Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Rönnbyskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Rönnbyskolan"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Rönnbyskolan

2 proAros välkomnar alla elever är öppet för insyn är icke-vinstdrivande
styrs av våra politiker

3 I proAros skolor har vi alltid elevens bästa för ögonen
har vi en helhetssyn på lärande, från 1 till 20 år skapar vi smidiga övergångar kan föräldrar och elever påverka arbetar lärarna i arbetslag

4 Dokument som styr proAros grundskolor
Skollag (Riksdagen beslutar) Läroplan (Regeringen beslutar) Lokal arbetsplan (skolan beslutar) Kommentarmaterial (Skolverket beslutar) Kursplaner (Regeringen beslutar) Utbildningsplan för Västerås stad (Kommunfullmäktige och PN beslutar) Styrdokument från proAros

5 Skolans värdegrund enligt skollagen
”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.”

6 Rönnbyskolan Den lilla skolan med de stora möjligheterna!
Vill Du vara med och skapa vår skola?

7 Rönnbyskolan proAros skolor Norr

8 proAros vision: Alltid bästa möjliga möte
Kunskap Omtanke Pär Erikssons presentation

9 Som en del av vår vision står orden
Valfrihet Engagemang Trivsel och vi försöker leva upp till dem i det dagliga arbetet!

10 För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling använder vi Trygghetsteam som består av lärare, fritidspedagoger, specialpedagoger och skolsköterska. Handlingsplan för mobbning, rasism och annan kränkande behandling, som omfattar både förebyggande och akuta åtgärder. Fadderverksamhet för de yngre eleverna, och temaarbeten för alla, som gör att eleverna känner sig trygga med varandra. Kamratstödjare Rastaktiviteter Fritidsledare under dagtid Trivselregler (ordningsregler)

11 Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder
Likabehandlingsplanen innebär krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns och elevers rättigheter oavsett Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Planen ställer krav på att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling, samt skyldigheter för skolan att utreda omständigheterna ifall detta händer.

12 För att öka inflytandet för dig som förälder har vi
Lokal styrelse med föräldramajoritet Miljöråd där elever och föräldrar ingår. Öppet hus. Föräldramöten av olika slag. Dessutom är du alltid välkommen att besöka skolan !

13 LIVSLÅNGT LÄRANDE Kunskapssamhälle social kompetens kunna samarbeta
FRAMTIDEN ? Kunskapssamhälle social kompetens kunna samarbeta självständig initiativrik ta ansvar Kommunikation Kommunikation LIVSLÅNGT LÄRANDE

14 Tematiskt arbete på Rönnbyskolan

15 VARFÖR arbeta tematiskt?
Vi vill skapa en helhet, världen är inte uppdelad i olika ämnen utanför skolans dörrar. Eleverna får ett reellt inflytande över sin inlärning när det gäller stoff och metod. Vi väver ihop teori och praktik Vi tränar eleverna i olika sociala situationer, vi uppmuntrar dem att söka kunskap utanför skolan väggar. Vi ser en långsiktig utveckling hos eleverna när det gäller att söka information, kritiskt granska den samt redovisa sina nya kunskaper i olika uttrycksformer. Allt detta tror vi ger en ökad måluppfyllelse!

16 Tema – så funkar det Provokation Elever och lärare diskuterar
Vi utvärderar provokationen Röd tråd Lärande (lärare och elever) ___ ______ Projektarbete

17 Theachers Planning Bakgrund Förslag på tema - Lärarens egen planering
Diskussionsfrågor Uppstart Dokumentation Projektarbete Presentation/rapport Avslutning Förslag på tema - Lärarens egen planering Presentation av olika idéer Vi fastställer de Övergripande målen Ämnesgrupper

18 Temastart genom en upplevelse

19

20

21

22

23 Den röda tråden – arbetet i olika ämnen
Innehållet i vårt lärande är baserat på elevernas önskningar inom det givna temat. Det är självklart relaterat till målen i läroplan och kursplaner För att försäkra oss om att syftet med arbetet är så klart som möjligt så delar vi ut ett “målpapper” med målen i de olika ämnena.

24

25 Projektarbete Syftet är att eleverna, baserat på deras interssen, ska ha en möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom att göra ett särskilt projektarbete. Vi brytar schemat och låter eleverna arbete med ett egenvalt projekt. Vanligen under två veckor. Eleverna som är mellan 6 och 11 år arbetar i verkstäder. Fritidspersonalen är i högsta grad inblandade i detta arbete. Eleverna tränas också att ta eget ansvar genomföra en studie med intervjuer använda olika presentationstekniker samarbeta med andra elever – både klasskompisar och andra 

26 Brainstorming i klassrummet
Vilka tankar, frågor och funderingar har väckts hos eleverna under upplevelsen? Vad vill eleverna arbeta med inom temat?

27 Öppet hus

28 VÄLKOMMEN


Ladda ner ppt "Välkommen till Rönnbyskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser