Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Morgondagens Ledare Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 1 : Lagarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Morgondagens Ledare Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 1 : Lagarna"— Presentationens avskrift:

1 Morgondagens Ledare Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 1 : Lagarna
Arbetsrätt Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 1 : Lagarna

2 Decemberkompromissen Saltsjöbadsanda MBL Samverkan Decentralisering
Arbetsrätt - ML Decemberkompromissen Saltsjöbadsanda MBL Samverkan Decentralisering

3 Arbetsrätt - ML Lag Centrala kollektivavtal Lokala kollektivavtal
Accepterade riktlinjer

4 Arbetsrätt - ML Kollektivavtal – enskilda anställningsavtal
Dispositivitet Normativa bestämmelser Tolkningsföreträde

5 Arbetsrätt - ML LAS Allmänna Bestämmelser (Centr. kollektivavtal)
Lokalt kollektivavtal om turordning Lokala riktlinjer

6 Arbetsrätt - ML SKL (rekommendationsavtal) Fredsplikt HÖK Löneavtal AB

7 Arbetsrätt - ML LAS MBL AML Semester ATL Diskrimineringslag FML

8 Arbetsrätt - ML Föräldraledighetslag Lag om sjuklön Ledighetslagar:
Utbildning Närståendevård Svenskundervisning Bedriva näringsverksamhet mm

9 Arbetsrätt - ML Lagen om anställningsskydd (LAS) Saklig grund
-arbetsbrist/personliga skäl Omplaceringsskyldighet Företrädesrätt Turordning

10 Arbetsrätt - ML Lagen om anställningsskydd (LAS) Anställningsform
TV / Vik - AVA Konvertering Deltidsföreträde Tiräckliga kvalifikationer Verksamhetsövergång

11 Arbetsrätt - ML MBL § 11 förhandling ”eget initiativ”
§ 14 central förhandling § 18 editionsplikt § 19 informationsskyldighet § 38 entreprenadförhandlingar

12 Arbetsrätt - ML Diskrimineringslagen Kön Könsöverskridande identitet
Etnisk tillhörighet, även religion/annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder

13 Arbetsrätt - ML Diskrimineringslagen Aktiva åtgärder
Direkt och indirekt diskriminering Positiv särbehandling

14 Arbetsrätt - ML Allmänna Bestämmelser (AB) Allmänna åligganden
Bisysslor Avstängning Hälsoundersökningar Disciplinpåföljd Semester, sjukdom, övertid mm Uppsägningstider

15 Arbetsrätt - ML Pensioner och försäkringar KAP-KL AGS TFA TGL

16 Förfarande vid misskötsamhet
Muntlig tillsägelse Skriftlig tillsägelse (klarläggande, meddelande, ”erinran” Skriftlig varning (Omplacering) Uppsägning PA-åtgärder: Stöd, utbildning, instruktioner, utbildning, behandling, konsultmedverkan…

17 Arbetsrätt - ML Fackföreningar: LO: Kommunal TCO: Vision
Lärarförbundet Vårdförbundet

18 Arbetsrätt - ML SACO SSR, Civilekonomer, Läkarförbundet, CR, FSA,LSR, DIK, Jusek, Naturvetarna, Psykologförbundet, SA, SI, LR, Skolledarna, SULF, Tjänstetandläkarföreningen Fristående BRF och Ledarna


Ladda ner ppt "Morgondagens Ledare Falkenberg 14 och 15 maj 2014 DEL 1 : Lagarna"

Liknande presentationer


Google-annonser