Folkbildningstanken, värdegrund, utan vinstintresse, obundet Individfokus med tydlig jobbinriktning Vi ser, och hör, varje deltagare Vi har valt att se utmaningarna, aldrig ”problemen”

10 Vad gör vi med allt vi har lärt oss?
Strategisk påverkan – ingår i ESF-projekt Kommunikationsplan – tillägg till kursinnehållet Deltagarna har framfört erfarenheter och kunskaper om hur det är att komma in i, och ha kontakt med, det svenska samhället. De kunskaperna ska vi lämna till varje berörd myndighet, vården, kommunen, företag och organisationer. Länsstyrelsens feedback: ”ni har hittat många vita fläckar på integrationskartan”. Det är tack vare alla våra deltagare vi har fått all information, och utan deras förtroenden hade vi inte haft något att berätta…

11 en tanke… med den verkligheten och med de förutsättningarna – är det rimligt att förvänta sig att någon är mottaglig för sfi-undervisning och samhällsinformation direkt vid ankomsten till sverige? Kan det här vara en bidragande orsak till att så många faktiskt inte ännu har kommit in på arbetsmarknaden?

12 FÖR ATT VI HAR FÅTT BERÄTTA!
Avslutningsvis… TACK FÖR ATT VI HAR FÅTT BERÄTTA! FÖR ATT NI HAR LYSSNAT!


Ladda ner ppt "Min tur I LULEÅ EU-projekt i samarbete mellan Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen och ESF januari 2012 – juni 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser