Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolan"— Presentationens avskrift:

1 Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolan
Gymnasiesärskolans nationella program

2 Bild / Estetisk verksamhet
Grundsärskolan 7-9 ” Fotografering och filmande. Hur foto och film kan redigeras med hjälp av digital teknik.” Gymnasiesärskolan ”Olika estetiska uttrycksformer…” iMovie, 38 kr iMovie Med iMovie kan eleverna skapa HD-filmer direkt i surfplattan. Det behövs ingen annan utrustning. Filmskapandet är självinstruerande där alla klipp i filmen ligger i en tidslinje. De flyttar bilderna med fingret för att skapa filmsekvenser. Det går att lägga till ljud och text och det finns flera teman att välja mellan. Filmerna kan direkt delas vidare på bland annat YouTube och Facebook. Med appen iMovie tränas berättarteknik i bild, ljud och text och samtidigt övas presentation genom digitala medier. Instruktionsfilm och lathund:

3 Gratis att prova kategorin färger, fullversion 99 kr
Engelska Grundsärskolan ”Ord och ordbilder…” Fun English Gratis att prova kategorin färger, fullversion 99 kr Fun english En app för att bygga upp ett grundläggande ordförråd i engelska. Fun English är en app för nybörjare i engelska. Appen är indelad i kategorier: färger, siffror, mat, fordon, djur, frukter, klädesplagg och kroppsdelar. I appen ingår en kategori, färger. För att få tillgång till övriga kategorier, måste köp inuti appen göras. Kategorin färger är indelad i sex olika moment. Eleven kan poppa ballonger i den färg som benämns, spela färgmemory, leta färger på en bild, blanda, kombinera och stava till färger. I alla övningar benämns ord och meningar på engelska. De engelska orden visualiseras med bilder. Ett plus är de svenska instruktionerna.

4 Babbel, gratis att testa några olika lektioner, sen 47,50 - 85 kr/mån
Engelska Grundsärskolan ”Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.” Gymnasiesärskolan ”Ämnesområden som är välbekanta för eleven…” Babbel, gratis att testa några olika lektioner, sen 47, kr/mån Lär dig engelska med Babbel En app för att lära sig grundläggande ord och fraser på engelska. Med hjälp av appen Lär dig engelska med Babbel kan eleven lära sig grundläggande användbara ord och fraser på engelska. Orden och fraserna är indelade i en mängd olika kurser, exempelvis första ord och meningar, äta och dricka, djur, kroppen, kommunikation och kläder. Varje kurs är därefter indelad i olika underavdelningar. Respektive avdelning innehåller momenten lär dig och kom ihåg, fördjupa dina kunskaper och glosor. Eleven kan lyssna på ord och fraser och spela in sitt eget uttal samt lyssna på ett engelskt ord och hitta den svenska översättningen. Med ett utseende för de äldre eleverna. Svenska menyer och instruktioner.

5 Estetisk verksamhet / Musik
Grundsärskolan ”Skapande av egen musik…” Gymnasiesärskolan ” Olika estetiska arbetsformer….” Garageband, 38 kr GarageBand En app för att bekanta sig med olika instrument och för att skapa egen musik. GarageBand är ett musikinspelningsprogram där eleverna kan skapa egna låtar utan att kunna spela något instrument sedan tidigare. Instrumenten som de kan använda är keyboard, bas, gitarr, trummor och sång.  Varje instrument har en mängd olika inställningsmöjligheter.  Eleverna kan spela in med den inbyggda mikrofonen eller med ett instrument. Sedan kan de mixa upp till åtta spår och skapa en låt som de kan sprida via e-post eller lägga upp direkt på Facebook, YouTube och/eller SoundCloud. En användarmanual

6 Geografi Geo Walk, 22 kr Min geografi, 29 kr Grundsärskolan
”Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är av betydelse för eleven.” Geo Walk, 22 kr Min geografi, 29 kr Geo Walk Geo Walk är en interaktiv jordglob  med handplockade artiklar om olika ämnen som djur och växter, historia, människor och uppfinningar.   De är utplacerade på jordgloben med bilder och korta beskrivningar. Tyvärr är texterna på engelska. Min Geografi Min Geografi är en app för att lära sig och öva på världens länder, huvudstäder och flaggor. I Min Geografi kan eleven lära, öva och ha prov på kartkunskap. Till en början visas en världskarta med sex världsdelar. Det går att träna en världsdel åt gången. Beroende på vilken världsdel eleven väljer, så finns det olika valmöjligheter. I Europa finns fler alternativ än i övriga världen. Förutom länder och huvudstäder kan eleven bland annat lära sig Sveriges sjöar, landskap, städer. I lära är namnen utsatta på kartan medan i öva så väljer barnet bland olika alternativ. När barnet känner sig säkert på kartan, kan det välja provmomentet.

