Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik & Moral RELIGION HT-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik & Moral RELIGION HT-14."— Presentationens avskrift:

1 Etik & Moral RELIGION HT-14

2 ETIK & MORAL Ur LGR 11 – Centralt innehåll
- Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. - Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. - Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. - Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

3 ETIK & MORAL Förmågor som ska utvecklas inom religionsämnet:
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

4 Etik & Moral ETIK & MORAL betyder sed / vana. Moral = personligt beteende Exempel: Jag ljuger inte för det är fel Etik = System (modeller) för hur vi bör bete oss Exempel: Regeletik = Man ska inte ljuga för det är en regel. Konsekvensetik = Man kan ljuga ibland för att inte såra andra. Sinnelagsetik = Man kan ljuga om du gör det av rätt skäl. Ens egna moral brukar bestå av en blandning av dessa etiska modeller

5 Regeletik / Pliktetik Att alltid följa regler och plikter är att leva rätt Du skall inte döda… Vända andra kinden till… Behandla andra som du själv vill bli behandlad… Utgår ifrån att en regel eller plikt alltid följs – oavsett konsekvensen ”Det här gör man bara inte – det är fel” Nackdel: Man gör man om två regler krockar med varandra?

6 Konsekvensetik Det är konsekvensen av ditt handlande som avgör om det är rätt eller fel. - Man måste prioritera rätt/fel - Finns en gråzon mellan rätt/fel Nackdel: Hur kan man avgöra konsekvenserna i förväg? För vem och när ska det vara bra?

7 Sinnelagsetik Det är mitt syfte med handling som avgör om det är rätt/fel ”Det är tanken som räknas…” Nackdel: Allt blir rätt så länge du menade gott?

8 Exempel Hur tänker en… En gammal dam står vid ett övergångställe vid Marmavägen. En elev bestämmer sig för att hjälpa henne över gatan. En rånare jagad av polisen kör då över damen som dör. Var det rätt/fel att hjälpa damen över gatan?

9 Exempel Hur tänker en… Regeletikern: ”Man ska hjälpa äldre och svaga över gatan – därför var det rätt!” Konsekvensetikern: ”Det var fel att hjälpa damen då hon dog pga hjälpen” Sinnelagsetikern: ”Det var rätt att hjälpa damen då eleven menade gott”

10 Exempel Hur tänker en… - En klass skriver prov i SO om WWII. En av eleverna vänder sig till sin klasskamrat och ber om hjälp på en fråga. Klasskamraten tvekar ett tag men ger sedan eleven ett svar på frågan. Vad skulle olika etiker tycka om detta?

11 Exempel Hur tänker en… Regeletikern: ”Det var fel eftersom det är emot reglerna att fuska på prov!” Konsekvensetikern: ”Det var fel då eleven får ett bättre betyg än vad hen förtjänar och lär sig inget!” ”Rätt! Eftersom eleven får ett bättre betyg och därmed får mer motivation och arbetar hårdare senare” Sinnelagsetikern: ” Fel! Eftersom klasskamraten medvetet gav fel svar.” ”Rätt! Eftersom klasskamraten menade gott med att hjälpa sin kamrat”

12 Exempel Hur tänker en… En människa svårt sjuk i cancer vänder sig till en släkting: ” Hjälp mig att dö – det gör så ont.” Vad är moraliskt rätt här? Regeletikern: ”Eutanasi (dödshjälp) är olagligt = Fel!!” Konsekvensetikern: ”Rätt – eftersom hen vill dö och slipper då lida” ”Fel – eftersom vi inte kan lita på att hen verkligen vill det” Sinnelagsetikern: ”Om man hjälper för att man bryr sig och menar gott = Rätt!”

13 Er uppgift Er uppgift under SO:n att göra ett undervisningsmaterial så att elever kan förstå de tre huvudgrupperna inom etik; regeletik, situationsetik och konsekvensetik. Det ska även gå att resonera/diskutera utifrån era exempel. Undervisningsmaterialet ska innehålla både film/filmer samt diskussionsfrågor.

14 Er uppgift Kunskapskraven för E på detta är: Kunskapskrav för C:
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Kunskapskrav för C: Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Kunskapskrav för A: Välutvecklade och väl underbyggda resonemang. IPAD:s är bokade! Redovisning fredag v.43.

15 Gruppindelning 9E                             9A                9AM Grp 1 Robin               Alva                Loisa, Samuel Grp 2 Hampus           Agnes                Linnea, Felix Grp 3 Elias Kevin      Gabriel, Emil       Sanna Grp 4 Linus                 Joel, Tilda        Stina Grp 5 Sami, Erik         Dejan                Sigrid, Jonathan Grp 6 Wilhelm           Anton, Elin        Anton Grp 7 Sebastian        Emelie, Lisa        Matilda Grp 8 Matilda         Alexander        Linus, Mattias Grp 9 Moa                 Johannes         Alexander, Ebba Grp10 Alva                 Johanna, Max Victor W Grp 11 Nathalie          Markus, Tanja Nils Grp12 Amanda Rebecka  William, Richard Johanna Grp13 Nils Hampus         Casper, Josefine Viktor L-S Asiens lokaler Amerikas lokaler Europas lokaler


Ladda ner ppt "Etik & Moral RELIGION HT-14."

Liknande presentationer


Google-annonser