Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johari-fönstret En modell för kommunikation och relationer, presenterad av Joseph Luft och Harry Ingham.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johari-fönstret En modell för kommunikation och relationer, presenterad av Joseph Luft och Harry Ingham."— Presentationens avskrift:

1 Johari-fönstret En modell för kommunikation och relationer, presenterad av Joseph Luft och Harry Ingham

2 Modellen rent grafiskt
Återföring Exponering Kvadrant 1 Känt av jaget, känt av andra Kvadrant 2 Okänt av jaget, känt av andra Kvadrant 3 Känt av jaget, okänt av andra Kvadrant 4 Okänt av jaget och av andra

3 Ruta 1 Det öppna jaget Den del av relationen som står för ömsesidig förståelse och gemensam information Sägs styra hur produktiv relationen är Relationens produktivitet/effektivitet står i direkt proportion till storleken

4 Ruta 2 Det blinda jaget Ju större ruta ju större nackdel
Det blir närmast omöjligt att förstå andras agerande eftersom de utgår från information som personen är omedveten om ges Svårighet att samarbeta med andra

5 Ruta 3 Det dolda jaget Stor ”ruta” här hämmar även den personliga relationer Men här till individens ”fördel” Är den skyddsfasad som hindrar nära relationer Informationen döljs ofta beroende på rädsla, maktbegär eller annan orsak

6 Ruta 4 Det okända jaget Här finns information om:
Okända möjligheter Omedvetna ”ritualer” Oanvända resurser Allt detta kan bli känt om relationen utvecklas på ett givande och effektivt sätt

7 Slutsats Informationen i rutorna kan vara av alla slag
Känslor Fakta Fördomar Antaganden Färdigheter OBS ingen statisk situation utan modellen förändras hela tiden!!

8 Typ A Minimal användning av både exponering och återföring
Särdragen är: Tillbakadraget sätt Motvilja mot att ta risker Osäkert uppträdande i grupp Undviker personligt engagemang Balans mellan exponering och återföring Återföring Exponering Öppna jaget Blinda jaget Dolda jaget Okända jaget

9 Typ B Motvilja mot exponering men önskan om relationer Särdragen är:
Återföring Exponering Motvilja mot exponering men önskan om relationer Särdragen är: Ytligt intresse av andra Övergår sedan till mer kallsinnigt till slut fientligt beteende Obalans mellan exponering och återföring Öppna jaget Blinda jaget Dolda jaget Okända jaget

10 Typ C Överanvändning av exponering Särdragen är:
Återföring Exponering Överanvändning av exponering Särdragen är: Självupptagen inställning Tvivel på andras förmåga Värderar auktoritet Skapar känslan av ”omyndigförklaring” hos andra Obalans mellan exponering och återföring Öppna jaget Blinda jaget Dolda jaget Okända jaget

11 Typ D Balans mellan återföring och exponering Särdragen är:
Uppriktighet Kreativitet Känsla för andras behov att vara delaktiga Återföring Exponering Öppna jaget Blinda jaget Dolda jaget Okända jaget

12 Tolkningspunkter Storleken på det öppna jaget
”Idealet” är 80% x 80% Formen på det öppna jaget Balanserat förhållande att föredra max 20% skillnad mellan återföring och exponering Bristen på balans Vertikal eller horisontal obalans, se typ B och C


Ladda ner ppt "Johari-fönstret En modell för kommunikation och relationer, presenterad av Joseph Luft och Harry Ingham."

Liknande presentationer


Google-annonser