Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RESULTAT MEDARBETARENKÄT 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RESULTAT MEDARBETARENKÄT 2013"— Presentationens avskrift:

1 RESULTAT MEDARBETARENKÄT 2013

2 HUR? Målgrupp: medarbetare med tillsvidare- eller visstidsanställning som var anställda den 1 april 2013. Enkäten skickades via länk i e-postsystemet eller som pappersformulär. Information inför och under enkättiden utgick till anställda via information från chef, personalenhet, affischering och intranät. Frågorna om heltid-deltid ändrats, lönefrågorna har utvecklats, frågor om personalförmåner har tagits bort och området stress har lagts till. 6-gradiga svarsskalan från 2010 är bytt till en 5-gradig.

3 SVARSFREKVENS Svarsfrekvens totalt och per förvaltning
Antal i målgruppen Antal svarande % Barn- och utbildningsförvaltningen 1196 950 79 % Bygg- och miljöförvaltningen 33 26 Fastighetsförvaltningen 129 93 72 % Fritidsförvaltningen 38 87 % Kommunstyrelseförvaltningen 94 100 % Kulturförvaltningen 28 93 % Räddningstjänsten 30 91 % Socialförvaltningen 999 753 75 % Tekniska kontoret 68 53 78 % Totalt 2013 2620 2058

4 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

5 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

6 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE

7 VILL DELTIDSANSTÄLLDA ARBETA HELTID?

8 HUR MÅNGA PROCENT VILL DE ANSTÄLLDA ARBETA?

9 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
MÅL

10 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
KOMPETENS

11 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
ANSVAR OCH DELAKTIGHET

12 LEDARSKAP

13 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ
STÄMNINGEN PÅ ARBETSPLATSEN Ylva

14 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ
KRÄNKNINGAR, HOT OCH VÅLD Ylva

15 PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ
KRÄNKNINGAR, HOT OCH VÅLD Ylva

16 STRESS Ylva

17 SLUTSATSER Majoriteten av de anställda talar väl om kommunen
De allra flesta trivs på arbetet – men en del är mycket negativa Räddningstjänstens resultat visar missnöjda anställda Hot och våld från brukare eller medborgare ett fortsatt problem För många kränkningar från chef eller kollega Tydligare chefskap men fortfarande lågt resultat på frågeområdet Lönepolitik tar lång tid För många känner sig stressade De flesta nyanställda upplever att de får en bra introduktion Arbeta heltid – inte så eftertraktat hos deltidsanställda suzi

18 REKOMMENDATIONER Fortsätta arbetet med planerade insatser de kommande två åren inom de områden som fått lägst resultat; ledarskap och lön. Fortsätta arbetet med området Gislaveds kommun som attraktiv arbetsgivare eftersom det tycks få genomslag på den allmänna nöjdheten. Värdegrundsarbete och insatser som inrymmer samarbetsklimat, kränkande särbehandling, hot och våld. Ta fram en kommunövergripande handlingsplan för april 2015 utifrån ovanstående inriktningar. Suzi

19 FORTSATT ARBETE Suzi Kommunövergripande handlingsprogram
– påverkar på sikt förvaltningarna Resultat på förvaltningsnivå Åtgärdsplan för förvaltningen Resultat på områdesnivå Suzi

20 FORTSATT ARBETE Redovisning på förvaltnings- och områdesnivå sker under hösten 2013 Kommunövergripande handlingsprogram tas fram Förvaltnings- och områdesspecifika åtgärdsplaner framarbetas och genomförs för att sedan återrapporteras till kommunstyrelsens personalutskott i september 2014 Ny medarbetarenkät 2015 Suzi

21

22 Namn Namnsson E: T:


Ladda ner ppt "RESULTAT MEDARBETARENKÄT 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser