Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

arbetskooperativ Luleå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "arbetskooperativ Luleå"— Presentationens avskrift:

1 arbetskooperativ Luleå 091123
Om ledarskap i sociala arbetskooperativ Luleå © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009

2 ”De två största skälen till psykisk ohälsa i Sverige idag är
ensamhet och brist på mening i livet” Clarence Crafoord © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009

3 Målet med sociala företag är att hjälpa den enskilda individen att
växa som människa. Medlen är gruppen samt affärsverksamheten © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009 7

4 Ledarrollens innehåll
© Michael Wolde, Wolde utveckling 2009 4

5 © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009
UPPGIFT: • Tänk på bra ledare du mött, i arbetslivet, på fritiden eller som barn • Vad gjorde dem så bra? • Diskutera i bikupor 3x3 minuter, sedan 3 minuter för att hitta gemensamma nämnare © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009

6 KLOKT TÄNKT OM MÄNNISKOR
Allt handlar om relationen människor emellan. En bra relation mellan ledare och ledda, lockar fram det bästa hos bägge parter © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009

7 RELATIONER ÄR ÖMSESIDIGT BEROENDEFRAMKALLANDE
Anknytning skapar hierarki Anknytning skapar en känsla av ”hemma” Den ger en fast kompasspunkt Och skapar vilja till närhet Samt väcker känslan av att vilja göra gott för de man knyter an till © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009

8 LEDARSKAPSKOMPETENS Min egen mening…
• Vad vill jag stå för och identifieras med ? • Varför vill jag göra det jag gör nu ? Verksamhetens mening… • Vilka värderingar står vi som organisation för ? • Sätt upp minst tre grundläggande värden för din avdelning. © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009

9 VIKTEN AV ATT SKAPA MENING
Mening uppstår då chefer och medarbetare får en chans att förstå det som sker. Först när jag som medarbetare ser min egen roll och min betydelse i sitt sammanhang kan jag som medarbetare engagera mig helhjärtat i mitt arbete. © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009

10 © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009
Engagemangets motor • Att känna att man tillhör en grupp • Utmaningar - möjliga att uppnå • Påverkbarhet © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009

11 © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009
“Problem i samspelet mellan människor grundar sig ofta på att människor inte vågar vara öppna mot varandra av rädsla för vad andra skall tycka.” Fritt efter Will Schutz © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009

12 © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009
Grupputveckling efter Shutz F I R O (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) © Michael Wolde, Wolde utveckling 2009


Ladda ner ppt "arbetskooperativ Luleå"

Liknande presentationer


Google-annonser