Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur blir man världsbäst? Ledarutveckling och läget i Golfsverige 2007 Johan Kannerberg Utbildningsansvarig SGF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur blir man världsbäst? Ledarutveckling och läget i Golfsverige 2007 Johan Kannerberg Utbildningsansvarig SGF."— Presentationens avskrift:

1 Hur blir man världsbäst? Ledarutveckling och läget i Golfsverige 2007 Johan Kannerberg Utbildningsansvarig SGF

2 SGF:s portalmål för idrottsverksamheten ”Världsbäst på junior, bredd och elit” - att vara världsledande avseende våra bästa spelares prestationer och den elitverksamhet vi bedriver - att juniorutvecklingen skall vara ett föredöme både avseende bredd och elit - att den svenska breddgolfaren skall vara den mest välutbildade i världen avseende spel, etik och regelverk

3 Varför gör vi en utbildningsstrategi? V ärlden uppför sig inte som vi är vana vid. De som jobbar allra hårdast efter det gamla receptet fortsätter i samma riktning som förut. Däremot tycks någon annan med ett minimum av ansträngning och helt utan erfarenheter nå obegripliga framgångar. Vilken är golfens ställning i idrottsverige (upplevelsesverige) om några år?

4 D elar av samhället förstås bäst genom att man beskriver de komplexa system det är uppbyggt av. Komplexa system är kedjor av händelser, orsak och verkan, handling och reaktion. Förståelse av komplexa system ger oss helt nya möjligheter att tolka det som sker i folkrörelser, företag, på marknader och i samhället i stort. A tt fatta strategiska beslut innebär att fundera över var man når störst framgång på kortast tid med minsta möjliga resursförbrukning. Det kan många gånger innebära att man genomför aktiviteter som inte ligger i fokus för verksamheten eller aktiviteter som inte inriktar sig på de största delarna men som just därför är strategiskt viktiga.

5 BETEENDEN GÖR ”SCENEN” INTENTIONER VALDA SANNINGAR Vill skapaTror -Mål -Visioner -Ambitioner -Förväntningar -Föreställningar -Teorier -Verksamhet -Handlingar -Uppgifter ”BAKOM KULISSEN” Förändringsmotor Drivkraft Riktning Kraft

6 Golfklubbens idrottsliga uppdrag Målet: Bättre GK - ledare - spelare - verksamhetsutveckling Verktyg: Rekrytering/Utträde Utbildning Utveckling

7 Hur är läget?  Otydliga idrottsmål på GK (80%)  Otydlig medlemsverksamhet  Ledarförsörjningsbehov sällan i VEP  Oavsett medlemsutvecklingen i SGF sjunker klubbarnas medlemsintäkter  Ökat antal greenfeemedlemmar  Kötiderna kortare i storstäder  Spelrättspriser sjunker  Minskat spel och minskad företagsgolf

8 Svenska Golfförbundets utbildningsstege - i samarbete med PGA ”Uppdrag Golf” En grundläggande ledarutbildning Golf för barn Golf för ungdom Tränarassistent- utbildning (TAU) Tränarutbildning (TU)Coach 1 Coach 2 Svensk Golfledarutbildning Svensk Golftränarutbildning Mot lägre Scorer - Prestation SGF SGF + PGAPGA VTU, STU

9

10 Vilka val gör ungdomar och hur påverkar det mig som tränare/ledare?  Vill du attrahera unga? Tänk mer i termer av berättelse, vision och juste framtoning  Nutidsanalytikern påstår att ungdomars sammanhang avgör vilka de är – inte de själva! Golf för ungdom 2004

11 Riskminimering som strategi  Självförverkligande i fokus - Maslow  Från faror vi vill undvika till risken att missa något!  Valen i livet handlar om riskminimering  Vägval - kom innanför människors riskminimeringsfilter

12 En framgångsrik golfklubb ställer frågor som…  vilka förändringar står vi inför?  vilka behov skapar detta?  vilken kompetens behöver vi?  vad måste vi utveckla?  hur kan vi skaffa den kompetens vi saknar? Alltså… TÄNK ”RUNT HÖRNET”

13 En framgångsrik golfklubb undrar hur man…  fångar bredden? Stöttar de bästa?  ökar klubbkänslan, medlemsvården, kittet?  erbjuder olika medlemmar olika upplevelser?  utvecklar m h a Handslaget, LOK, SISU?  driver frågor för medlemsutveckling

14 Hur utveckla verksamheten?  Gör en verksamhetsanalys  Ta fram plan för utveckling av verksamheten.  Organisationsöversyn  Kompetensbehov –Balans styrelse/anställda –Hur många nya ledare behöver vi utbilda?

15 BETEENDEN GÖR ”SCENEN” INTENTIONER VALDA SANNINGAR Vill skapaTror -Mål -Visioner -Ambitioner -Förväntningar -Föreställningar -Teorier -Verksamhet -Handlingar -Uppgifter ”BAKOM KULISSEN” Förändringsmotor Drivkraft Riktning Kraft

16 … ”Hur attraktiv golfen kommer att vara i framtiden vilar till stor del på hur golfens ledare möter och leder dagens och morgondagens spelare”


Ladda ner ppt "Hur blir man världsbäst? Ledarutveckling och läget i Golfsverige 2007 Johan Kannerberg Utbildningsansvarig SGF."

Liknande presentationer


Google-annonser