Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationskultur, makt och konflikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationskultur, makt och konflikt"— Presentationens avskrift:

1 Organisationskultur, makt och konflikt
Organisationskultur – Makt - Konflikt Informella drag Organisationskultur, makt och konflikt

2 Organisationskultur – Makt - Konflikt
”Organisationskultur är ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning och intern integration – som lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna om dessa problem.” (Schein 1985, s.9)

3 Vad organisationskultur består av
Organisationskultur – Makt - Konflikt Vad organisationskultur består av

4 Artefakters tre huvudgrupper
Organisationskultur – Makt - Konflikt Artefakters tre huvudgrupper 1, Kan vara det som människor säger 2, Kan också vara vad människor säger 3, Kan vara fysiska föremål

5 Fördelar och nackdelar med en stark organisationskultur
Organisationskultur – Makt - Konflikt Fördelar och nackdelar med en stark organisationskultur Gemenskap och samhörighet Förtroende Effektivare Öka motivation Ej förändra kulturen Grupptänkande Överskatta makt och moral Trångsynthet Enhetligt tänkande Skjuter ifrån all kritik

6 Hur organisationskulturen utvecklas
Organisationskultur – Makt - Konflikt Hur organisationskulturen utvecklas Nationell kultur Marknaden Ledaren

7 Nationell kultur Maktavstånd Individualism – Kollektivism
Organisationskultur – Makt - Konflikt Nationell kultur Maktavstånd Individualism – Kollektivism Maskulinitet – Femininitet Osäkerhetskänsla Tidsorientering

8 Marknaden Organisationskultur – Makt - Konflikt Hög risk Låg risk
Långsam respons Snabb respons

9 Ledaren Socialisering Historieberättande Ritualer och cermonier
Organisationskultur – Makt - Konflikt Ledaren Socialisering Historieberättande Ritualer och cermonier

10 Subkulturer Organisationskultur – Makt - Konflikt Företaget
Profissionskulturer Genrationer Organistions-struktur Genus

11 OBS! Det behöver inte bli konflikter! OBS!
Organisationskultur – Makt - Konflikt OBS! Det behöver inte bli konflikter! OBS! Men risken finns...

12 Vad skapar kulturell mångfald och subkulturer?
Organisationskultur – Makt - Konflikt Vad skapar kulturell mångfald och subkulturer? Organisationsstruktur Rekrytering Utbildning Genus Genrationer

13 Etik Representera företaget Rätt / Fel Bra / Dåligt
Organisationskultur – Makt - Konflikt Etik Representera företaget Rätt / Fel Bra / Dåligt

14 Vad sker när företagets etik skiljer sig från samhället i övrigt?
Organisationskultur – Makt - Konflikt Vad sker när företagets etik skiljer sig från samhället i övrigt?

15 Tigandekultur Håller varandra bakom ryggen
Organisationskultur – Makt - Konflikt Tigandekultur Håller varandra bakom ryggen

16 Organisationskultur – Makt - Konflikt
Tigandekultur

17 Vad är makt? Organisationskultur – Makt - Konflikt
Möjligheten att efter egen vilja fatta beslut som verkställs Makt är ett relativt begrepp, som förutsätter minst två parter: en part A som begär något, och en annan part B som uppfyller denna begäran Att säga att en person eller grupp har makt är med andra ord samma sak som att säga att personen eller gruppen är i stånd att påverka en situation eller få något att hända som har betydelse för personens eller gruppens intresse.

18 Varför ska vi studera makt?
Organisationskultur – Makt - Konflikt Varför ska vi studera makt? Den formella strukturen och det faktiska beteendet överstämmer inte alltid  Varför? Lättare att förstå konflikter  Folk är oense inom organisationen hur saker och ting ska vara. Alla vill få sin röst hörd. ”Bakom varje konflikt ligger maktfördelning.” (eventuell diskussionsfråga)

19 Makt Typer av makt Organisationskultur – Makt - Konflikt
Öppen maktanvändning Dold maktanvändning Tvångsmakt Övertalning Strukturmakt Bytesmakt Manipulering Åsiktsmakt Normativ Makt

20 Vilken typ av makt används vid fackförhandlingar?
Organisationskultur – Makt - Konflikt Vilken typ av makt används vid fackförhandlingar?

21 Individ Hur makt visar sig Organisationskultur – Makt - Konflikt
Hierarkisk position Kontroll över dagordningen Individ Allianser och nätverk Personliga resurser Kontroll över arbetsuppgifter Kontroll över information Kontroll över socialisationsprocesser

22 Varför tillåter vi individer att styra oss?
Organisationskultur – Makt - Konflikt Varför tillåter vi individer att styra oss? Individ Maktbruk (Stabil Auktoritet) Legal Auktoritet Kariskmatisk Auktoritet Traditionell Auktoritet

23 Företag Intressent modellen Organisationskultur – Makt - Konflikt
Anställda Konsumenter Ledning Intressegrupper Företag Ägare Samarbetspartners Långivare Fackföreningar Offentlig myndighet Aktörer inom företaget Aktörer utanför företaget

24 Vem styr egentligen en organisation?
Organisationskultur – Makt - Konflikt Vem styr egentligen en organisation?

25 Vad är en konflikt? Organisationskultur – Makt - Konflikt
Svårt att förena parter En av parterna agerar på ett visst sätt att det stoppar part två att nå sitt mål

26 Hur/när uppkommer konflikter?
Organisationskultur – Makt - Konflikt Hur/när uppkommer konflikter? Oenighet Maktbalans Konflikt Beroende Resursknapphet Känslor

27 Olika typer av konfliktstadier
Organisationskultur – Makt - Konflikt Olika typer av konfliktstadier Manifesterad Känslomässig Oenighet Latent konflikt Fas 1 Fas 2 Fas 3 Fas 4

28 Olika sidor av en konflikt
Organisationskultur – Makt - Konflikt Olika sidor av en konflikt Positiva sidor – funkionell konflikt Ger upphov till innovation Människan utvecklas Skapar starka band mellan de som är på samma sida Skapar medvetenhet om sin egen organisation Negativa sidor – Dysfunktionell konflikt Skapar stress Dåligt samvete Utbrändhet Missnöje


Ladda ner ppt "Organisationskultur, makt och konflikt"

Liknande presentationer


Google-annonser