Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GolfensNybörjarutbildning2007 På uppdrag av SGF:s Styrgrupp för nybörjarutbildningen & dess auktorisation Patrik Nilsson Utbildningsansvarig Hallands GDF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GolfensNybörjarutbildning2007 På uppdrag av SGF:s Styrgrupp för nybörjarutbildningen & dess auktorisation Patrik Nilsson Utbildningsansvarig Hallands GDF."— Presentationens avskrift:

1 GolfensNybörjarutbildning2007 På uppdrag av SGF:s Styrgrupp för nybörjarutbildningen & dess auktorisation Patrik Nilsson Utbildningsansvarig Hallands GDF

2 Det är lätt att börja spela golf. Du behöver bara kontakta en auktoriserad golfklubb eller anläggning !

3 För att bli auktoriserad utbildningsanläggning fordras att det finns både en auktoriserad, ansvarig administratör & ansvarig tränare Utbildning av nya golfare skall och får bara utföras på en auktoriserad anläggning…

4 Ansvar… Golfdistriktsförbundet (GDF) ansvarar för auktorisation av klubbar och tränare inom distriktet. Svenska Golfförbundet (SGF) har av sina medlemmar fått ansvaret för nybörjarutbildningen och den därmed förenade tillsynen över auktorisationsförfarandet. Golfklubben (GK) ansvarar för sin egen nybörjarutbildning. V E R K S A M H E T ADMINISTRATION

5 Grönt kort, på väg till hcp 36 - Golfvett Golfäventyret – min första golf Golfens nybörjarutbildning 2007

6 Varför behövs en obligatorisk nybörjarutbildning? Finns en tydlig koppling mellan spelkompetens och fortsatt medlemskap… Nationellt gemensamma färdighetskrav… - rekryteringsverktyg - ger den nya golfaren bra förutsättningar - säkerställer utbildningsnivån i hela landet

7 för den nya golfaren har inget ändrats som gör det svårare att komma in i golfen… Några förändringar Framflyttade tees Oftare praktisk teoriutbildning Jämnare utbildningsnivå Fler blir bättre snabbare Vi slipper ”Sverker”

8 Några positiva konsekvenser för GK. - inspirerar anläggningen att arbeta aktivt med rekrytering av nya golfspelare… -ger upphov till bevakning av åldersstrukturen i ”klubben” och hos spelrättsinnehavare… - skapar ett naturligt tillfälle att beskriva anläggningens resp. golfsportens kultur och historia… - ger upphov till bevakning av in- och utträde över en längre tidsperiod… - uppmuntrar klubbkänsla/klubbliv och skapar en tillhörighet… - bidrar till anläggningens positiva ”varumärke”… - backar upp anläggningens entreprenörer ekonomiskt… - säkrar hela anläggningens verksamhet kort- och långsiktigt både ekonomiskt och kvalitetsmässigt om arbetet och rekrytering sker kontinuerligt…

9 I GOLFENS TJÄNST… Färdigheten är målet… Sätt medlemmen i fokus… Det är våra nya vänner vi tar hand om… …för att dom i framtiden ska ta hand om oss…

10 Med en bra nybörjarutbildning lägger vi grunden för en bättre spelkompetens… … som i sin tur borgar för… … bättre MEDLEMS- OMHÄNDERTAGANDE… BÄTTRE GOLF FÖR ALLA ! TILL SIST… … som i förlängningen ger förutsättningar för…

11 BÄTTRE GOLF FÖR ALLA ! Är… … när vi tillsammans träffas, byter erfarenheter och gör verksamhet… …det är på klubben det händer… LYCKA TILL !

12 Det är lätt att börja spela golf. Du behöver bara kontakta en auktoriserad golfklubb eller anläggning !


Ladda ner ppt "GolfensNybörjarutbildning2007 På uppdrag av SGF:s Styrgrupp för nybörjarutbildningen & dess auktorisation Patrik Nilsson Utbildningsansvarig Hallands GDF."

Liknande presentationer


Google-annonser