Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Kvalitetsdrivet 2013 Studie- och yrkesväglednigens roll som kvalitetsdrivande faktor 2013-11-13 Nina Ahlroos Enheten för studieinformation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Kvalitetsdrivet 2013 Studie- och yrkesväglednigens roll som kvalitetsdrivande faktor 2013-11-13 Nina Ahlroos Enheten för studieinformation."— Presentationens avskrift:

1 Sv Kvalitetsdrivet 2013 Studie- och yrkesväglednigens roll som kvalitetsdrivande faktor 2013-11-13 Nina Ahlroos Enheten för studieinformation

2 Sv • stimulera intresset för högskoleutbildning • främja breddad rekrytering till högskolan • motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom högskolan oavsett - kön, - etnisk tillhörighet, - religion eller annan trosuppfattning, - funktionshinder, - sexuell läggning eller - ålder • främja internationalisering och utbyte inom hela utbildningsområdet Universitets- och högskolerådets främjandeuppdrag innebär att myndigheten ska:

3 Sv Internt vägledningsprojekt; • Ansvarföredelning - t ex hur man kan samordna utåtriktade aktiviteter. • Årlig aktivitet för att föra ut information Detta vill vägledarna ha • Ingång på webben för vägledare 32 000 unika besökare – 23% av myndighetswebbens besök • Inrätta en nationell e-vägledningstjänst? Vägledning på sökandes villkor. Bemannad med professionella vägledare Vägledning på agendan inom Universitets- och högskolerådet

4 Sv Policyriktning för myndighetens arbete • Ansvar för samordning av högskolans vägledning? ”Jag saknar högskoledimensionen. Var finns högskolevalet? Tydligt att det i dagsläget inte finns en central myndighet inom högskoleområdet som hanterar vägledningsfrågor” ”Som vanligt får den vägledning som bedrivs på universitet och högskolor stryka på foten. /…/Val och beslut om framtiden, funderingar om livet upphör inte bara för att man påbörjat en högskoleutbildning eller om man fyllt X år – det är ett evigt livspussel” • Samarbete på nationell och internationell nivå? - Nationellt Forum för Samverkan kring Studie- och yrkesvägledning/Karriärvägledning - European Lifelong Guidance Policy Network

5 Sv Medverkande • Vägledningens potential Fredrik Hertzberg, fil.dr i etnologi och universitetslektor på programmet för Studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet • Konkreta exempel Katarina Petersson, studievägledare och internationell koordinator vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet • Stöd för målgruppen Kristian Dahlander, systemförvaltare, Universitets- och högskolerådet


Ladda ner ppt "Sv Kvalitetsdrivet 2013 Studie- och yrkesväglednigens roll som kvalitetsdrivande faktor 2013-11-13 Nina Ahlroos Enheten för studieinformation."

Liknande presentationer


Google-annonser