Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ta ställning och handla!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ta ställning och handla!"— Presentationens avskrift:

1 Ta ställning och handla!
ETIK Vad är rätt och fel? Vad är gott och ont? Hur ska vi leva våra liv? Ta ställning och handla!

2 Varför etik? Lösa etiska konflikter och problem. Fatta beslut.
Hitta sin egen etiska ställning.  Genom att samtala med andra och reflektera över sig själv. Balans individuell frihet ansvar för andra

3 CENTRALA BEGREPP ETIK MORAL VÄRDERING NORM

4 ETIK Läran om vilka seder och bruk som människan använder. ”Läran om moral” MORAL Människors praktiska handlande

5 NORM Regler och förväntningar på beteende som gäller i en grupp eller i hela samhället. Ofta underförstådda Talar om vilka handlingar som är rätta och orätta

6 VÄRDERING En grundläggande uppfattning om vad som är gott och värdefullt eller dåligt och inte önskvärt. Är grundläggande för våra normer. Varierar mellan individer och kulturer.

7 Exempel: NORMEN: alla flickor och pojkar måste behandlas lika GEMENSAM VÄRDERING: jämställdhet i samhället

8 Oskrivna regler Man tränger sig inte i köer.
Man pratar inte högt med kompisen på bio. Man bjuder tillbaka om man själv blir bjuden på något. Man lämnar sin sittplats på bussen om en äldre eller gravid person vill sitta ner.

9 För- och nackdelar FÖRDELAR: Nödvändiga för att upprätthålla ordning i den sociala gemenskapen. NACKDELAR: Kan bidra till att upprätthålla negativa beteenden och uppfattningar, till exempel maktfördelning och förtryck.

10 Titta på påståendena på s. 26-27 i boken
Titta på påståendena på s i boken. Diskutera med en kompis: Vad håller du med om och vad håller du inte med om?

11 ETIKENS FEM OMRÅDEN vad styr och påverkar oss?
Hur vi tänker Hur vi känner Hur vi umgås Vår kropp Existentiella frågor

12 1. Hur vi tänker När vi ställs inför ett problem börjar vi tänka och fundera. Granska situationen kritiskt. Komma fram till en slutsats (om möjligt).

13 2. Hur vi känner Vi reagerar med våra känslor Mer eller mindre starka Problem och konflikter

14 3. Hur vi umgås Vi är alla beroende av andra människor. Människor påverkar varandra när de ska ta ställning. Familjen Kompisarna Skolan Laget

15 4. Vår kropp Människan reagerar både psykiskt och fysiskt. En fysisk sjukdom med stor smärta kan bryta ner en person psykiskt. Varför händer detta mig? Hur ska det bli i framtiden?

16 5. Existentiella frågor Livets mening och mål Varför finns det lidande och ondska? Frågor om skuld och straff Finns Gud? Religioner och livsåskådningar

17 VAD STYR OCH PÅVERKAR DIG?
Fundera på vad som styr och påverkar dig i olika situationer. Rangordna dina svar. Jämför med en kompis. Likheter? Skillnader?

18 ETIKEN OMPRÖVAS Det mångkulturella samhället Ny teknik
Hårdnande ekonomi Hotet runt miljön Intresse för andliga och existentiella frågor

19 VIKTIGA MORALFRÅGOR IDAG
Hur bevara livsmiljön på vår planet? Hur fördela rikedom mellan fattiga och rika världen? Vad är ett gott samhälle? Vad är kärlek? Hur kan jag uppnå lycka?

20 VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG? GÖR EN VÄRDESTEGE. JÄMFÖR SEDAN MED DIN KOMPIS.
utseende familjen pengar vänner arbete skolan fysisk hälsa pojkvän/flickvän psykisk hälsa bostad


Ladda ner ppt "Ta ställning och handla!"

Liknande presentationer


Google-annonser