Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema Kär och galen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema Kär och galen."— Presentationens avskrift:

1 Tema Kär och galen

2 Kemi: Att få kunskap om innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan och hur kemiska processer i människokroppen fungerar till exempel matspjälkning. Hur vatten fungerar som lösningsmedel och transportör av ämnen i människokroppen. Hur man kan använda separations-och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

3 Biologi: Att få kunskap om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Att få kunskap om kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Biologi, Fysik och kemi: Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

4 Matematik: Att få kunskap av variabelbegreppet och dess användning i formler. Att kunna använda formler som är relevanta för eleven. Att kunna använda tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.

5 Idrott och hälsa 1: Första hjälpen och hjärt och lungräddning.  Hur gör man ex vid ett hjärtstopp? Styrketräning (styrketester), konditionsträning (beeptest), rörlighetsträning, balansträning och mental träning (yoga och avslappning). Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmåga och hälsan. Upplägg: styrketräning och konditionsträning och muskler, anatomi, träningslära.

6 Idrott och hälsa 2: Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av kondition. Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning. Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

7 Idrott och hälsa 2: Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av kondition. Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning. Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

8 Hem- och konsumentkunskap:
Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov. Göra ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av livsmedel eller sådant som har med ens hälsa att göra.

9 Hem- och konsumentkunskap:
Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov. Göra ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av livsmedel eller sådant som har med ens hälsa att göra.

10 Svenska/svenska som andraspråk:
Att få kunskap om vad etik och moral är. Hur man resonerar och argumenterar kring vardagliga moraliska frågeställningar och värderingar. Ta ställning i olika etiska dilemma och frågor genom att samtala och diskutera. Ta ställning i en för dig viktig etisk fråga. Uttrycka egna åsikter i tal och skrift samt motivera dessa. Att använda ämnesrelaterat språk (ord och begrepp).

11 Samhällskunskap Uttrycka och värdera vad du tycker i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv Reflektera över hur vi människor påverkas av vår omgivning och vårt samhälle samt hur vi påverkar samhället

12 Religion Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. • Reflektera över olika livsfrågor som handlar om liv, död, skuld, mod och vad man själv står för och tror på. •Resonera och argumentera kring moraliska och etiska frågor, till exempel hur man är uppfostrad till att göra.

13


Ladda ner ppt "Tema Kär och galen."

Liknande presentationer


Google-annonser