Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chefer om mångfald 1. Om undersökningen 2 •Undersökningen är genomförd av TNS Sifo för Proffice. •Frågorna ställdes till 400 chefer inom privat sektor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chefer om mångfald 1. Om undersökningen 2 •Undersökningen är genomförd av TNS Sifo för Proffice. •Frågorna ställdes till 400 chefer inom privat sektor."— Presentationens avskrift:

1 Chefer om mångfald 1

2 Om undersökningen 2 •Undersökningen är genomförd av TNS Sifo för Proffice. •Frågorna ställdes till 400 chefer inom privat sektor. •Undersökningen (telefonintervjuer) genomfördes mellan 2 – 16 september 2013.

3 Sammanfattning 3 •Andelen som ser en tydlig koppling mellan mångfald och lönsamhet har ökat. •Lönsamhet, moral och tillgång till rätt kompetens är de främsta skälen till att företag aktivt arbetar med mångfaldsfrågor. •Trots den positiva inställning uppger många att flera grupper riskerar utsättas för olaglig diskriminering vid chefsrekrytering.

4 4 Andelen som ser en tydlig koppling mellan mångfald och lönsamhet har ökat. 1.Av de tillfrågade anser 68% att företag som satsar på mångfald har större förutsättningar att nå lönsamhet. Motsvarande siffra för förra året var 55%. 2.Av samtliga tillfrågade anger 69% att de idag arbetar aktivt med mångfald. Det är en svag ökning jämfört med förra årets resultat på 67%.

5 Främsta skälen att aktivt arbeta med mångfaldsfrågor enligt svenska företag: 5

6 Bland de företag som idag inte arbetar aktivt med mångfaldsfrågor är de vanligaste anledningar: 6

7 Självförtroendet har minskat marginellt sedan motsvarande undersökning förra året. •30% anger i år (2013) att de är bra eller mycket bra på mångfaldsfrågor. •34% angav 2012 att de var bra eller mycket bra på mångfaldsfrågor. 7

8 Riskfaktorerna för diskriminering vid chefsrekrytering Trots den positiva inställningen uppger uppseendeväckande många att flera grupper riskerar utsättas för olaglig diskriminering av det egna företaget vid chefsrekrytering. I tabellen visas den andel som svarade att faktorn INTE innebar några hinder för att nå en chefsposition i organisationen. 8 *vanligen transpersoner

9 Erfarenheter av diskriminering •Av de tillfrågade angav 88 % att de inte hade egen erfarenhet av diskriminering enligt något av lagens kriterier. •I gruppen som angav att de hade utsatts för diskriminering var följande bland de vanligaste orsaken: - Ålder (6%) - Könsidentitet eller könsuttryck (4%) - Etnisk tillhörighet (2%) - Religion eller annan trosuppfattning (2%) 9

10 Bästa boten mot diskriminering 10

11 11 Öppna svar – skälet till att arbeta med mångfald?


Ladda ner ppt "Chefer om mångfald 1. Om undersökningen 2 •Undersökningen är genomförd av TNS Sifo för Proffice. •Frågorna ställdes till 400 chefer inom privat sektor."

Liknande presentationer


Google-annonser