Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan - grundläggande begrepp och struktur i samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan - grundläggande begrepp och struktur i samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan - grundläggande begrepp och struktur i samverkan
Stockholm SPID – Nationellt forskningsnätverk Professor i Health Management, Runo Axelsson, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Marie Fridolf, samverkanskonsult

2 Samverkan på olika nivåer Runo Axelsson
Interprofessionell: mellan olika professioner och yrkesgrupper Interorganisatorisk: mellan olika organisationer myndigheter, förvaltningar, ideella organisationer. Intersektoriell: mellan samhällssektorer med olika verksamhetsinriktning och huvudmannaskap. Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

3 Kontinuum av samverkan
Överenskommelser behandlingsprogram Gränsöverskridande team/ arbetsgrupper Autonomi Fusion Konsultation Informationsutbyte Samordnings-funktioner Samlokalisering gemensam budget Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

4 Former av integrering Samordning (hierarki) Samverkan Kontrakt
Vertikal integrering Samordning (hierarki) Samverkan Styr uppifrån och samarbetar Kontrakt (marknad) Samarbete (nätverk) Horisontell integrering Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

5 Besvärligaste sättet att organisera samverkan
Samverkande organisationer Styrgrupp Arbetsgrupper* *Styrd av ”hemmachef” + ledare för arbetsgrupp Vilket väger tyngst? Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

6 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15
Samverkansaspekter Samverkans struktur avser (resurser av olika slag som står till förfogande, hur dessa är organiserade) Samverkans process (olika aktiviteter som ingår i verksamheten och hur de är integrerade) Samverkans resultat (vad strukturen och processen leder till i relation till mål, kriterier och nyckeltal Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

7 Utvärderingsresultat
många strukturella, kulturella och individuella hinder för samverkan Det tar tid och energi både att etablera samverkan och att hålla den vid liv Samverkan leder till en positiv utveckling av kompetens och engagemang Samverkan kan ge både lägre kostnader och högre kvalitet i välfärdstjänsterna Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

8 Struktur i samverkan Hur få igång en fungerande samverkan
Struktur i samverkan Hur få igång en fungerande samverkan? Marie Fridolf ”det är inte människornas fel att vi inte samarbetar” ”I rätt sammanhang och med rätt stöd kan vi samarbeta” Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

9 Nycklar till samarbete
Möte – närvaro, att lyssna, ha kunskap Organisation – värdegrund, ansvar, resultat Demokratisering – lika värde, delaktighet, inflytande Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

10 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15
Kvalitetsfaktorer Tid – före, efter, under Kontinuitet – individuellt Delaktighet – äger sin process, respekt, påverkan Fokusering – problem eller möjligheter Personlig kontakt – motivation, accept Helheter – mina behov Kombination – 1+1=3 Bemötande – förtroende och lyhördhet Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

11 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15
Ansvarig för helheten Ansvarig för min del Ej för andra Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

12 Utveckla samarbete/samordning Marie Fridolf
Värdegrunden Ett nytt ”systemtänk” Skapa arenor och mätsystem Gemensam struktur en möjlighet Utveckla relationer Jag måste börja med mig själv Olika människor samarbetar på olika sätt Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

13 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15
Modeller Klassisk/mekanisk Specialiserad på uppgifter Nätverk/organisk Bidrar med expertis till övergripande uppgift Koordinering av uppgiften genom hierarkin Spontan koordinering genom interaktion En precis definition av rättigheter och skyldigheter Ingen precis definition av rättigheter och skyldigheter Rättigheter och skyldigheter översätts i ansvar Brett åtagande mot övergripande mål En hierarki av kontroll Nätverksstruktur av kontroll Vertikal kommunikation Horisontell kommunikation Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

14 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15
Hållbar samordning Nytt systemtänk Att bygga tillit Struktur för bättre helhet Mötet Du måste vara med Medborgarperspektiv Lilly Ekenberg, FoU-seminarium

15 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15
Samarbetets djup Erfarenhetsutbyte Koordinering av insatser Gemensamt arbete Gemensamt lärande Lilly Ekenberg, FoU-seminarium


Ladda ner ppt "Samverkan - grundläggande begrepp och struktur i samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser