Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hammarö GK 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hammarö GK 2012."— Presentationens avskrift:

1 Hammarö GK

2 Verksamhetsinriktning Hammarö GK Verksamhetsidé
Hammarö GK skall erbjuda sina medlemmar och gäster en stimulerande och utmanande golfupplevelse i en trygg och stabil verksamhet med god ekonomi. Klubben skall erbjuda utbildning för att utveckla golfspelet och verksamheten. Värdegrund Hammarö GK skall verka för god stämning i klubben och som medlem skall man uppträda som en god ambassadör. Detta innebär att vi genom information, kommunikation och kunskap skall stå för god etik och moral, ärlighet och att alla behandlas lika. Vision Hammarö GK, det naturliga valet för golfintresserade

3 Verksamhetsområden Medlem Kansli Ekonomi Medlem/ Service Styrelse
Pro/ shop Medlem Sponsring/ Företag Kommitté Bana/ Anläggning Kansli Ekonomi Medlem/ Service Styrelse HUR Dam Herr Senior Junior Tävling

4 Verksamhetsområde: Medlem/service
Beskrivning Mål Strategi Öka medlemsantalet inom en treårsperiod med 100 medlemmar Anordna golfresa varje år Alltid aktuell hemsida Anordna minst två medlemsaktiviteter per år Alternativa medlemsformer Anordna prova på dag Genomföra företagsbesök Öka vårt utrymme i media Visa upp oss på shoppingcenter Utveckla fadderverksamhet Utveckla och satsa på ungdomsverksamheten Inbjudan till nyinflyttade Prova på aktiviteter i skolor (typ idrottsskola) Samordnare, Pro och sponsoransvarig planerar och anordnar en resa där alla medlemmar bjuds in En aktiv webbmaster Se över verktyget (webbsidan) för lättillgänglighet Anordna en familjedag Utse en ansvarig för aktiviteterna

5 Verksamhetsområde: Bana/anläggning
Beskrivning Mål Strategi Organisera upp ideellt arbete Var den mest välskötta banan i Värmland Utbyggnad av klubbhus, restaurang och bana Utreda möjligheter för kiosk på torget Bangruppen inventerar vilka som vill ta på sig arbetsuppgifter Utse tre områdes- ansvariga för bana, rangen och klubbhus som tillsammans med bangrupp fördelar arbetsinsatser Investera i en modern maskinpark Utbilda personal Genomföra nöjdhetsmätningar bland spelare via GIT Planera och genomföra dräneringsarbeten Styrelsen skall planera och genomföra arbetet Uppvakta kommunen Fastställa den tänkta hyreskostnaden

6 Verksamhetsområde: Kommitté
Beskrivning Mål Strategi Genomföra 2-4 gemensamma möten mellan alla kommittéer och styrelse varje år Alla kommittéer skall: Skriva och lämna in en verksamhetsplan enligt mall varje år Skriva en verksamhetsberättelse varje år Redovisa sin utbildnings och planeringsverksamhet till SISU Genomföra utbildning i GIT i alla kommittéer Genomförs av styrelsen eller i samarbete med SISU Inlämnas i god tid innan vårmötet Utse en SISU ansvarig i varje kommitté

7 Verksamhetsområde: Sponsring/företag
Beskrivning Mål Strategi Bilda sponsorkommitté Sponsring från 80 företag Sponsringsintäkter på 800 000kr 2012 Inventera medlemmar som kan bidra med sponsor- kontakter och sponsorhjälp Regelverk för sponsorpaket för 3-4 olika nivåer. Trycka upp en säljfolder Riktad sponsring Utvärdera verksamheten Genomföra säljande personliga besök Utveckla företagsgolfen

8 Verksamhetsplan för kommittéer
Gemensam layout med Hammarö GK:s logotyp. På första sidan står föreningens verksamhetsidé, värdegrund och vision. Verksamhetsplanen skall innehålla följande rubriker och underrubriker Mål – för kommitténs verksamhet Medlemmar – vilka ingår i kommittén Mötesplan – hur många möten har man tänkt och eventuellt tid . Utbildningsplan – vilka utbildningar har man tänkt genomföra/erbjuda Ekonomi – budget för verksamheten Aktiviteter Tävling – vilka tävlingar skall man arrangera Utbyte med andra klubbar - erfarenhetsutbyte Utbyte mellan kommittéer inom klubben – planerade gemensamma aktiviteter Hemsida – vad skall presenteras och vem är ansvarig Resor – planerade resor med kommittén Sponsring – egna sponsorkontakter i samråd med sponsorkommitté Övrigt – trivselaktiviteter eller annat som ger ett mervärde till kommittén


Ladda ner ppt "Hammarö GK 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser