Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4)"— Presentationens avskrift:

1 Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4)
- - Människans tankar är i centrum

2 Den kognitiva psykologins två utgångspunkter
Tolkning utifrån kognitiva scheman 2) Känslomässiga reaktioner är ibland orsakade av sättet att tänka

3 1. Kognitiva scheman Vi tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån kognitiva scheman = mönster Dessa har vi fått genom tidigare erfarenheter och inlärning Det styr vårt tankesätt och påverkar hur vi uppfattar nya situationer Våra tankar följer scheman för att underlätta vardagen

4 Exempel på kognitiva scheman
Orsaksbegreppet: vi söker en orsak till allt, t.ex. naturlagar Beteenden som vi utför ofta: klä på oss, ta oss till skolan/jobbet, göra frukost (”gör det utan att tänka” – kräver liten kognitiv kapacitet)

5 + & - med kognitiva scheman
Positivt: Kräver lite kognitiv kapacitet/sker automatiskt Kan lägga uppmärksamheten på annat Negativt: Scheman leder dig vilse, t.ex. när du kliver av cykeln hemma inser du att du just idag skulle till en kompis som bor åt andra hållet Vid misslyckande kan tidigare negativa scheman aktiveras, t.ex. dåligt resultat på matteprov → klarade ej svenskan, har inte hunnit ringa vännerna, inte varit och tränat, mm → känner dig värdelös

6 2. Tanken styr ofta känslan
Hur vi uppfattar och tolkar situationer avgör hur vi reagerar känslomässigt T.ex. du fick inte det sommarjobb du sökte: - beror på att jag inte duger → negativa känslor chans att hitta ett bättre jobb/ vara ledig → positiva känslor

7 Exempel tanke vs. känsla
Tanken kommer oftast före känslan t.ex. tanken ”det brinner” kommer före känslan av rädsla, oro Ibland sker ett växelspel mellan tankar och känslor då känslan kommer först - t.ex. en person kan vara så ångestfylld och rädd att hon inbillar sig att det brinner

8 Psykologisk konservatism
En persons grundläggande uppfattningar styr vad hon ser och hur hon tolkar det → bekräftelse - t.ex. om jag har en uppfattning av att världen är orättvis kommer jag finna nya exempel på det varje dag vilket stärker min uppfattning

9 Piagets teori om tänkandets utveckling (s. 208-210/ s.159-162)
Stadie Ålder Beskrivning Sensomotoriska 0-2 år Upplever världen genom olika sinnen; titta, röra, smaka Objekts konstans – föremål existerar trots att de inte syns Preoperationella 2-7 år Kopplar ihop saker och bilder med ord men saknar logiskt resonemang Egocentrism – kan inte se världen från någon annans perspektiv Konkreta operationella 7-12 år Logiskt tänkande vid konkreta händelser Konservation – objektet är samma även om formen ändras Formella operationella 12-15 år Resonerar abstrakt, t.ex. om politik, moral, religion Diskutera och ifrågasätta olika värderingar

10 Piagets teori om tänkandets utveckling (s.208-210 / s.159-162 )
Piaget menar att vi ständigt försöker anpassa oss till omgivningen Assimilation: ta till oss nya erfarenheter och föra in i gamla kunskap, t.ex. Lisa -pippi Ackommodation: våra tidigare kunskaper förändras av nya erfarenheter, t.ex. Lisa-bada

11 Kritik mot Piagets teori
Finns stora individuella skillnader Hur snabbt en individ går igenom stadierna beror på mognad och erfarenhet Vissa individer kommer aldrig till sista stadiet Vad beror det på? *

12 Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Försöker förändra patientens beteende och tankar och hitta nya tankesätt Individuell sårbarhet + svåra livshändelser eller påfrestande livssituation kan aktivera dåliga tankemönster hos individen

13 Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Terapeut kan använda sokratiska frågor – få patienten att tänka själv och inse att tankarna inte alltid stämmer överens med verkligheten Hemläxor – t.ex. göra något som man inte tror man kan klara för att motbevisa en negativ tanke Effektiv behandlingsform vid bl.a. depressioner, ångest, fobier, tvångstankar & ätstörningar


Ladda ner ppt "Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4)"

Liknande presentationer


Google-annonser