Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialpsykologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialpsykologi."— Presentationens avskrift:

1 Socialpsykologi

2 Socialpsykologi  Gren inom beteendevetenskaperna som studerar förhållandet mellan individ och social omgivning. Socialpsykologiska studier inom psykologin fokuserar på psykiska processer i samspelet mellan individen och hennes omgivning, t.ex. hur individen påverkas i en grupp.

3 Normer Det "normala"; det godtagna eller ideala t.ex. i en social grupp; konvention, praxis; det vartill man bör anpassa sig. Informella och formella normer Sanktioner

4 Sociala roller

5 Sociala roller I varje socialt sammanhang tilldelas vi en roll. Rollen består av de förväntningar som riktas mot oss, på grund av vår placering i det sociala sammanhanget. Position  social roll  rollbeteende

6 Elev på grundskolan (klass 5)

7 Roller Elev på gymnasiet

8 Elev på gymnasiet (skolan)
Roller Elev på gymnasiet (skolan)

9 Roller Dejten

10 Roller Släktkalaset

11 Roller Revyfest/Inspark

12 Fotbollstränare för knattar
Roller Fotbollstränare för knattar

13 Scoutledare Simlärare
Roller Scoutledare Simlärare

14 Ariman vs. espressohouse
Roller Ariman vs. espressohouse

15 Roller Camping på festival

16 Roller Burger King Expedit på MQ Hemtjänst
Du jobbar: Burger King Expedit på MQ Hemtjänst Fastighetsskötsel/Parkförvaltning

17 Sociala roller Standardroller Rollkonflikter Rollfördelning
Ledarrollen Rollförluster

18 Standardroller i en grupp

19 Rollkonflikt – flera samtidiga roller

20 Roll med oförenliga förväntningar

21 Roll med motstridiga förväntningar

22 Inre rollkonflikt

23 Sammanfattning Att vi skapar vår identitet genom de roller vi spelar.
Man spelar upp roller i mötet med andra människor. Vårt jag och vår personlighet kommer till uttryck de roller vi spelar. Roller är en anpassning till andras förväntningar

24 Ledarrollen Vad kännetecknar en bra ledare?
Vad kännetecknar en dålig ledare?

25 Ledarstilar Kurt Lewin (1939)

26 Ledarstil: auktoritärt
Ordning och reda Bestämmer själv Tillåter inte fri kommunikation Håller inne med information. Personkritik Regler ska följas i detalj Är känslig för kritik

27 Ledarstil: Demokratiskt
Bestämmer efter diskussion Tillåter en fri- och öppen kommunikation i gruppen Delar gärna med sig av kunskap Kritisera sak och inte person Främja trivsel och medlemmarna självförverkligande Är öppen för förslag till ändrade rutiner och nyheter Vill gärna skapa en anda av medbestämmande Delegera ansvar och uppgifter till andra

28 Ledarstil: Låt-gå Passivt och oengagerat ledarskap
Ansvaret läggs på gruppen

29 Vilken ledarstil passar:
När det är ont om tid alt. gott om tid Gruppen kan sina uppgifter dåligt alt. bra Gruppen har interna konflikter.  Gruppen är stressad Uppgiften är- strukturerad, ostrukturerad, komplicerad eller enkel? När man vill motivera en grupp När vill ha effektivitet

30 Ledarstil och gruppdynamik:
Produktivitet och effektivitet Hur uppgifterna genomförs Trivsel och sammanhållning Gruppmedlemmarnas motivation och självständighet

31 Gruppdynamik och ledarstil
Auktoritär grupp Demokratisk grupp bra arbetsmoral när ledaren är där mer kvantitet än kvalitet med låg motivation Tävlan men inget samarbete Dålig sammanhållning Hackkycklingar och syndabockar Hög motivation och arbetsmoral Mer kvalité än kvantitet Samarbeta och hjälper varandra Bra sammanhållning Självständiga

32 Gruppdynamik och ledarstil
Låt- gå grupp Flugornas Herre Låg arbetsmoral Låg motivation Inre stridigheter och konflikter Det uppstår flera informella ledare

33 Konflikthantering Defensiva strategier Makt – och tvångsstrategier
Samverkansstrategier

34 Social grupp Def: Att ett antal människor har något gemensamt, vilket gör att de samspelar med varandra på något sätt. De upplever sig som en enhet. De är medvetna om sin grupptillhörighet och delar vissa gemensamma mål, normer och värderingar.

35 Kategorisering av grupper
Primär – och sekundär grupp Informella och formella grupper Medlems- och referensgrupper Sub- och motkulturer

36 Beskriv en grupp


Ladda ner ppt "Socialpsykologi."

Liknande presentationer


Google-annonser