Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pappa, därför är du viktig!!! Anknytning – ett band för livet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pappa, därför är du viktig!!! Anknytning – ett band för livet"— Presentationens avskrift:

1 Pappa, därför är du viktig!!! Anknytning – ett band för livet

2 Agenda Pappor och barn Faktorer som formar oss att bli den vi blir.
Anknytning Känslomässiga kärnbehov Film Frågestund

3 Arv eller miljö? Vilka faktorer formar oss ?
Sårbarhetsmodellen: Biologiskafaktorer: Ärftlighet, temperament Uppväxtförhållanden: Funktion hos den trygga basen och frustration av de känslomässiga kärnbehoven. Kulturella faktorer: Värderingar inom familjen och i samhället. Livsstil: Socialmiljö, livspartner Livshändelser: Under livet, positiva, negativa.När de sker, olika innebörd.

4 Varför behövs föräldrar/ vårdnadshavare?
Vad barnet ”lär sig” beror av flera olika faktorer, se sårbarhetsmodellen. * Vårdnadshavarna är den första modell barnet införlivar av vem man är och hur man samspelar i en nära relation. En modell som sedan ligger till grund för hur barnet kommer att realtera till sig själv, andra och omvärlden i framtiden. ”Kvalitén” i relationen är en viktig faktor för individens personliga utveckling och framtida förutsättningar.

5 Anknytningsteorins grund
Process som huvudsakligen utvecklas under barnets första år, därefter mer eller mindre konstant. Anknytningsperson kan lättare bytas ut ju yngre man är dvs före 6 mån ålder. (Adoptiv-/ familjehemsplacerade barn) Goda erfarenheter av nära relationer tidigt i livet ger ökad förmåga att etablera viktiga nära relationer senare i livet

6 forts Alla barn knyter an
Anknytningen lagras mentalt i form av Inre arbetsmodeller IAM Anknytningen är relationsspecifik och kvalitén är beroende av anknytningspersonens fysiska och psykiska tillgänglighet

7

8 Anknytning


Ladda ner ppt "Pappa, därför är du viktig!!! Anknytning – ett band för livet"

Liknande presentationer


Google-annonser