Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trender som påverkar golfklubben och idrotten.. SGF medlemsutveckling 1980-2005 Medlemsantalet har 7-dubblats under perioden, men avtar nu Källa: SGF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trender som påverkar golfklubben och idrotten.. SGF medlemsutveckling 1980-2005 Medlemsantalet har 7-dubblats under perioden, men avtar nu Källa: SGF."— Presentationens avskrift:

1 Trender som påverkar golfklubben och idrotten.

2 SGF medlemsutveckling 1980-2005 Medlemsantalet har 7-dubblats under perioden, men avtar nu Källa: SGF 88 355 598.293

3 Olika organisationsformer  GK  GK med eget driftbolag  GK på externt ägd anläggning  AB äger och driver

4 Inval och ägandeformer  1996 – 2005  145 GK har valts in (anslutits) i SGF  100 GK har avtal med annan banägare (10 banor ej färdiga)  39 GK äger /avser att äga banan (19 banor ej färdiga)  6 GK delar bana med annan GK på liknande villkor  236.000 nya golfare under perioden ger  1627 medlemmar / ny klubb  2034 medlemmar /ny färdig bana

5 Behoven på golfklubbens styrning och dagliga ledning förändras …..  Antalet ”målgrupper” som spelar golf har ökat  Målgrupperna har olika behov = kravspecifikationen på klubben mycket stor  Medlemsspelet på den egna klubben minskar  Betalningsviljan bland medlemmarna är förhållandevis låg  Omvärlden ställer ökade krav på tillgänglighet och miljöanpassning  Externa intäkter som greenfee och företagsspel är idag viktigare för klubben än medlemsintäkterna

6 Trender inom medlemskap och golfspelet  Förändrat, mer selektivt greenfeespel  Köerna minskar, men minskar antalet golfare?  Mer individualistisk inställning  Ifrågasätter medlemskap, ”vill bara spela golf”  Spelrättspriser påverkas  Kund eller medlem?  Dålig likviditet på ”vanliga” klubbar  Konkurrens om medlemmar och gäster  Nya projekt avvaktar

7 Framtidsfrågor  Vilken typ av golfanläggningar efterfrågas?  Antal hål och längd  Kvalitet  Läge  Hur locka nya golfare – var ska de spela och utvecklas?  Kommer golfintresset att fortsätta, och hur?  Hur möta hårdare miljökrav?  Medlemsklubb eller golfanläggning?  Balans mellan ekonomiskt resultat och idrott?  Hur påverkar omvärldsförändringar oss?  Moms- och skattefrågor

8 Framtidens behov – befintliga klubbar  Kostnadseffektiv drift  Klubben har bättre helhetskontroll  Samarbete regionalt med andra golfklubbar  Golfspelet i fokus  Miljöanpassad anläggning  Profilering  Mot medlemmar  Mot övriga  Hur profilerar vi oss?  Vad har vi för mål med vår verksamhet?

9 …… kräver  Professionell styrning och ledning som  Planerar ekonomin långsiktigt  Ser möjligheter i förändringarna  Utvecklar samarbetet med andra golfklubbar  Kommunicerar med medlemmarna  Klubben hittar sin roll genom  Flexibla ”kundanpassade” lösningar  Att skapa en tydlig profil som alla känner till  Utveckling av idrotten/ friskvården golf  Tränaren anställd eller entreprenör?  Samarbete och utbyte med andra klubbar  Medlemsaktiviteter som ligger i tiden

10 Gemensam drift och idrottssamarbete  Flera klubbar - ett driftbolag  Samägande och samköp  Gemensam drift- och idrottsledning GK GK GK AB GK Kansliansv. Banförman Kansliansv. Banförman Kansliansv. Banförman Kansliansv. Banförman VD Banchef Idrottschef

11 Utveckla golfklubben efter behoven  All verksamhet i klubbens regi?  Hur kan vi utveckla samarbeten?  Medlemsnytta!  Hur prissätter Ni era produkter?  Hur möta nya ”golfkonsumenten”?  GK som multi(sport)anläggning?  Hur säkerställa en bättre dialog mellan SGF och klubben?  Vad händer med utvecklingen i Golfsverige och varför?

12 Diskutera i bikupa  HUR KAN IDROTTEN BIDRA TILL BÄTTRE EKONOMI PÅ GOLFKLUBBEN?


Ladda ner ppt "Trender som påverkar golfklubben och idrotten.. SGF medlemsutveckling 1980-2005 Medlemsantalet har 7-dubblats under perioden, men avtar nu Källa: SGF."

Liknande presentationer


Google-annonser