7 Historia Fornfynd, 15 kr Grundsärskolan
”Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.” ”Hemortens historia.” Gymnasiesärskolan, Historia 1 ” Tidsbegreppen förhistorisk tid, forntiden, antiken…” Fornfynd, 15 kr Fornfynd En app för att utforska omgivningens fornfynd. Med hjälp av appen Fornfynd kan elever hitta till olika sevärdheter i omgivningen. Eleverna kan antingen söka efter fornfynd via kartan i appen eller genom att ge tillåtelse att registrera positionen de befinner sig på. De kan därefter läsa fakta om platsen och få en vägbeskrivning dit. Det finns även en uppslagsdel där det går att läsa sig mer om olika fyndtyper och möjlighet att dela med sig av sina fynd till andra via e-post eller Twitter. Informationen kommer från Riksantikvarieämbetets databas.

8 Köp kan göras inne i programmet.
Matematik Grundsärskolan ”Naturliga tal och hur de storleksordnas och delas upp.” ” De fyra räknesätten…” ”Enheter och uttryck för tid…” Zcooly Affären, 22 kr Köp kan göras inne i programmet. Lär dig klockan, 15 kr Lär dig klockan En app för att bekanta sig med och lära sig klockan. Lektioner och övningar med figuren Jonatan ”Lär dig klockan” består av både instruktionsfilmer och spel. Två figurer lär ut timmar, minuter och den digitala klockan i tre olika korta filmer. Spelen är uppdelade i olika svårighetsgrader. Det första spelet tränar på var siffror och visare är placerade. I de andra spelen tränas hel och halv timme, kvart i och kvart över, fem minuter och en minut. Efter hand som varje spel klaras av, blir nästa tillgängligt. Math Bingo En app för att träna addition, subtraktion, multiplikation och division. Det finns tre svårighetsgrader och fyra räknesätt att välja mellan. Ett matematiskt problem visas överst på bingobrickan. Spelaren ska trycka på det tal som är summan på problemet. Det kan finnas flera likadana tal på spelplanen, så det gäller att tänka taktiskt och välja det tal som sedan kan bilda en vågrät, lodrät eller diagonal linje. Speltiden och felaktiga svar registreras i en ruta längst ned i bild. Zcooly AFFÄREN innehåller en mängd spel och övningar som låter barnen träna på bland annat:  - Addition  - Subtraktion  - Ordna tal  - Mönsterigenkänning  - Jämna/Udda tal  - Dubbelt/Hälften  - Taluppfattning  - Talgrannar  - Talkamrater  Math Bingo, 7 kr

9 NOMP, gratis att använda alla övningarna.
Matematik Grundsärskolan och gymnasiesärskolan ”Problemlösning…” ”De fyra räknesätten…” ”Tal i bråkform…” ”Tallinjen…” ”Geometri”… ”Tid och pengar…” ”Enheter, vikt, volym, längd…” ”Procent…” Med mera… NOMP, gratis att använda alla övningarna. NOMP Plus, läraradministrationen kostar 1490/år eller 40 kr/elev och år vid minst 50 elever NOMP Matematik för grundskolan åk 1-6, med ett utseende för särskolans äldre elever. Nomp är helt gratis att använda för barnen. Alla uppgifter är tillgängliga utan kostnad. Det som man får genom att betala är lärarfunktionaliteten (Nomp Plus). Det bästa med lärarfunktionaliteten är att man som lärare kan skapa "uppdrag" till sina elever. Detta gör att: Man kan enkelt se till att eleverna övar på rätt saker på Nomp. Det blir lätt att följa upp hur bra eleverna klarar av det man tycker att de ska klara. Man kan se hur lång tid det tog och hur många fel de gjorde på uppdraget. Det finns också andra användbara funktioner för lärare i Nomp Plus. Man kan: Se elevernas aktivitet på Nomp även då det inte är uppdrag de jobbar med. Dela ut "stjärnor" på Nomp-uppgifter då man tycker att eleven har bemästrat det innehållet. Detta är också ett sätt att motivera eleverna. Sätta nya lösenord åt eleverna när de har glömt dem.

10 Samhällskunskap Svenska vägmärken, 7 kr Grundsärskolan
”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.” Gymnasiesärskolan ”Kunskaper om samhället…” Svenska vägmärken, 7 kr

11 Svenska Skolstil, 22 kr Grundsärskolan
”Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.” Gymnasiesärskolan ”Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera.” Skolstil, 22 kr Skolstil Ett skrivprogram med bokstavsljud Skolstil är en form av ordbehandlingsprogram med ett typsnitt med samma namn som appen. Skolstil har utvecklats för elever med läs- och skrivsvårigheter. Typsnittets bokstäver ser ut som de bokstäver som lärs ut i skrivinlärningen. När barnet trycker ner en bokstav på tangentbordet, hörs bokstavsljudet. Det är även möjligt att få hela ord och meningar upplästa. Programmet innehåller även en inbyggd rättstavningshjälp. Ett skrivverktyg som kan användas i ASL, Att skriva sig till läsning. Varför skriva sig till läsning. ”Analys av syntesten är len enklare process än en syntes av analysen ” - Caroline Liberg det betyder att det är enklare att dela upp en känd helhet i delar än vad är att sätta ihop delarna till en okänd helhet.

