Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Apptips med koppling till läroplanerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Apptips med koppling till läroplanerna"— Presentationens avskrift:

1 Apptips med koppling till läroplanerna
Grundsärskolans inriktning träningsskola Gymnasiesärskolans individuella program

2 Paint Sparkles Draw, gratis
Estetisk verksamhet Träningsskolan, centralt innehåll ”Olika sätt att skapa, till exempel imitera och fritt.” Individuella programmet, ämnesområdets syfte ” …eleven ska ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kretivitet, nyfikenhet och skapande förmåga.” Paint Sparkles Draw, gratis Två exempel på skapande på en mycket enkel nivå. Paint Sparkles Draw Här kan man rita med händerna, olika färger eller magiska färger. Man kan även ha olika färg på bakgrunden. När man ritar kommer ett litet ljud samtidigt.  Man kan spara sin teckning, skriva ut eller skicka den till någon Art of Glow En app för kreativt skapande där man kan göra skimrande konstverk. Det finns ett flertal färger och mönster att välja mellan. När barnet drar med fingret över iPaden så blir det långa lianer av prickar, stjärnor, hjärtan och cirklar som rör sig. Hur snabbt de ska röra sig går att ställa in. Konstverken går att spela in och spela upp vid ett senare tillfälle. De kan även sparas som bild. Art Of Glow, gratis

3 Gratis, men finns som betalversion
Estetisk verksamhet Träningsskolan, centralt innehåll ”Bildhantering, till exempel med digitalkamera och dator.” Individuella programmet, centralt innehåll ”Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.” Pic Collage Gratis, men finns som betalversion Pic Collage En app för att exempelvis dokumentera med hjälp av fotocollage. Med hjälp av Pic Collage kan barnen skapa fina fotocollage. De väljer layout och infogar sedan foton från enhetens fotoalbum. I appen finns många bakgrunder att välja mellan, både enfärgade och mönstrade. Det finns även klistermärken för den som vill utsmycka sitt collage lite extra. Det färdiga collaget kan delas via Facebook, och Twitter, skickas som vykort eller via e-post. Det kan också sparas i enhetens fotoalbum.

4 Gratis, men köp kan göras inne i appen
Estetisk verksamhet Träningsskolan, Centralt innehåll ”Spel på musik och rytminstrument.” Individuella programmet, kravnivå för grundläggande kunskaper ”I kreativa processer inom musik…deltar eleven i att välja och använda instrument…” MusicSparkle Gratis, men köp kan göras inne i appen Garageband, 38 kr Music sparkles En app för att bekanta sig med instrument och toner och skapa musik. I Music Sparkles finns fjorton olika instrument att välja mellan. I den fria versionen är endast xylofon och trummor tillgängliga. För att även få tillgång till exempelvis klassisk gitarr, elgitarr, harpa, saxofon, piano, dragspel, munspel, panflöjt och violiner måste ett köp inuti appen göras. Barnen kan spela på olika instrument och skapa musik. Det går även att bekanta sig med tonerna i notsystemet. Genom att trycka på de olika tonerna sjunger en röst tonens namn. GarageBand En app för att bekanta sig med olika instrument och för att skapa egen musik. En digital inspelningsstudio. GarageBand är ett musikinspelningsprogram där eleverna kan skapa egna låtar utan att kunna spela något instrument sedan tidigare. Instrumenten som de kan använda är keyboard, bas, gitarr, trummor och sång. Varje instrument har en mängd olika inställningsmöjligheter.  Eleverna kan spela in med den inbyggda mikrofonen eller med ett instrument. Sedan kan de mixa upp till åtta spår och skapa en låt som de kan sprida via e-post eller lägga upp direkt på Facebook, YouTube och/eller SoundCloud. En användarmanual

5 Puppet Pals HD gratis, men köp kan göras inne i appen
Estetisk verksamhet Träningsskolan, Centralt innehåll: ”Rollspel, t.ex. utifrån sagor, händelser och känslor.” ”Olika sätt att skapa…” ”Fotografering och filmande.” Individuella programmet, Centralt innehåll: ” Traditionella och digitala tekniker.” ”Fotografering och filmande. Digitalt skapande… Bearbetning och redigering av det skapande med hjälp av digital teknik.” Puppet Pals HD gratis, men köp kan göras inne i appen Puppet Pal En app där man kan skapa egna teaterföreställningar. Till en början väljs vilka skådespelare som ska få vara med i föreställningen, maximum åtta.  Därefter väljs bakgrunder, upp till fem. En del figurer och bakgrunder ingår i appens gratisversion. Om fler önskas måste ett köp inuti appen göras, Director’s Pass. Det gör det även möjligt att lägga till ännu fler skådespelare och bakgrunder med hjälp av egna fotografier och bilder. När föreställningen ska börja, trycker barnet på inspelningsknappen. Därefter flyttar barnet runt skådespelarna med hjälp av fingrarna och ger skådespelarna röster genom att prata själv. Flera barn kan samarbeta. Föreställningarna sparas i appen. Värt att tänka på är att föreställningarna inte kan redigeras i efterhand. Med hjälp av Puppet Pals HD kan berättelser skapas och händelseförlopp förklaras.

