Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Existensen föregår essensen!”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Existensen föregår essensen!”"— Presentationens avskrift:

1 ”Existensen föregår essensen!”
EXISTENTIALISM ”Existensen föregår essensen!”

2 EXISTENTIALISM Samlingsnamn för olika läror med följande gemensamt:
Individen i fokus Berör livssituationen här och nu Betonande av existensen Betonande av subjektivismen

3 KÄNDA FÖRETRÄDARE Sören Kierkegaard (1813-1855) Upphovsman Kristen
”Subjektiviteten är sanning” Jean-Paul Sartre ( ) Ateist ”Existensen föregår essensen”

4 SEX NYCKELBEGREPP EXISTENSEN FRIHET VAL ÅNGEST
AUTENTISKT ELLER INAUTENSTISKT LIV ANSVAR

5 EXISTENS Skillnad mellan människans och tingens sätt att vara.
Saker, t.ex. bord, lampor, finns för att någon har känt ett behov av dem. Begreppet finns före existensen. Essensen föregår existensen. Människan föds men det finns ingen given avsikt sig med hennes liv, vad hon är och vad hon bör göra. Hon är inte förutbestämd av något t.ex. Gud. Människan ger själv en funktion/roll i tillvaron på det sätt hon lever. Existensen föregår essensen.

6 FRIHETEN Människan skapar sig själv – hon är helt fri.
Det finns ingen allmängiltig moral. Individen skapar sin egen moral och bär absolut ansvar för den. Själslig frihet. Samhället kan straffa en om man bryter regler men inte tvinga någon att acceptera samhällets normer. Friheten innebär ett tvång att välja. ”Dömd till frihet” Var och en väljer sitt liv och ingen kan välja bort sin frihet. Varje människa är unik.

7 VALET Valet hänger ihop med själva existensen
Friheten märks tydligast i valsituationer och livet är fyllt av valmöjligheter. Genom valen skapar människan sig själva. Att inte välja är också ett val. Om hon inte väljer sänker hon sig till djurens och tingens existens. Människan har ett medvetande med vilket hon kan upptäcka och förverkliga sin frihet.

8 ÅNGEST Ångest på gott och ont
I alla valsituationer är det ofta svårt att bedöma följderna av sitt val. Detta ger människan ångest Ångesten är obestämd, kommer av friheten. [Rädsla=något vi kan peka ut] I våra val är vi ensamma. Inga regler att hålla sig till utan vi är ensamma i vår frihet. Att bli medveten om sin frihet och att våga ställa de grundläggande frågorna är ofta plågsamt och förenat med ångest.

9 AUTENTISKT LIV ELLER INAUTENTISKT LIV
Viktigt att välja sitt eget liv. Om vi inte väljer gör någon annan valet åt oss genom att vi följer massan. Det är lätt att förstå att vi vill slippa ångest och göra som alla andra genom att anpassa oss till färdiga mallar och andras förväntningar. Genom att göra så sviker vi oss själva, det unikt mänskliga, och lever ett inautentiskt liv. Vi blir ”dussin-människor”. ”Mauvaise foi” Få som orkar leva ett fullt autentiskt liv och skapa sig en essens.

10 ANSVARET Ansvar för sig själv och andra
Genom att en människa väljer, så väljer hon inte bara för sig själv utan för hela mänskligheten. I sitt sätt att välja blir hon en förebild. Detta innebär att hon tar på sig ett stort ansvar. Andra människor kan dock inte okritiskt följa hennes val för då blir deras inautentiska. En väljande människa kan bara fungera som inspiration för andra människor.

11 EXISTENTIALISMEN IDAG
Idéerna giltiga idag? Existentialismen fick sitt genombrott efter andra världskriget. Krigets fasor ledde till att många människor upplevt att gamla traditioner och värden gått förlorade. Människan måste börja om från början. I kritiken mot dagens konsumtionssamhälle och ”krav” på att människor inte bara ska konsumera utan också leva självständigt kan existentialismens tankar skönjas.

12 ARBETSFRÅGOR Frihet är ett centralt begrepp inom existentialismen. Förklara varför. Går det att leva ett autentiskt liv ? Motivera. Varför beskrivs valsituationen så problematisk för människan? Vilken nytta kan du ha av existentialismen? Läs textutdraget ur ”Existensen är en humanism” av Sartre. Besvara uppgiften i slutet av texten.


Ladda ner ppt "”Existensen föregår essensen!”"

Liknande presentationer


Google-annonser