Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemförståelse och systemiskt tänkande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemförståelse och systemiskt tänkande"— Presentationens avskrift:

1 Systemförståelse och systemiskt tänkande

2 Vad är ett system?

3 Varför arbeta med systemförståelse?
Varje system är perfekt designat för att skapa precis det resultat det skapar. Om vi håller fast vid den övertygelse som vi alltid haft och insisterar på att göra precis som vi alltid gjort, kan vi förvänta oss att få precis de resultat som vi alltid fått. Systemförståelse krävs för att göra systemförändring Källa: Don Berwick, IHI

4 Systemförståelse – vad menas med det?
Ett system är en helhet Består av många olika delar som påverkar och är ömsesidigt beroende av varandra. Systemperspektiv vid förändringsarbete - Att förstå att en förändring i en del ofrånkomligt får konsekvenser i de andra delarna. Kunskapen om system - Jag förstår min roll i sammanhanget. Delarnas relationer - Fokus ligger mer på interaktionen mellan delarna än på delarna själva. Vad är ett system? Och varför ska vi ha ett systemtänkande/systemförståelse? Ett system är en helhet som består av många olika delar som är ömsesidigt beroende av varandra och som påverkar varandra. Att ha ett systemperspektiv vid förändringsarbete innebär att vi är medvetna om att en förändring i en del, ofrånkomligt får konsekvenser i de andra delarna. Gör förändringar hos oss – påverkar andra i systemet, kanske till fördel för oss men oftast nackdel för den andra OM - Att som medarbetare ha kunskap om helheten och förstå min roll i det stora sammanhanget. Vem är jag beroende av för att utföra ett gott arbete? Exempel på system. Ett sjukhus är ett system på samma sätt som Ett primärvårdsområde En enskild vårdcentral Exempel En mottagning berättade att de har problem med ett stort antal återbesök som de inte själva genererar utan de kommer ifrån akutmottagningen. För att kunna komma vidare måste man då jobba med delarna i det system man befinner sig i. Systemtänkande hjälper oss att se och hitta samband och upptäcka mönster.

5 Mellan enheter/kliniker/organisationer
Systemnivåer Mellan enheter/kliniker/organisationer Kund Team/enhet Enskild vårdgivare Källa: Fredrik Nilsson, LTH

6 Agera och sätta i system
Systemaktörer – de individer som agerar i systemet Systemsättare – de individer som ”sätter” systemet

7 Systemiskt möte 4) Identifiera Val 5) Alternativa handlingar
3) Identifiera Mönster AKTÖRER 2) Frågor BERÄTTARE 6) Kvittens 1) Berättelse 7) Ledarskapet 8) Efterreflektion SYSTEMSÄTTARE

8 Varför systemiskt möte?

9 Samband mellan orsak och verkan
Linjär modell Cirkulär modell Källa: Mats Svensson, Lunds Universitet

10 Komplexitet- gapet mellan det vi vet och vi gör
Människor gör inte alltid det som de säger att de gör Människor gör inte alltid det de tror de gör Människor kan inte alltid berätta varför de handlar på ett visst sätt Saker och ting är inte alltid som de ser ut att vara

11 Sätt att se på styrning Om man bara ser människor som delar i ett system och förutsätter vad som ska göras bortser man den mänskliga kapaciteten och hur hon agerar i lokala, tillfälliga situationer. Ur ett komplext perspektiv, mönster av mänskliga relationer Ralph Stacey

12 Vi har alla olika perspektiv/förståelse
Läkare Under- sköterskor Sjuk- sköterskor Vård bedrivs av personer, inte institutioner. Faktum är att vårdverksamhet bygger på människors agerande. Det är inte en vårdcentral/sjukhus som bemöter patienter på ett visst sätt. Det är människorna som arbetar där. Det talas idag mycket om samarbete och samverkan över gränserna, men mindre ofta om hur detta faktiskt kan åstadkommas. Många har pekat på olika revirgränser/hinder inom vården mellan olika: Yrkeskategorier Specialiteter Huvudmän Sådana gränser överbryggs inte genom direktiv. För att få tillstånd fungerande samverkan över olika gränser fordras det kunskap om och förståelse för varandras motiv och andra psykologiska drivkrafter. Vi behöver ta del av varandras verklighet! Ingen kan ensam se och förstå helheten! För att kunna förbättra vården är det nödvändigt att vi utvecklar vår förmåga att samarbeta i tvärprofessionella team. Exempel från ”patientnära” förändringsarbete – olika perspektiv Mottagning Vårdcentral Avdelning – Oropedens motivationsfilm – översatt till engelskan Medicinska sekreterare

13 Vad försvårar lärandet i komplexa system?
Bristfällig kunskap om systemets struktur (sambanden mellan orsak-verkan) Tidsfördröjningar (åtgärd – effekter) Källa: Paul Holmström och Stefan Hallberg, Chalmers

14 Alla reagerar – men inte samtidigt
Reaktion Lednings-gruppen Mellanchefer Övriga medarbetare Tid

15 Systemiskt tänkande Det som verkar enkelt Sammanställning
Den svarsinriktade utredningen, den som förutsätter vad som ska ske Handling vi – där – sen Insiktsinriktat ledarskap Mötet som intervention =ingripa Källa: Hans Sarv Det riktigt viktiga Berättelse - Frågestund Den sökinriktade dialogen Handling jag – här – nu Utfallsinriktat ledarskap Mötet som dialog

16 Det som verkar enkelt Det riktigt viktiga Komplexitet Ordning
Källa: Hans Sarv

17 Förändringspsykologi
Komma förstare Komma sistare Över min döda kropp Hoppapåare Hittapåare Syftet bidrar också till att hjälpa oss att Avgränsar systemet, vad är det vi inte ska göra. Syftet bidrar med att avgöra vilka aktörer som bör vara med. Det gör projektet begripligt. Det kan behövas att luta sig emot när det blir tufft. Målen tid tid 2,5 % 13,5 % 34 % 34 % 16 % Källa: Everett Rogers

18 ….. Se helheten ! tid


Ladda ner ppt "Systemförståelse och systemiskt tänkande"

Liknande presentationer


Google-annonser