Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om mål."— Presentationens avskrift:

1 Om mål

2 SMARTA MÅL MED SMURF! SMART SMURF S pecifika M ätbara A ccepterade
R ealistiska T idssatta SMURF S pännande M odiga U tmanande R oliga F antasifulla

3 Hur ser våra smarta mål ut?
S pecifika M ätbara A ccepterade R ealistiska T idssatta Varje medarbetare använder minst 5% av sin arbetstid till utveckling Målet följs upp genom påståendet ”Jag använder 5 % av min arbetstid till utveckling” i arbetsklimatundersökningen. För att målen ska anses som uppnådda ska 75% av medarbetarna instämma helt eller delvis i påståendet. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5% av arbetstiden används till utveckling 57% 65% 75%

4 Målnivåer Vision Övergripande mål Inriktning Effektmål Operativa mål
Strategisk plan Vision Övergripande mål Inriktning Verksamhetsplan Policydokument Effektmål Arbetsplan Operativa mål VAD HUR Politiker Verksamhetsansv

5 Operativa mål Operativa mål sätts av verksamhetsföreträdare, resultatenhetschef eller motsvarande, de är ettåriga med ett fyraårigt perspektiv och är till för att förtydliga vilka aktiviteter som kommer att genomföras på enhetsnivå för att nå effektmålen. Dessa mål återfinns i arbetsplanerna Lednings- och styrdokumentet kring styrning och organisation Sidan 5

6 Från vision till individens egna mål…
Styrdokumenten anger politikens vision med vår kommun. Här anges inriktning och effektmål för organisationen. Arbetsplanerna konkretiserar på enhetsnivå Utvecklingssamtalet ger varje enskild medarbetare individuella mål

7 Hur blev det? Styrdokumentens effektmål följs upp genom de indikatorer som finns angivna i styrdokumenten. Arbetsplanerna följer enheten upp årligen (en avstämningsdel finns på varje A3) Utvecklingssamtalets individuella mål följs upp genom lönesamtal.

8 Effektmål – Lednings- och styrdokumentet kring Styrning & organisation
Ett exempel hur det ser ut….i STYRDOKUMENTET

9 Operativt mål i Arbetsplanen
Vi ska öka antalet verktyg som vi använder för att arbeta med kontinuerliga förbättringar Aktiviteter under året Värdeflödeskartläggning kring informationsflödet till kunder/brukare Förbättringstavla startas upp (IGEN…) 5S på varje kontor – alla ska hitta överallt Ett exempel hur det kan se ut….i ARBETSPLANEN

10 Individuella mål – min personliga utvecklingsplan
Verksamhetsmål Jag ska ha minst två ansvarsområden på förbättringstavlan Utvecklingsmål Jag ska vara en av åtta som är med i värdeflödeskartläggningen Relationsmål Jag ska bli bättre på att lyssna på mina kollegors förslag till förbättringar. Ett exempel hur det kan se ut…. i UTVECKLINGSSAMTALET

11 Mer om Utvecklingssamtal & Lönesamtal finns i Personalhandboken


Ladda ner ppt "Om mål."

Liknande presentationer


Google-annonser