Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunen, en attraktiv arbetsgivare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunen, en attraktiv arbetsgivare"— Presentationens avskrift:

1 Kommunen, en attraktiv arbetsgivare
Ledarutveckling över gränserna: Marie Larsson Högsby kommun Mikael Karlsson Vetlanda kommun Maria Sparre Eksjö kommun

2 Uppdraget Att få tips och idéer om hur kommunen kan bli en attraktiv arbetsgivare. Både vid rekrytering och för att behålla sina anställda. Den unga generationen av idag är inte bara ute efter hög lön eller en framgångsrik karriär. De är jakt efter mening: ”Varför ska jag jobba här och hur passar det in i vad jag vill med mitt liv?”. Deras arbete är en del av vilka de är, inte bara ett sätt att tjäna pengar. (

3 Arbetsgång Enskild förberedelse inför arbetet
Introduktion av Per Wimarsson PA-konsult Tagit del av Vimmerby kommuns sammanställning av medarbetarenkät 2011 och 2013. Telefonkontakt med: Anders Nermo Personalchef Eksjö - Victor Dahl Personalutvecklare Nässjö Googlat på olika kommuners hemsidor, SKL:s hemsida samt privata aktörers hemsidor exempel Monster. Diskussioner, egna tankar och erfarenheter.

4 Sju viktiga områden för kommunen att arbeta vidare med:
Rekrytering Lön Organisation Ledning Samarbete Arbetsförhållanden Image

5 Rekrytering En tydliggjord process vid rekrytering.
- Den som är expert på rekrytering intervjuar, behöver inte vara närmaste chef. - Experten gallrar bland de sökande. Använda sig av ”headhunting” ökar chansen att rekrytera rätt.

6 Lön Differentierad lönesättning - lönespridning
Ansvar kopplas till lön. Använda sig av tillfälliga lönetillägg vid nya tidsbegränsade uppgifter. Goda insatser och vidareutbildning ska premieras. Tydliga och väl förberedda årliga lönesamtal av både arbetsgivare och anställd. Löneförmåner/löneväxling – växla lön mot förmån ex. fertilitetsbehandling, leasingbil.

7 Organisation Tydlig introduktion vid nyanställning och eventuellt mentorskap. Tydliga och väl förankrade mål att arbeta utifrån. Fastställda rutiner och policydokument som är lättåtkomliga. Aktivt likabehandlingsarbete (se medarbetarenkät) Årlig medarbetarenkät med uppföljning. Det ska finnas en arbetsbeskrivning till varje anställd. Möjlighet till heltidsarbete. Karriärmöjligheter. Möjlighet att byta arbetsplats inom kommunen. Årlig kompetensutveckling. Chefsdagar med vidareutbildning (ex. chefskörkort i Eksjö).

8 Ledning Vid tillsättning av chef är urvalsprocessen av allra största vikt. Chefen är: Synlig bland sina medarbetare, informella möten. Lyhörd Coachande Delegerande – ge ansvar Återkopplande – ge feedback Förändringsbenägen Bärare av arbetsplatsens kultur/ chefen anslår tonen för hur det ska vara. Kompetent nog att anpassa sitt ledarskap till individ, grupp och situation.

9 Samarbete Kick off Kunskap om teambuilding och feedback för att främja uppskattning och dialog kollegor emellan. Nätverk både inom och mellan förvaltningar. Personalklubb med förmåner. Gemensamma mål att samarbeta kring. Samarbete ska ske kring verkliga arbetsuppgifter. Väl fungerande informationsflöde.

10 Arbetsförhållanden Fungerande företagshälsovård Individuell friskvård
Flexibel arbetstid Fungerande rehabilitering Generösa förmåner vid föräldraledighet Tydliga ansvarsuppgifter Möjlighet till stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning/stress

11 Image Anpassa image efter målgrupp
IT-hemsida – uppdatera – länka – relevant information som behöver göras tillgänglig – appar. Det första man ser när man söker sig till en kommun. Marknadsföra kommunen vid högskolor och universitet i närområdet. Employer branding HR Information Marknadsföring Anställda är goda ambassadörer för kommunen genom att skapa en intern kultur av enhetlighet(lojalitet). Professionellt utformad reklam. Platsannonser med tydlig arbetsbeskrivning. Kommuninformation är inte relevant utan hänvisa till hemsidan.


Ladda ner ppt "Kommunen, en attraktiv arbetsgivare"

Liknande presentationer


Google-annonser