Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Vision Verksamhetsidé Riktlinjer 2009-09-20 Psykosyntesföreningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Vision Verksamhetsidé Riktlinjer 2009-09-20 Psykosyntesföreningen."— Presentationens avskrift:

1 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Vision Verksamhetsidé Riktlinjer 2009-09-20 Psykosyntesföreningen

2 Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Vår vision och verksamhetsidé Marknadsföring Styrelse och ledarskap Organisation Ekonomi Medlemmar och förenings- verksamhet Medlemsdialog Extern dialog Kultur och värderingar Psykosyntesföreningens vision, verksamhetsidé och riktlinjer

3 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Vår Vision Att skapa förutsättningar för att bättre kunna verka i världen med psykosyntesarbete!

4 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Vår Mission Vi är en yrkesorganisation för professionellt psykosyntesarbete

5 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Verksamhetsidé Vi marknadsför psykosyntesterapeuter, psykosyntescoacher och psykosynteskonsulter Vi stödjer och inspirerar varandra samt verkar för god kvalitet och etik. Vi synliggör psykosyntesens möjligheter och tillämpning i världen.

6 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Medlemmar och föreningsverksamhet •Föreningen är en yrkesorganisation för professionella psykosyntesterapeuter, psykosyntescoacher och psykosynteskonsulter. •Medlemmarna arbetar med individuell vägledning, personlig utveckling, ledarskap och grupputveckling utifrån psykosyntesens synsätt. •Medlemmarna förbinder sig att följa föreningens etiska regler (för terapeuter, respektive coacher och konsulter.) •Föreningen verkar för hög kvalitet och stödjer medlemmarna i deras verksamheter bland annat genom ansvarsförsäkring, fort- och vidareutbildning samt att värna om etiska regler. •Kvalitetssäkring sker dessutom genom etisk nämnd och fastställt klagomåls- förfarande. •Föreningens interna verksamhet består av medlemsträffar samt fort- och vidareutbildningar. •Föreningsverksamheten ger möjlighet för medlemmarna att mötas, inspireras och bidra till varandras utveckling och växt.

7 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Organisation Psykosyntesföreningens medlemmar Årsstämma Styrelse Etisk Nämnd Valberedning Revisor Arbetsutskott Utbildning Ekonomi Projekt- och aktivitetsgrupper Medlemsregister Marknadsföring

8 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Styrelse och ledarskap •Föreningen leds av en styrelse, som väljs av medlemmarna på årsstämman. •Utöver styrelse och arbetsutskott finns det utsedda ansvariga för olika delområden och projekt.

9 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Ekonomi •Föreningens verksamhet finansieras i huvudsak av medlemsavgifter. •Budget- och verksamhetsplan upprättas årligen. •Föreningen är en juridisk person och följer god redovisningssed samt granskas av revisor.

10 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Marknadsföring •Föreningen stärker medlemmarnas marknadsföring och yrkesverksamhet. •Medlemmarna kan marknadsföra sig på föreningens hemsida www.psykosyntesforeningen.sewww.psykosyntesforeningen.se

11 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Medlemsdialog Information till och mellan medlemmar sker via; •Medlemsmöten •www.psykosyntesforeningen.se •Nyhetsbrev •Mail •Enkät

12 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Extern dialog Marknadsföring sker via; •www.psykosyntesforeningen.sewww.psykosyntesforeningen.se •Medlemmarnas personliga möten i vardagskontakter •Internet •Broschyr •Annonsering •Mediakontakter •Politiker och samhällskontakter •Föreläsningar och aktiviteter •Föreningens logotyp som medlemmarna kan använda i egen marknadsföring

13 Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Kultur och värderingar Föreningens gemensamma klimat och kultur kännetecknas av: •Kärlek och vilja •Medveten närvaro •Själfullhet •Glädje och humor •Respekt •Tjänande •Professionalism


Ladda ner ppt "Psykosyntesföreningen Vision, verksamhetsidé & riktlinjer Vision Verksamhetsidé Riktlinjer 2009-09-20 Psykosyntesföreningen."

Liknande presentationer


Google-annonser