6 Kommunikation Soundingboard, gratis Träningsskolan, centralt innehåll
”Kommunikationsverktyg. Hur de används för att förstärka elevens kommunikation.” Individuella programmet, centralt innehåll ”Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.” Soundingboard, gratis Soundingboard Kommunikationsapp med högst nio rutor. Man kan länka emellan anpassningar som gjorts. Ett visst antal bilder följer med från AbleNet symbol library. Ingen talsyntes finns men man kan spela in eget ljud. Man kan använda egna bilder. Manual finns på internet och i appen. Färdiga anpassningar på engelska följer med och man kan köpa till fler. Man kan använda scanning (även auditiv) och stänga av redigeringsfunktionen. (Soundingboard har samma funktioner som Pratkort plus att man även kan länka till nya sidor)

7 Kommunikation ...fortsättning Kommunikationsverktyg Ritprata 2, 15 kr
En app där man kan skapa sociala berättelser och seriesamtal. Ritprata 2 är ett verktyg för att skapa berättelser med text, ljud, foton, bilder och illustrationer. Syftet med berättelserna kan till exempel vara visualisering och dokumentation. Med hjälp av appen kan man koncentrera sig på samtal. Samtidigt som man pratar är det möjligt att rita för att åskådliggöra bland annat situationer och händelser. Det finns färdiga figurer att infoga men det går även att ta egna foton eller använda foton i surfplattans fotoalbum. Berättelserna kan delas som pdf via e-post. Ritprata 2 kan vara ett verktyg för att ta del av hur andra ser på en viss händelse eller situation samt för att försöka skapa en förståelse för andra människor. Det kan också vara ett verktyg för att förbereda barn och elever på till exempel en specifik händelse.

8 Kommunikation Fonemo, demo 28 kr Fullversion 249 kr
Träningsskolan, ämnesområdets syfte ”Eleven ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer.” Individuella programmet, ämnets syfte ”Utveckla… förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller… Fonemo, demo 28 kr Fullversion 249 kr Fonemo Fonemo kan vara ett verktyg för barn med tal- och språksvårigheter för att träna olika konsonantljud. I Fonemo kan barnet träna olika konsonantljud, ett åt gången. I appen ingår enbart s-ljudet. De övriga ljuden köps inuti appen var för sig. Fonemo är uppbyggt som ett Memory. Tio olika kort visas. När barnet vänder ett kort visas en bild på ett ord med samma begynnelsebokstav som det valda konsonantljudet. När barnet trycker på nallens mage berättar en röst vad bilden föreställer. Dels ska barnet hitta ordpar, dels kan det spela in ordet på egen hand genom att trycka på mikrofonen och säga ordet. Därefter går det att lyssna både på sin egen röst och på den inlästa rösten.

9 Se bokstavsljuden, gratis
Kommunikation …forts talträning. Se bokstavsljuden, gratis Se bokstavsljuden Hur bildas bokstavsljuden? Med hjälp av appen ”Se bokstavsljuden” kan barnen se var ljuden kommer ifrån och hur tungan och läpparna ska formas för att kunna bilda respektive bokstavsljud. De väljer önskat bokstavsljud genom att trycka på den valda bokstaven på tangentbordet i appen. Det är även möjligt att öva på att höra vilken begynnelsebokstav olika ord har. En illustration visas och benämns med ljud. Under illustrationen finns tre symbolknappar bakom vilka olika bokstavsljud döljer sig. Den knapp som döljer illustrationens begynnelsebokstav ska dras till en vit kvadrat. För varje rätt svar får användaren en stjärna. Se bokstavsljuden har utvecklats för läs- och skrivundervisning för nybörjare.

10 Kommunikation …fortsättning ”träna att uttrycka sig”.
Om en bild, 22 kr Om en bild Träna tal med bilder, filmer och ljud. Här skapar du album med bilder, text och ljud. Du kan låta eleven prata till bilderna när den tittar på albumet. Sedan kan du som personal gå in och lyssna på inspelningarna. Det kan vara ett bra sätt att spela in hur elevens tal förändras över tid. T.ex om man vill följa hur utvecklingen går när man börjar läsa. Man kan också använda den som en dagbok för att visa vad eleven har gjort under dagen. Då kan personalen spela in ljud eller skriva text till bilderna. Eleven kan sedan visa hemma vad som hänt i skolan.

11 Kommunikation Empatico, gratis Träningsskolan, centralt innehåll
”Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.” Individuella programmet, centralt innehåll ” Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.” Empatico, gratis Empatico En app för att lära sig olika känslor. Memory med känslor Empatico är ett memoryspel med tjugo kort, tio ordpar. Varje ordpar består av en känsla. Känslan visas med en illustration på kortet. Det går även att ställa in så att ordet visas i text under kortet. När barnet trycker på ett kort benämns känslan med ljud och när det hittar ett par, så förklaras även när en sådan känsla kan uppstå.

