Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik- Modet att välja!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik- Modet att välja!."— Presentationens avskrift:

1 Etik- Modet att välja!

2 De kommande veckorna ska du lära dig:
3 etiska principer, Vad pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik är för något. Vad etik och moral är Att själv kunna ta ställning till några etiska val och principer utifrån några moraliska dilemman. Att själv fundera på vad som menas med den goda människan och det goda livet.

3 Moral: Moral är sättet vi beter oss på.
Bedöms utifrån de beslut vi fattar ( i tex. vardagliga situationer. ) Moralen är resultatet av dessa beslut och bedöms ofta som antingen hög moral eller låg moral. Den moral vi har styrs av vart vi lever (samhäller eller religion) och vad våra föräldrar och vänner tycker.

4 Etik: Kan beskrivas som läran om moralen. Våra tankar kring moralen.
Det som styr vårt handlande. Vår uppfattning om vad som är rätt eller fel

5 1: Pliktetik : Det är din plikt att handla rätt! ( Du drivs av en pliktkänsla) ” Handla endast efter den regel du vill se upphöjd till allmän lag” (Kant ) Det allmänna kan vara lagar som bygger på religion, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter eller naturliga lagar. Problem: Alla följer gemensamma regler, men är det säkert att det är rätt plikt vi följer? (Exempel Nazistläkaren som tog liv för att rädda rasen) Kan en plikt stå högre än en annan? Tex rädda liv eller ljuga?

6 2: Konsekvensetik: En handling är alltid rätt om konsekvenserna
( resultatet av handlingen) är goda.  (Exempel bussen på bron och barnet) Vad är då gott? Det som värnar om livet, hälsan, friheten, tryggheten, fred, kunskap och sanning! Jeremy Bentham ( ): ”Största möjliga lycka till största möjliga antal!” Problem: Vad är gott och vad är mindre gott? Finns det ett facit? Vem bestämmer vad som ger mest lycka för alla?

7 3. Sinnelagsetik: (avsiktsetik)
En människas moral döms utifrån avsikternas med dennes handlingar. (Exempel, bussen på bron och barnet, jämför med konsekvensetik)  Problem: Vems goda avsikter är allra godast? Terroristens eller Usas?.   Hur blir du vägledd genom livets svåra val?

8 4. Dygdetik (eftersträvansetik)
Menar att vi inte behöver veta/lära oss om hur vi ska handla i varje situation. Det viktigaste är istället att vi strävar efter att bli så bra människor som möjligt. (då väljer vi rätt) Exempel på positiva dygder: välvilja, medkänsla, mod, flit, rättrådighet, återhållsamhet, givmildhet, lojalitet och vänskaplighet. Vissa hävdar att kvinnor inte har samma dygder som män. (exemplet undersökningen apotekaren och den döende sonen) Problem: Människor som strävar efter att göra gott gör också fel och människor som inte är medmänskliga kan göra gott.

9 Nu ska vi öva oss i att fatta svåra etiska beslut!
Scotts svåra val!


Ladda ner ppt "Etik- Modet att välja!."

Liknande presentationer


Google-annonser