Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är ni en grupp? Varför? Ni växelverkar med varandra

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är ni en grupp? Varför? Ni växelverkar med varandra"— Presentationens avskrift:

1 Är ni en grupp? Varför? Ni växelverkar med varandra
Ni har gemensamt mål – vilket? Ni är medvetna om vilka det är som hör till gruppen, även om ni inte skulle vara tillsammans

2 Är detta en grupp?

3 Är detta en grupp?

4 Hissen stannar Det uppstår genast växelverkan
Samma personer som nyss har stirrat i golvet tittar nu på varandra och börjar prata Ju längre hjälpen dröjer, desto mera tid har de på sig att växelverka – de börjar känna gemenskap En godtycklig samling har blivit en grupp FÖR ATT DE HAR SAMMA MÅL

5 Från folkhop till grupp
Gruppen är klarare avgränsad än en hop Människor på samma buss är en hop Vad räknas som en grupp? Då alla medlemmarna i gruppen vet: Att de själv hör till gruppen Vilka andra som hör till gruppen Att de hör till gruppen även om de nte skulle vara tillsammans T.ex. människor på en turistgrupp kan utgöra en grupp

6 Målsättningar för en grupp
- Att man ska vara framgångsrik i det som är gruppens mål eller arbete Mål 2. - Att trivas i gruppen - Jämför t.ex. med en firma

7 Mål i gruppen - Man ska ha klara mål!!
(t.ex. att man ska vinna mästerskapen i hockey) - Man ska ha en klar arbetsfördeling med lämpliga arbetsuppgifter Olika roller i gruppen uppstår automatiskt i en mindre grupp (ledare, tröstare) Svårt att förändra sin roll efter att de är fördelade

8 När gruppen håller på att formas
Till en början är gruppen beroende av ledaren, gruppen förväntar sig att ledaren ska ta ansvar, skapa bra stämning etc. (jämför med lärare) Konkurrens – gruppmedlemmerna tävlar om ledarens uppmärksamhet > kan uppstå kaos

9 Sammansvetsade? - En sammansvetsad grupp:
man gillar varandra man är bunden till gruppens mål Om gruppen är homogen (medlemmerna är lika) tillåts inte avvikelser Gruppens storlek inverkar på olika människor på olika sätt Andra blir helt tysta om gruppen blir större

10 Gruppens för- och nackdelar
Gruppen gör att vi presterar bättre - när? Gruppen gör att vi presterar sämre - när?

11 Olika grupper 1. Innegrupp - Den egna gruppen - Vi-anda 2. Utegruppen
- De andra - Kan upplevas som hot – då ökas vi- andan!! -

12 Utegrupp versus innegrupp
- När utegruppen är närvarande lyfts vår grupptillhörighet fram: t.ex. utomlands är vi ”mera” finnar för att det finns utlänningar närvarande - När vi är tillsammans med personer av motsatt kön betonas det egna könet - T.ex. flickor spelar bättre i ett tjejlag än i en blandad grupp

13 Olika grupper 3. Referensgruppen
- Det som fungerar som jämförelsegrupp - Man identifierar sig själv med den gruppen - Man vill hålla sig till referensgruppens värden och normer - Gymnasielever kan vara högstadieelevers referensgrupp - En människas yrkes- eller hobbygrupp är oftast hennes referensgrupp, t.ex. idrott

14 Primärgruppen Vår viktigaste grupp = vår familj och våra vänner
Olika typer av familjer: Hårt sammansvetsad familj – motsätter förändringar Kaotisk familj – ger inte trygghet och stöd Inte bryr sig – medlemmarna överges

15 Vad är det om skiljer familjen och ens vänner som grupp?
Man får själv välja sina vänner Ens vänner är i samma ålder Det finns ingen hierarki Man lär sig annorlunda sociala färdigheter än man skulle lära från sina föräldrar

16 Roller Vilka olika roller har vi?

17 Konformitet - Likriktning av tankar och beteende
Linje x Linje 1 Linje 2 Linje 3 - Viktigt att komma ihåg: The Asch experiment om gruppkonformitet


Ladda ner ppt "Är ni en grupp? Varför? Ni växelverkar med varandra"

Liknande presentationer


Google-annonser