12 Kommunikation Skolstil, 22 kr Träningsskolan, centralt innehåll
”Skriva för hand eller på datorn, till exempel elevens namn.” Individuella programmet, centralt innehåll ” Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.” Skolstil, 22 kr Skolstil Ett skrivprogram med bokstavsljud Skolstil är en form av ordbehandlingsprogram med ett typsnitt med samma namn som appen. Skolstil har utvecklats för elever med läs- och skrivsvårigheter. Typsnittets bokstäver ser ut som de bokstäver som lärs ut i skrivinlärningen. När barnet trycker ner en bokstav på tangentbordet, hörs bokstavsljudet. Det är även möjligt att få hela ord och meningar upplästa. Programmet innehåller även en inbyggd rättstavningshjälp. Ett skrivverktyg som kan användas i ASL, Att skriva sig till läsning. Varför skriva sig till läsning. ”Analys av syntesten är len enklare process än en syntes av analysen ” - Caroline Liberg det betyder att det är enklare att dela upp en känd helhet i delar än vad är att sätta ihop delarna till en okänd helhet.

13 Motorik / Idrott och hälsa
Träningsskolan, centralt innehåll ”Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.” Individuella programmet, centralt innehåll ”Fysiska aktiviteter som tränar…fin- och grovmotrik, … *Build it up *Pocket Pond *Jungle puzzle *Spegel - Alla gratis, men några finns som betalversioner Att använda iPaden ger finmotorisk träning…. Spegeln kan användas då man tränar ansiktsmotoriken.

14 Vardagsaktiviteter / Individ och samhälle
Träningsskolan, centralt innehåll ” Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Individuella programmet, centralt innehåll ” Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.” Svenska vägmärken, 7 kr En enkel app att använda vid t.ex. träning inför körkortsteori.

15 Verklighetsuppfattning / Natur och miljö
Träningsskolan, centralt innehåll ”Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.” Individuella programmet, centralt innehåll ”Människokroppens olika delar och deras funktioner.” Människokroppen, 22 kr Människokroppen En app för att bekanta sig med hur kroppen ser ut inuti och hur kroppsdelarnas fungerar. Med hjälp av appen Människokroppen kan eleverna upptäcka hur kroppen är uppbyggd och fungerar. D e kan bekanta sig med skelettet, cirkulationen, andningen, muskel-, matsmältnings- och nervsystemet. Till en början väljer de om de är pojke eller flicka och fyller i sitt namn. Därefter visas en människa och till vänster om den olika delar inuti kroppen. Eleverna väljer vilken del eller vilka delar av kroppen de vill utforska.

16 Köp kan göras inne i programmet.
Natur och miljö / Träningsskolan, centralt innehåll ”Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning.” ”De fyra räknesätten…” Individuella programmet, centralt innehåll ”Problemlösning med de fyra räknesätten.” ”Proportionella samband, t.ex. dubbelt och hälften.” Zcooly Affären, 22 kr Köp kan göras inne i programmet. Zcooly AFFÄREN Appen innehåller en mängd spel och övningar som låter barnen träna på bland annat:  - Addition  - Subtraktion  - Ordna tal  - Mönsterigenkänning  - Jämna/Udda tal  - Dubbelt/Hälften  - Taluppfattning  - Talgrannar  - Talkamrater 

17 IntoWords, gratis 30 dagar, 1 anv. 95 kr, Skollincenser finns
Kommunikation Individuella programmet, centralt innehåll ”Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.” Träningsskolan, syfte ”…söka information från olika källor…” IntoWords, gratis 30 dagar, 1 anv. 95 kr, Skollincenser finns Into Words Ordbehandlare med talsyntes, ordprediktion och OCR-funktion. IntoWords är en skrivapp med möjlighet att få text uppläst med hjälp av talsyntes på svenska och engelska. Det engelska språkpaketet är en tillläggsfunktion som köps för 28 kr. Appen innehåller även ordpredktion som kan hjälpa dig att skriva snabbare samt med stavning. En annan tilläggsfunktion (kostar 45 kr) är en OCR-funktion. Det krävs då minst en iPhone 4 eller en iPad av 3 generationen. Med hjälp av denna kan eleven ta ett kort på en text och få denna uppläst med talsyntesen. Denna text kan även redigeras.

18 Arbeta i Word, Excel och PowerPoint
Arbeta i iPaden och öppna för fortsatt redigering och utskrift i Office-paketet. Dokument delas via Google Drive. Quick Office, gratis Integration mellan iPaden och Officepaketets ingående program. Användning av Google drive kräver ett Google-konto, vilket man har om man har en gmail-adress.

19 Mera apptips www.kunskapsplattan.se www.skolappar.nu
Facebookgrupperna: Appar för särskolan Särnät Appar för skola och förskola


Ladda ner ppt "Apptips med koppling till läroplanerna"

Liknande presentationer


Google-annonser