Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samverkan i partnerskap vid psykisk ohälsa !? 27 januari 2012 Birgitta Johansson Huuva Psykiatridirektör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samverkan i partnerskap vid psykisk ohälsa !? 27 januari 2012 Birgitta Johansson Huuva Psykiatridirektör."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samverkan i partnerskap vid psykisk ohälsa !? 27 januari 2012 Birgitta Johansson Huuva Psykiatridirektör

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhället och psykisk ohälsa Individ/brukare/patient i centrum

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ensam är inte stark – kan uppleva sig utsatt vid sjukdom Bemötandet upplevs extra viktigt

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mötet mellan personer och funktioner – gott bemötande, det goda mötet är en förutsättning

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Det goda mötet förutsätter ett gott samspel RespektKommunikationSamarbete Vara någon  Betyda något  Se sig själv som man är  Se sitt uppdrag, dess krav och begränsningar  Möta andra med respekt för deras uppdrag och särställning  Möta sin omgivning med positiv nyfikenhet  Ha en positiv inställning Vara förstådd och förstå  Vara lyssnad på Våglängd - närvaro  Språk  Vara intresserad av vad den andre kan bidra med  Ge förutsättning för dialog och utbyte  Ge förutsättning för delaktighet och medverkan Vara i relation  Vara behövd  Behöva varandra – ömsesidighet  Inse sin roll i helheten  Se nyttan av varandras insats  Ha ett gemensamt mål - målinriktning  Tillsammans åstadkomma  Lyfta blicken - överblick  Avse det gemensamma

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tillsammans skapar vi sammanhang och delar ansvar

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING På enheten Arbetssätt, bemötande Inom verksamheten Psykiatrin, Socialtjänsten, Primärvården Elevhälsan I samhället, enskilda personer Kommun o Landsting Prioritering av området, Samverkansavtal Nationell nivå Lagstiftning, Vårdgaranti Myndigheter Socialstyrelsen, Fk, AMS, SBU,

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tillsammans skapar vi sammanhang och förutsättningar

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vet vi vilka vi möter – vad de har för behov?

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad som ger trygghet?

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad som minskar rädsla och kaos?

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad som ger hopp och framtidstro?

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vet vi vad som gör skillnad?

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ensamhet isolering skräck och ångest på natten suicidtankar högar av tvätt, disk Och damm vanföreställningar och inre röster hyresskuld och vräkningshot konflikt med närstående utan arbete Ekonomiskt kaos avståndstagande grannar Invadering av medianyheter Vad som behövs för återhämtning ?

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Med samsyn skapar vi förutsättningar för samarbete Prio-utbildningar Överenskommelser Hemsjukvård Rutiner Samarbete Koordinering Samordnad vårdplan Social välfärd Evidens i praktik Boendestöd NU projektet IIS projektet Rehabilitering Hjälpmedel Anhörigassistans Respekt – kommunikation – samarbete Tillgänglighet - delaktighet - förutsägbarhet Prioriterade insatser

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Med engagemang och koordinering uppstår möjligheter

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tillsammans kan vi göra mer – Tillsammans kan vi göra skillnad Våga vara delaktig i den gemensamma uppgiften Som professionella  Våga vara närvarande och engagerade  Våga dela uppdrag och målsättning  Våga ge individen ansvar i sitt eget liv  Våga vara förebild och vägledare  Våga lyssna in och se från brukarens perspektiv Som individer och närstående  Våga visa tillit och förtroende  Våga visa behov och satsa engagemang  Våga ställa krav både på dig själv och inblandade aktörer  Våga se en framtid med delaktighet och återhämtning

18 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

19

20 Psykisk Hälsa Makt och Möten Hopp om en bättre värld…… Tro att jag har möjlighet att påverka……

21 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Makt: Förmåga att koordinera många människors ansträngningar mot ett mål …….. Möten

22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Tillsammans skapar vi sammanhang

23 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Även ett litet, men gott möte, kan göra skillnad

24 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Återhämtning – med och motkrafter Medkrafter  Tilltro till framtid  Stödjande omgivning  Goda möten  Gott bemötande  Kunskap  Förståelse  Relationer  Önskan om förändring som ska ge förbättring  Formulerade önskningar och mål  Uthållighet i målets riktning  Samverkan och samarbete  Känsla av sammanhang Motkrafter  Fördomar  Känsla av skam och skuld  Svåra sjukdomseffekter  Krisreaktioner  Förhållningssätt  Attityder egna och i omgivningen  Bristande förståelse  Dåligt bemötande  Ensamhet  Konflikter  Stress  Upplevelse av oändligt nu….

25 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ensamhet isolering skräck och ångest på natten suicidtankar högar av tvätt, disk Och damm vanföreställningar och inre röster hyresskuld och vräkningshot konflikt med närstående utan arbete Ekonomiskt kaos avståndstagande grannar Invadering av medianyheter


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samverkan i partnerskap vid psykisk ohälsa !? 27 januari 2012 Birgitta Johansson Huuva Psykiatridirektör."

Liknande presentationer


Google-annonser