12 Se bokstavsljuden, gratis
Svenska Grundsärskolan, ämnets syfte ”…ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att tala och samtala…” Gymnasiesärskolan, ämnets syfte ”…ges förutsättningar att utveckla… Förmågan att kommunicera i tal…” Se bokstavsljuden, gratis Fonemo Fonemo kan vara ett verktyg för barn med tal- och språksvårigheter för att träna olika konsonantljud. I Fonemo kan barnet träna olika konsonantljud, ett åt gången. I appen ingår enbart s-ljudet. De övriga ljuden köps inuti appen var för sig. Fonemo är uppbyggt som ett Memory. Tio olika kort visas. När barnet vänder ett kort visas en bild på ett ord med samma begynnelsebokstav som det valda konsonantljudet. När barnet trycker på nallens mage berättar en röst vad bilden föreställer. Dels ska barnet hitta ordpar, dels kan det spela in ordet på egen hand genom att trycka på mikrofonen och säga ordet. Därefter går det att lyssna både på sin egen röst och på den inlästa rösten. Se bokstavsljuden Hur bildas bokstavsljuden? Med hjälp av appen ”Se bokstavsljuden” kan barnen se var ljuden kommer ifrån och hur tungan och läpparna ska formas för att kunna bilda respektive bokstavsljud. De väljer önskat bokstavsljud genom att trycka på den valda bokstaven på tangentbordet i appen. Det är även möjligt att öva på att höra vilken begynnelsebokstav olika ord har. En illustration visas och benämns med ljud. Under illustrationen finns tre symbolknappar bakom vilka olika bokstavsljud döljer sig. Den knapp som döljer illustrationens begynnelsebokstav ska dras till en vit kvadrat. För varje rätt svar får användaren en stjärna.

13 Slöjd och Teknik Grundsärskolan, slöjd
” ”Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild…” Grundsärskolan, teknik ” Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder.” Om en bild, 22 kr Fotobabble En app för skapande och muntligt berättande. Med hjälp av Fotobabble kan barnen skapa talande fotografier. De tar ett foto med surfplattan eller använder en bild i surfplattans fotoalbum. Därefter är det dags att spela in ljud genom att berätta till fotot. Ljudinspelningen får vara högst en minut. Om så önskas, kan även text läggas till fotot. De talande fotografierna kan delas via Facebook, Twitter och/eller e-post. Om en bild Träna tal med bilder, filmer och ljud. Här skapar du album med bilder, text och ljud. Du kan låta eleven prata till bilderna när den tittar på albumet. Sedan kan du som personal gå in och lyssna på inspelningarna. Det kan vara ett bra sätt att spela in hur elevens tal förändras över tid. T.ex om man vill följa hur utvecklingen går när man börjar läsa. Man kan också använda den som en dagbok för att visa vad eleven har gjort under dagen. Då kan personalen spela in ljud eller skriva text till bilderna. Eleven kan sedan visa hemma vad som hänt i skolan. Fotobabble, gratis

14 Naturorienterande ämnen / Naturkunskap
Grundsärskolan ”Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.” Gymnasiesärskolan ”Människokroppens organ och organsystem samt deras uppbyggnad och funktion.” Människokroppen, 22 kr Människokroppen En app för att bekanta sig med hur kroppen ser ut inuti och hur kroppsdelarnas fungerar. Med hjälp av appen Människokroppen kan eleverna upptäcka hur kroppen är uppbyggd och fungerar. D e kan bekanta sig med skelettet, cirkulationen, andningen, muskel-, matsmältnings- och nervsystemet. Till en början väljer de om de är pojke eller flicka och fyller i sitt namn. Därefter visas en människa och till vänster om den olika delar inuti kroppen. Eleverna väljer vilken del eller vilka delar av kroppen de vill utforska.

15 Idrott och hälsa Första hjälpen, gratis Grundsärskolan
7-9 ”Första hjälpen och hjärt- lungräddning.” Första hjälpen, gratis Första hjälpen Första hjälpen med hjärt-lungräddningsguide samt guide vid luftvägsstopp I Röda Korsets Första hjälpapp finner du två bildspel som på svenska i realtid guidar dig genom hjärt-lungräddning på vuxna samt luftvägsstopp för barn resp vuxen. Vidare information om hur du handlar i händelse av stroke samt enkla, tydliga egenvårdsråd under A-Ö.

16 Muskulär avslappning, 15 kr
Idrott och hälsa Gymnasiesärskolan, idrott och hälsa 2 ”Mental träning och avslappning, till exempel genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan användas för att nå mål och ökat välbefinnande.” Muskulär avslappning, 15 kr

17 Arbeta i Word, Excel och PowerPoint
Arbeta i iPaden och öppna för fortsatt redigering och utskrift i Office-paketet. Dokument delas via Google Drive. Quick Office, gratis Integration mellan iPaden och Officepaketets ingående program. Användning av Google drive kräver ett Google-konto, vilket man har om man har en gmail-adress.

18 Mera apptips www.kunskapsplattan.se www.skolappar.nu
Facebookgrupperna: Appar för särskolan Särnät Appar för skola och förskola


Ladda ner ppt "Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser