Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GYMNASIESÄRSKOLA GYMNASIE SÄRSKOLANS MATEMATIK NATURKUNSKAP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GYMNASIESÄRSKOLA GYMNASIE SÄRSKOLANS MATEMATIK NATURKUNSKAP"— Presentationens avskrift:

1 GYMNASIESÄRSKOLA GYMNASIE SÄRSKOLANS MATEMATIK NATURKUNSKAP
att räkna i huvudet, med penna och papper och med miniräknare. att utföra grundläggande räkneoperationer med reella tal. att använda de fyra räknesätten i vardagliga situationer. fundera över om resultatet är möjligt. procent och promille. att avläsa enkla tabeller och diagram. geometriska figurer. omkrets, area och volym i vardagliga situationer. att avläsa skalor. att förstå klockan, analog och digital tid, tv-tider och tidtabeller. att kunna kritiskt granska data från olika källor samt vara medveten om missbruk av statistik. NATURKUNSKAP hur växter, djur och människor är beroende av varandra. olika miljöproblem hemma och på arbetet i Sverige och i världen. hur vi kan påverka miljön själva och tillsammans. vad är energi ? energi i framtiden. kärnkraft, vattenkraft, olja, sol och vind. hur människokroppen fungerar och vad den behöver. SAMHÄLLSKUNSKAP hur samhället är uppbyggt och hur det fungerar. hur samhället var förr. hur andra har det i Sverige och ute i världen. aktuella händelser. olika partier och intresseföreningar. lagar och trafik. vad demokrati är och hur man kan vara med och bestämma.

2 GYMNASIESÄRSKOLA SVENSKA ENGELSKA RELIGIONSKUNSKAP
Totalt 150 klocktimmar att leta reda på intressanta böcker, läsa själv, använda talböcker eller video . att berätta och diskutera om böcker. öva att samtala och diskutera. att skriva på dator. att skriva egna texter, göra anteckningar. att skriva brev. att stava vanliga ord. att fylla i blanketter och personuppgifter. att läsa och förstå recept och olika beskrivningar. olika sätt att ta reda på saker man vill veta. att samtala om bilder och texter: är det information, propaganda eller reklam? ENGELSKA att förstå talad enkel engelska. att delta i samtal och berätta saker. att använda vanliga fraser. att läsa och förstå en enkel text och sångtexter. att känna till lite om hur man lever i engelskspråkiga länder. att planera eget arbete. RELIGIONSKUNSKAP kristendom och andra religioner. vad förenar och skiljer? mobbning, kärlek och kamratskap. vad vi själva tycker och tror. vad händer efter döden ? vad är rätt och fel ? hur det var förr. vi diskuterar också om annat som vi i gruppen tycker är viktigt.

3 GYMNASIESÄRSKOLA DATAKUNSKAP - GRUNDKURS
Känna till persondatorns olika delar och öva att använda dem. Öppna och stänga datorn.. Använda ordbehandlingsprogrammet Word. Arbeta med bilder från Internet och digitalkamera. Använda några olika program för inlärning. Söka information på Internet. Kommunicera med mail. Använda skanner


Ladda ner ppt "GYMNASIESÄRSKOLA GYMNASIE SÄRSKOLANS MATEMATIK NATURKUNSKAP"

Liknande presentationer


Google-annonser