Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuell handlingsplan för dig som chef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuell handlingsplan för dig som chef"— Presentationens avskrift:

1 Individuell handlingsplan för dig som chef

2 Nyckeluppgifter kommunikativa förmåga

3 Resultat och förbättringsåtgärder
Struktur Mitt resultat Mål Aktivitet När? Jag har en tydlig roll och ett tydligt ansvarsområde 65 75 Stämma av roll och ansvarsområde, reda ut oklarheter med medarbetare Omedelbart Jag har tydliga individuella mål för mitt arbete 56 85 Förtydliga målen. Stämma av roll och ansvarsområde, reda ut oklarheter med medarbetare Min närmaste chef skapar tydliga och gemensamma mål för min avdelning 80 Möte med avdelningschef. Otydligt mål för avdelningen. Innan oktober är slut Jag förstår hur mitt arbete bidrar till avdelningens mål Min närmaste chef är bra på att koppla min avdelnings mål till lantbruks övergripande mål

4 Resultat och förbättringsåtgärder
Utveckla Mitt resultat Mål Aktivitet När? Jag har kunskap om vad mina intressenter/kunder tycker om mitt arbete/leveranser 60 80 Skapa struktur för kunskap om våra kunder samt utrymme för återkoppling December Min chef är bra på att ge mig återkoppling (pos/neg) synpunkter på min arbetsinsats 56 75 Inför 10-minutersmötet varje vecka. November Min närmaste chef följer regelbundet upp hur vår avdelning lyckas i förhållande till våra uppsatta mål Min närmaste chef skapar förståelse för hur olika förändringar påverkar min avdelning Min närmaste chef informerar kontinuerligt vad som händer i samband med förändringar

5 Resultat och förbättringsåtgärder
Interagera Mitt resultat Mål Aktivitet När? Jag anser att våra avdelningsmöten är värdefulla Min chef skapar att positivt arbetsklimat

6 Resultat och förbättringsåtgärder
Representera Mitt resultat Mål Aktivitet När? Min chef är ett gott föredöme genom att leva som hon/han lär

7 Resultat och förbättringsåtgärder
Lokala frågor Mitt resultat Mål Aktivitet När? Jag har stor förståelse för vårt nya kundarbete 55 85 Möte och diskussion med medarbetarna 25 mars Uppföljningsmöte avdelning 15 april Jag förstår hur jag ska bidra till våra gemensamma ekonomiska mål 60 90 Möte medarbetare, individuellt 30 mars OBS! LOKALA FRÅGOR

8 Lycka till!


Ladda ner ppt "Individuell handlingsplan för dig som chef"

Liknande presentationer


Google-annonser