Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013-11-13 Annika Ghafoori Kvalitetsdrivet 2013 En öppen högskola?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013-11-13 Annika Ghafoori Kvalitetsdrivet 2013 En öppen högskola?"— Presentationens avskrift:

1 Annika Ghafoori Kvalitetsdrivet 2013 En öppen högskola?

2 Lag och förordning inom området likabehandling
FN-deklarationen Europakonventionen Regeringsformen Diskrimineringslagen Arbetsmiljölagen Förvaltningslagen Föräldraledighetslagen Högskolelagen Regleringsbrev

3 stimulera intresset för högskoleutbildning
Universitets- och högskolerådets främjandeuppdrag innebär att myndigheten ska stimulera intresset för högskoleutbildning främja breddad rekrytering till högskolan motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom högskolan oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder främja internationalisering och utbyte inom hela utbildningsområdet Viktig pga stort antal uppdrag till myndigheten från regeringen

4 Universitets- och högskolerådet vill
Följa upp hur högskolan arbetar för att motverka diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter inom högskolan Sprida kunskap och goda exempel från Sverige och övriga världen Skapa arenor för debatt och utbyte av erfarenheter Stödja högskolor och studenter

5 En ”öppen högskola” är enligt Universitets- och högskolerådet en
högskola som är öppen för lärosätets alla anställda och studenter oavsett bakgrund En rättighet för personal och studenter En skyldighet för lärosätet

6 Vilka är vinsterna med den ”öppna högskolan”?
Bättre arbetsmiljö för personal och studenter? Fler perspektiv? Bättre kvalitet i undervisning? Fler idéer, nytänkande forskning och innovation? Konkurrensfördelar för lärosätet i Sverige och världen? Ökad integration? Återspeglar samhället - legitimitet ökar? Större samhällsnytta - bildade medborgare?

7 Finns det problem med den ”öppna högskolan”?
Hur öppen är högskolan idag och hur öppen kan högskolan bli? Kan den ”öppna högskolan” inverka negativt på utbildningskvaliteten? Har högskolan den kunskap och de redskap (metoder) som behövs för att skapa eller upprätthålla en ”öppen högskola”?

8 Seminariets syfte är att ge
En lägesbeskrivning av situationen för anställda och studenter vid våra universitet och högskolor (DO) Uppföljning Exempel på hur ökad tillgänglighet gynnar alla studenter Exempel direkta vinster för organisationer som arbetar med mångfald Metoder för att skapa ett gemensamt ”oss” med ökad mångfald och lönsamhet som bonus? Olle Andersson Brynja, utredare vid DO. Lägesbeskrivning av lärosätenas arbete avseende lika rättigheter och möjligheter - utmaningar och utvecklingsspår Monica Svalfors - Samordnare, nationella medel för studenter med funktionshinder, Stockholms universitet Maria Chowdhury - verksamhetsansvarig MINE - etnisk mångfald i näringslivet. MINE arbetar med hur mångfladsfrågor kan göras konkreta, genomförbara och lönsamma inom såväl offentligsektor samt näringsliv.


Ladda ner ppt "2013-11-13 Annika Ghafoori Kvalitetsdrivet 2013 En öppen högskola?"

Liknande presentationer


Google-annonser