Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att arbeta med symboler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att arbeta med symboler"— Presentationens avskrift:

1 Att arbeta med symboler
Metod i terapi och pedagogik Människan har en tidigt utvecklad förmåga att gestalta och uttrycka sina inre känslor och upplevelser i symboler i lek, rollspel, kreativitet och drömmar. Det som är svårt att fånga i ord har vi alltid försökt förmedla med hjälp av bildspråk, i poesi, i sagor och myter. Det symboliska sättet att uppfatta och uppleva rör sig i en annan dimension än vårt vanliga konkreta tänkande. Symbolspråket går inte att översätta eller tolka till vårt medvetna sinne och kontrollerande språk utan att viktig laddning, lyster och meningsfullhet går förlorad. Symbol betyder sätta samman, skapa helhet. Symbolföreningen - terapi och pedagogik

2 Symboliska metoder Symbolspråket Symboler
Att använda symboliska metoder för att utforska den inre verkligheten är förvånansvärt verksamt och kraftfullt både i olika pedagogiska sammanhang och i psykoterapi. Symbolspråket Symboler Att vara nyfiken, levande och kreativ är ett grundtillstånd som många av oss vuxna redan som barn tappat kontakten med. Vi kan behöva hjälp att upptäcka vår skapande förmåga på nytt och lära oss utveckla nya symboliska uttrycksformer. Genom symbolspråket får vi på ett effektivt sätt tillgång till vårt undermedvetnas samlade erfarenheter och visdom, som man utgår från är krafter i det godas tjänst. Innerst inne vet vi vad som är bra för oss och vad vi egentligen kan och behöver. Det som ligger bakom oss och det som ligger framför oss är småsaker jämfört med det som finns inuti oss    Symbolföreningen - terapi och pedagogik

3 Symbolarbete Personligt välbefinnande
I och genom skapande arbete med symboler i kreativa processer främjas ett personligt välbefinnande i ditt inre på djupet och i det yttre som medarbetare och samhällsmedborgare. Friskvård Symbolarbete är ett kraftfullt verktyg för att uppleva, identifiera och kommunicera sina känslor. Drömarbete är rena friskvården som man kan önska att alla hade tillgång till och som vi borde fått lära oss mera om redan som barn. Personlig utveckling och ledarskap I de processer som sker i symbolarbetet och skapandet finns inga regler - bara möjligheter. Utan prestationskrav och tidigare erfarenheter kan du vila i processen och upplevelsen. I känslan av tillit framförallt till dig själv kan du vara i flödet och bli stärkt av det som sker i ditt inre. Teorier existerar enbart som ord skrivna på ett blad. De får liv och mening genom den enskilda läsarens personliga sätt att tolka och förstå deras innebörd Symbolföreningen - terapi och pedagogik

4 Bild, färg och form Bild och form är effektiva för att uttrycka inre upplevelser. Färgerna är bärare av känslor och stämningar, formerna ger gestalt. Målet är att måla och skapa utan att tänka. Det resulterar i nya viktiga insikter. Det som är svårt att fånga i ord kan vi förmedla med hjälp av bilder, sagor, myter och i våra drömmar. Symbolspråket rör sig i en annan dimension. Med olika symboliska metoder kan vi få kontakt med behov, värderingar och föreställningar som är mer eller mindre omedvetna och styrande för oss. Vi har mycket att vinna på att utveckla kontakten med vårt inre. Genom symbolspråket får vi på ett effektivt sätt tillgång till vårt undermedvetna, erfarenheter och visdom. Innerst inne vet vi vad som är bra för oss och vad vi egentligen behöver. Vi människor har oändligt med bilder inom oss och det kommer hela tiden nya. Symbolföreningen - terapi och pedagogik

5 Drömmar, inre bilder, visualisering och symboldrama.
Visualisering är liksom drömmar ett tillstånd där omedvetna bilder framträder och en bro till vårt inre medvetande skapas. När vi är i kontakt med vår kreativa sida startar en läkning och utveckling. Drömarbete ger oss människor en känsla av riktning i livet och att ha en positiv funktion i samhället. Det riktar uppmärksamhet på det väsentliga och psykiskt värdefulla. Drömmar handlar om väsentliga frågor i livet. Den utspelar sig i ett annat psykologiskt och fysiologiskt tillstånd än vårt vakna och med tillgång till andra minnessystem. Drömmar är ett uttryck för känslor och känslor ljuger inte. I arbete med symboler så uppnår vi: Självkännedom Självaccepterande Självinriktning Kärlek till sig själv och andra Förmågan att stå ut med frustration Ökad flexibilitet och frihet att utvecklas vidare Symbolföreningen - terapi och pedagogik

6 Sagor, berättelser, myter och ritualer
Sagor handlar om de personliga vedermödor vi alla skall ta oss igenom på vägen mot mogen vuxenhet. Existentiella frågor kommer ofta i fokus och där blir myten viktig. En rit bygger vidare, ger gestalt, kött och blod till myterna. Ritualer är trygghets skapande och har blivit viktiga verktyg även i terapeutiska sammanhang. Med hjälp av sagor o berättelser, texter, myter och ritualer möter du symboler och inre bilder som ett sätt att lära mer... om dig själv. Ingen kan få någon annan att utvecklas men terapeuten kan bidra med att förhindra eller möjliggöra patientens utveckling. Detsamma gäller pedagogens uppgift. Eleven måste själv göra jobbet. Mognad är att uppnå ständigt ökad komplexitet i sitt sätt att tänka. För att bli en hel människa bör man ha kontakt även med de mörka sidorna av personligheten. Med den gudomliga människan som mål består hon av en människa som lever i balans med de manliga och kvinnliga aspekterna. Symbolföreningen - terapi och pedagogik

7 Musik, dans och drama Symbolföreningen I skapandet krävs mod
Genom att använda olika uttryck och att väva ihop dessa i olika processer tillåts de att blandas och skapa något nytt som ger oss tillgång till våra inre resurser för balans, läkning och kreativitet. Vi använder musiken både aktivt och passivt i symbolarbetet. Det vill säga att vi uttrycker oss genom instrument eller inspelad musik. Sång , musik och dans är känslornas främsta media. Musik går på djupet och fångar upp minnen som vi normalt inte har tillgång till. Den auktoritära människan är avstängd och osäker. Detta kan kompenseras genom att ha kontroll. Genom att sortera in tillvaron i svart/vitt etc. Arbete med skuggsidan, dvs en viktig sida av vår personlighet som vi inte har kontakt med, som dyker upp i terapi , är en process som utvecklar individen mot större självkännedom, mognad, tolerans och medkänsla till sig själv och andra. Detta kan vi iscensätta med symbolarbetet. Det är i krissituationer vi utvecklas. I coaching pratar man om att gå utanför bekvämlighetszonen för att utvecklas och det kan vara krisartat för många. Symbolföreningen - terapi och pedagogik I skapandet krävs mod

8 Mer om För att få mer info om Symbolföreningen gå in på
hemsidan: facebook: Symbolföreningen - Ringar på vattnet Symbolföreningen - terapi och pedagogik


Ladda ner ppt "Att arbeta med symboler"

Liknande presentationer


Google-annonser