Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur socialt anpassa barn med ADHD ? Konsekvenspedagogik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur socialt anpassa barn med ADHD ? Konsekvenspedagogik"— Presentationens avskrift:

1 Hur socialt anpassa barn med ADHD ? Konsekvenspedagogik

2 Mussor skola Specialskola Tre undervisningsgrupper med KP (åk 1-9)
ADHD, Asperger syndrom, trotssyndrom i dessa tre grupper Eleverna kommer oftast från andra skolor pga. svårigheter/problem i allmänna undervisningen

3 Konsekvenspedagogik Jens Bay Varför Konsekvenspedagogik?
För ungdomar med anpassningssvårigheter KP kan överföras till olika grupper Kan använda KP:s synsätt men vi har annat utgångsläge t.ex. skollagar och läroplaner Mussor skola första i vår åldersgrupp KP mycket mera praktiskt än vad vi kan erbjuda Ingen färdig manual

4 Människosyn Indeterministisk (fil.) Humanismen, existentialismen
Människan är fri, kan tänka, har en vilja, har ansvar och handlar  kan påverka sin framtid KP utgår från individuella nivån o. förmågan, inte från utvecklingsåldern Ser inte till handikappet

5 Normer-socialt lärande-social handlingskompetens
1. Ha framtidsplaner/ Drömmar Ansvar – vill, kan, skall Själv- bestämmande 2. Klara sig själv, inte ligga till last Utbildning, jobb, självförsörjande Självhjälpande 3. Ansvar för egen existens/för sig själv Ansvar handlingar - konsekvenser Ansvar 4. Hålla avtal o. regler Ord - handling Trovärdighet 5. Uppträda ordentligt Behandla som man själv vill bli behandlad Respekt 6. Samarbeta, inte vara egocentrisk Samarbete även på andras villkor Samarbetsvilja 7. Lyssna på andra Visa intresse för andras synpunkter Mottaglighet

6 Social handlingskompetens
Egna handlingar  konsekvens (neg./pos.) Eleverna skall klara sig ute i samhället senare i livet Vad är accepterat? Inte accepterat av andra/samhället? Samhällsnormer

7 Gemenskap Förstå sin roll i ett socialt sammanhang o. vikten av det sociala samspelet Hur uppfattar andra mig?

8 Framtid framför dåtid – det förgångna får inte begränsa framtiden
Framtidsorienterade Koncentration på nuet o. framtiden Det förflutna finns med, men det bestämmer inte framtiden Genom handling  förändra bilden av oss själva och framtiden

9 Hållningar framför regler
Regler – man skall INTE fasta Hållningar (förväntningar) Hållning - principer, förhållningssätt Hållning- man bör, bör inte Inte utgå från våra egna åsikter

10 Konsekvenser/straff Konsekvenserna klara på förhand
Följdriktiga konsekvenser Konsekvenser kan både vara positiva och negativa Straff är negativa och inte kända på förhand

11 Reglerna i Mussor skola
Våld accepteras inte Rusmedel accepteras inte i skolan Inte stjäla. Man tar inte saker av varandra eller från skolan Man avlägsnar sig inte från skolområdet på skoltid

12 OM REGLERNA BRYTS 1. samtal med rektorn + samtal hem
2. föräldrarna kontaktas 3. efter att föräldrarna kontaktats 3 gånger inom en månad får man kvarsittning och man måste bli hämtad från skolan 4. om reglerna fortsätter att brytas kan man bli avstängd

13 Arbetssätt Diskussioner - eleverna berättar först, ge dem tid
- hur bedömmer eleverna själva händelsen/situationen - vilka förslag har eleverna på t.ex. konsekvenser - förtydligande av konsekvenser - få självkännedom Utvärdering - ärlig feedback med betoning på det positiva och framstegen - både elevens och personalens syn - säg inte: Du är bra, men…. Utan istället: Du är bra på det här och kan bli bättre på…

14 Forts. Direkta följder av en handling
Se misslyckanden som något positivt, en lärdom för framtiden (man lär av sina misstag) Praktiska uppgifter enligt ålder  t.ex. lära sig ta ansvar, samarbeta, respekt och självständighet Hur vi jobbar är ständigt under utveckling

15 Vad skall personalen tänka på
Hålla överenskommelser och vara konsekventa Kan – får – ska verkställa konsekvenser ! Visa på valmöjligheter Eleverna KAN/FÅR tänka själva och tala ut Inte moralisera Tro gott om eleverna, döm inte Delta i kontinuerliga möten

16 Positiva erfarenheter
Eleverna vet vad som förväntas av dem och lär sig ta ansvar Eleverna får bättre förståelse för följderna av olika val Eleverna blir bättre på att diskutera och förklara hur de tänker och känner Eleverna får uttrycka sig Stöd av kollegorna, aldrig ensam inför ett problem och man har gemensamma riktlinjer Personalen behöver inte längre bli arga på samma sätt, eftersom eleverna själva gör sina val och då även väljer konsekvenserna Med mera….

17 Problematik Hur gör vi om eleverna - inte vill samarbeta, lyssna eller
diskutera? - inte förstår konsekvenserna/vad man vill uppnå? Kan man helt åsidosätta handikappet? Varifrån tar vi tiden till alla diskussioner, utredningar och utvärderingar?


Ladda ner ppt "Hur socialt anpassa barn med ADHD ? Konsekvenspedagogik"

Liknande presentationer


Google-annonser