Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KVALITET & STYRNING I VARA KOMMUN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KVALITET & STYRNING I VARA KOMMUN"— Presentationens avskrift:

1 KVALITET & STYRNING I VARA KOMMUN

2 Principer Platt organisation Delegerat ansvar Styrdokument
Decentralisering Platt organisation Delegerat ansvar Mål- och visions styrning Styrdokument

3 Tjänstemanna organisationen
KOMMUNDIREKTÖR FÖRVALTNING FÖR LEDNING & ADMINISTRATION BILDNINGS FÖRVALTNING SOCIAL FÖRVALTNING SAMHÄLLS- BYGGNADS FÖRVALTNING AVDELNINGAR RESULTATENHETER RESULTATENHETER RESULTATENHETER

4 Riktlinjer & anvisningar
Lagar och program Strategisk plan Politiker Verksamhetsansvariga Operativ nivå Strategisk nivå Verksamhetsplan Lednings- och styrdokument Sektorsprogram Regle- menten Återkoppling Arbetsplan Riktlinjer & anvisningar Verksamhet

5 Politiker Verksamhetsansvariga Operativ nivå Strategisk nivå VAD HUR

6 Mål på olika nivåer Vision Övergripande mål Inriktningsmål Effektmål
Strategisk plan Vision Övergripande mål Inriktningsmål Verksamhetsplan Policydokument Effektmål Arbetsplan Operativa mål

7 Strategisk plan Framgångsfaktorer Vision 2020 Övergripande mål
Fyra år Innehåller Framgångsfaktorer Vision 2020 Övergripande mål Inriktningsmål Effektmål

8 Lednings- & styrdokument
Styrprinciper och organisation Finansplan Personal Kvalitet Miljö Upphandling Konkurrens Information & marknadsföring IT Säkerhet

9 Sektorsprogram Socialnämnden Kommunstyrelsen Bildningsnämnden
Tekniska service nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Demokrati Näringsliv och arbete Kultur Internationalisering Hållbar utveckling Folkhälsa

10 Vara delaktig Integrations- och jämställdhets departementet
IT-teknik för diskussioner i storgrupp Demokratisatsning 2006 Integrations- och jämställdhets departementet 10 datorer och en projektor 5 personer kring varje dator.

11 Utvecklingsinsatser Kommunövergripande Specifika insatser
Arbetslagsutveckling Verksamhetsutveckling Ledarutveckling Politiker utveckling Specifika insatser Individuella utvecklingsinsatser Insatser mot särskilda yrkesgrupper

12

13

14 Vara Lean Ständiga förbättringar
Processkartläggning/värdeflödes-kartläggning Minimera slöserier och öka värdeskapande aktiviteterna Medarbetarna själva arbetar med förbättringsarbetet

15 Tjänstegarantier Samtliga nämnder Politikernas operativa mål

16 Undersökningar vartannat år
Brukarundersökningar Äldreomsorg Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Baden Biblioteken Fritidsgårdarna Plan- och miljöområdet Handikappomsorg Konserthuset Invånarenkäter Arbetsklimatundersökning

17 Bättre Vara Telefon Hemsida Brevledes Besök
Möjlighet att lämna synpunkter och klagomål till och på den kommunala verksamheten Via Telefon Hemsida Brevledes Besök

18 Goda idéer ger mervärde!
Lysande förbättringar 20.000 10.000 5.000 En ljus idé Plakett Många ljuspunkter Vandringspris Hedersomnämnande

19 ”På scenen” ”Bakom kulisserna” Planera Genomföra Analysera Förbättra
Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i balans ”På scenen” Verksamhet Medborgardialog Arbetsplaner Invånarenkät Brukarundersökning Tjänstegarantier BättreVara Extern kvalitet Planera Genomföra Analysera Förbättra Intern kvalitet Styrdokument Handlingsplaner Utvecklingsinsatser Värdeflöden Arbetsklimat- undersökning Förbättrings- arbete Metodutveckling Goda idéer ”Bakom kulisserna”

20 Internationellt arbete
Vänorter Catarroja, Spanien Cherwell, England Mäntsele, Finland Märjamaa, Estland Ramsö/Roskilde, Danmark Vestby, Norge Systerskolor EU-projekt Sala-IDA projekt

21 ett år tio konstnärer tio arbetsplatser
När vägen är målet…. Stärka det kreativa klimatet och förändringsarbetet i arbetsgrupperna Stärka det hälsofrämjande arbetet Stärka kommunens ”varumärke” som en attraktiv kommun att leva, arbeta och bo i.


Ladda ner ppt "KVALITET & STYRNING I VARA KOMMUN"

Liknande presentationer


Google-annonser