Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De eviga frågorna behöver ett svar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De eviga frågorna behöver ett svar"— Presentationens avskrift:

1 De eviga frågorna behöver ett svar
Varför Martinus? De eviga frågorna behöver ett svar

2 Har livet en mening? Många av oss hoppas väl finna ett trovärdigt svar på frågan om livets mening. Varför lever vi? Finns det en mening med vårt liv, och vad ligger bakom vårt öde? Har livet en fortsättning efter döden?

3 Kosmiskt medvetande Genom en ”himlastormande” upplevelse fick Martinus 1921 en inre upplevelse (se boken ”Kring min missions födelse”. Han fick s.k. kosmiskt medvetande. Varje fråga som han ställde sig fick sitt omedelbara svar inom honom. Han kunde ”se” livets eviga lagar, t.ex att ”Allt är mycket gott”

4 Livets struktur Martinus såg den andliga världens struktur – Hur världen är organiserad i två aspekter: materiell + andlig Han ”såg” de bärande och skapande principerna bakom allt i naturen. Livets utvecklas enligt logiska orsakssammanhang. Allt som sker har en djupare mening Varje människa utvecklas utifrån sina erfarenheter genom reinkarnation och karma. Så småningom uppnås det stadium där hela livspanoramat kan överblickas = alla tidigare liv

5 Martinus kosmologi Martinus ägnade resten av sitt liv åt att beskriva och förklara denna ”kosmiska” livssyn. I form av text + symboler förklaras denna livets världsbild, lösningen på livsgåtan som kommit att kallas ”Martinus kosmologi”.

6 Symbolen Det levande väsendet

7 Från tro till vetande Genom sitt författarskap besvarar Martinus de existentiella frågorna. Förklaringarna visar en sammanhängande universell världsbild, kännetecknad av sin logiska skönhet och djupa meningsfullhet. Det omfattar allt levande = Allt som existerar. (”Allt är liv”)

8 Mänsklighetens medvetande
Utvecklingen leder människan bort från ett trosmässigt förhållande till världen. Framtiden ligger i det logiska tänkandet, där logiken även kopplas med frågor om mening och moral. Dagens vetenskap är i sin början av en utveckling, som leder kunskapssökandet in på livets och medvetandets eget område.

9 Cogito Ergo sum Först när vi förstår oss själva som upplevande, medvetna varelser, kan vi förstå den omgivande världen utanför oss Vi ser världen ständigt bara genom vårt eget medvetandes ljus.

10 Döden finns inte Livet är den evighetsdimension, från vilken alla tids- och rumsdimensionella förhållanden skapas och upplevs. Livet är evigt, och varje individ är identisk med det eviga livet. ”Döden” som motsats till livet, existerar inte.

11 Vem är jag? Vi identifierar oss felaktigt med vår fysiska kropp
Kroppen är enbart ett underordnat redskap, ett tillfälligt skapat organ eller instrument för vår livsupplevelse. Vi själva är den oförstörbara, eviga och fasta punkten bakom all föränderlighet.

12 Livet går ständigt vidare
Tillvaron är logisk och begriplig och livet är meningsfullt enligt Martinus. Verkligheten framstår inte längre som slumpmässig, mekanisk och död Allt är istället livets yttringar. Här öppnar sig vida perspektiv, med ständigt nya horisonter av möjligheter för varje individ.

13 En djupare inblick i livet
Några ämnen i Martinus böcker: Livets evighetsnatur Jaget och de medvetandeskapande principerna Medvetandets organiska struktur och livet efter ”döden” Reinkarnation och utveckling

14 Fler bokämnen Lidandet och problemet med ”det onda”
Framväxten av samvetet och det humana sinnet Kärleken och den mänskliga kulturens framtid Naturens helhet som uttryck för liv. Ett naturligt gudsbegrepp Djurets utveckling till människa Ödet som ett resultat av vårt eget handlande på gott och ont

15 Allt är mycket gott Hur ska man kunna förstå att livet är enbart på gott, när det bevisligen finns så mycket olycka och lidande?

16 Livet är tryggt. Enligt Martinus: ”Där okunnigheten avlägsnas upphör det så kallade ’onda’ att existera.” Vi står inför ett uppvaknande till en klarare medvetenhet om vad det innebär att vara människa. Det ligger inom varje människas räckvidd att uppnå en verklig hemkänsla i tillvaron – och att uppleva livet som en mycket trygg plats – när hon kan se dess förklarande mening.


Ladda ner ppt "De eviga frågorna behöver ett svar"

Liknande presentationer


Google-annonser