Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värderingar En värdering är egentligen ingenting annat än en personlig uppfattning om hur bra eller dåligt någonting är eller om vad som är rätt eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värderingar En värdering är egentligen ingenting annat än en personlig uppfattning om hur bra eller dåligt någonting är eller om vad som är rätt eller."— Presentationens avskrift:

1

2 Värderingar En värdering är egentligen ingenting annat än en personlig uppfattning om hur bra eller dåligt någonting är eller om vad som är rätt eller fel. Ingenting har ett värde i sig, utan det är alltid vi människor som utifrån vad vi anser vara viktigt och eftersträvansvärt ger saker och fenomen ett värde, en värdering.

3

4

5 Värdegrundsarbete …att enas om vad som är viktigt och värdefullt i organisationen, dels medlemmarna emellan, dels i verksamheten och som kommer att underlätta i vardagen när det kommer till att göra val och fatta beslut, dvs styra verksamheten.

6 Värdegrundsarbete …att enas om vad som är viktigt och värdefullt i organisationen, dels medlemmarna emellan, dels i verksamheten och som kommer att underlätta i vardagen när det kommer till att göra val och fatta beslut, dvs styra verksamheten.

7 Definition av värdegrund
Våra gemensamma värderingar i ett visst sammanhang bildar en värdegrund. Värdegrunden består av grundläggande värderingar, som kan motivera oss att ta ställning och bildar en stabil och gemensam upplevelse av vad som är rätt och fel, gott och ont. Framgång skapas lika mycket av gemensamma värderingar som av medlemmarnas kompetens. Värderingarna blir en bruksanvisning för hur vi ska ha det i föreningen

8 Verksamhetsstyrningen
Tre dimensioner att ta hänsyn till när man ska arbeta fram och enas om en gemensam värdegrund Verksamhetsstyrningen Klimatet Värdegrunden (Identiteten) Vår strävan mot ”målen” Vilka vägar ska vi går i första hand? Vilka vägar är inte okej att gå? Hur ska vi vara mot varandra? Varumärket Profil Hur vill vi uppfattas? Hur behöver vi då vara/göra? Identitet Image

9 Visionen/Missionen Målen Verksamhetsidén Verksamheten Värdegrunden

10

11 Etik & Moral Lagar & Regler

12

13 Hur ska vi då kunna avgöra vad som är rätt och fel, gott och ont och vad som är värt att sträva efter eller satsa på?

14 Svensk idrott - världens bästa

15


Ladda ner ppt "Värderingar En värdering är egentligen ingenting annat än en personlig uppfattning om hur bra eller dåligt någonting är eller om vad som är rätt eller."

Liknande presentationer


Google-annonser