Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Veronika Wiktorsson, Vetlanda kommun Ronny Örnros, Hultsfreds kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Veronika Wiktorsson, Vetlanda kommun Ronny Örnros, Hultsfreds kommun"— Presentationens avskrift:

1 Veronika Wiktorsson, Vetlanda kommun Ronny Örnros, Hultsfreds kommun
Vimmerby kommun Monica Bergh, Personalchef Plan för lika rättigheter och möjligheter Veronika Wiktorsson, Vetlanda kommun Ronny Örnros, Hultsfreds kommun

2 Case Beskrivning av case Mål med case
Hur arbetar andra kommuner med jämnställdhet och likabehandling? Vad har man för likabehandlingspolicy och likabehandlings-plan? Hur skulle den kunna se ut för Vimmerby kommun? Mål med case Ta fram ett utkast till ”Plan förfrämjande av lika rättigheter och möjligheter för personal inom Vimmerby kommun ”

3 Lagar som styr Diskrimeneringslagen 2008:567 1 januari 2009
Jämnställdhetslagen ingår numera i diskrimineringslagen Diskrimineringslagen föreskriver att arbetsgivaren aktivt ska främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lagen ska främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställning och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.

4 Vad är skillnaden mellan en jämställdhetsplan, likabehandlingsplan, mångfaldsplan och plan för lika rättigheter och möjligheter? En jämställdhetsplan är den plan som diskrimineringslagen kräver för arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Många arbetsgivare väljer att sammanställa det målinriktade och planmässiga arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning i en plan som de kallar för mångfaldsplan eller likabehandlingsplan DO rekommenderar att arbetsgivare samlar allt främjande arbete i en gemensam plan, alltså både jämställdhetsplanen och det planmässiga arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. DO har valt att kalla den ”plan för lika rättigheter och möjligheter”.

5 Aktiva åtgärder Aktiva åtgärder är det arbete som arbetsgivare enligt diskrimineringslagen ska bedriva för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare och arbetstagare (som oftast brukar representeras av de fackliga företrädarna på arbetsplatsen) samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning och särskilt motverka diskriminering på sådana grunder. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare vart tredje år upprätta en skriftlig plan för sitt jämställdhetsarbete med de mål och åtgärder som behövs inom varje område för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön.

6 Kartläggning och analys
Arbetet med aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering ska vara målinriktat och planmässigt. Av lagens förarbeten framgår att arbetsgivaren måste göra en inventering av nuläget på arbetsplatsen inom de områden som omfattas av lagens krav på aktiva åtgärder så att målen och åtgärderna utformas efter arbetsplatsens behov och förutsättningar. Områdena som berörs är arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, rekrytering, utbildning och kompetensutveckling Lagen kräver dessutom en kartläggning och analys av skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

7 Frågor att ta ställning till
Ska de olika planerna slås samman till en enda plan? Jämställdhetsplan+likabehandlingsplan=plan för lika rättigheter och möjligheter Ska policyn ingå i planen eller ska den vara fristående? Hur detaljerad ska innehållet vara? Kommer det att finnas ”underplaner”? Hur ska arbetet går till för att ta fram planen? Hur får man med de anställda i arbetet?

8 Definition av policy och plan
är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. Policyn bör inte innehålla detaljerade ställningstagande vad gäller utförande, prioriteringar eller metoder. Plan En sammanställning av mål, strategier och aktiviteter för att ett visst område ska nå upp till en vision/önskad nivå. Planen ska vara så konkret och tydlig som möjlig.

9 Policy för att främja lika rättigheter och möjligheter hos Vimmerby kommun
Bra med syfte, vision, mål och ansvar Innehållet är bra men det kanske skulle förtydligas på en del ställen. Chefer och övriga chefer? medarbetare elev eller annan?

10 Vad bör ingå i planen? En bakgrund och inledning till planen.
Övergripande mål och riktlinjer Beskrivning av de delområdena som ska ingå arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, rekrytering, utbildning och kompetensutveckling Lönekartläggning Definitionsbeskrivning - begrepp

11 Vad bör ingå i planen? Avdelningar som kan förekomma på delområdena.
Lagtext Kartläggning Utvärdering Målgrupp Mål Åtgärder för att nå målet Genomförda åtgärder Kostnader Ansvar Tid för genomförande

12 Mer material Riksdagen - Svensk författningssamling 2008:567
Diskrimineringslag (2008:567) Diskrimineringsombudsmannen - DO FAQ om aktiva åtgärder i arbetslivet

13 Vingåkers kommun Solna stad Mariehamns stad
Jämställdhetsplan Tydlig, lättläst, bra innehåll Solna stad Plan för lika rättigheter och möjligheter Detaljerad, tydlig, gedigen , bra innehåll Mariehamns stad Jämställdhetspolicy för åren Sammanslagning av policy och plan


Ladda ner ppt "Veronika Wiktorsson, Vetlanda kommun Ronny Örnros, Hultsfreds kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser