Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuellt lärande tillsammans

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuellt lärande tillsammans"— Presentationens avskrift:

1 Individuellt lärande tillsammans
Självstyrt lärande (SSL) Lärgrupper Individuellt lärande tillsammans med andra

2 Syftet Lärande om mönster och hinder i tänkande, beteenden, beteenden och känslor – vad påverkar mig? Dela erfarenheter och lyssna till andras erfarenhet. Utmana oss själva att hitta nya sätt tänka, agera och arbeta.

3 Ett sätt att tänka och agera…
Alla har ett behov av att lära och utvecklas. Alla tar ansvar för sitt eget lärande. Planerat, medvetet, meningsfullt lärande i vardagen. Lära hur man lär –vad, hur, när, var och varför? Individuellt lärande tillsammans med andra.

4 Självstyrt lärande SSL = struktur (ett glas som kan fylllas med vad som helst) SSL = process En given start och ett bestämt slut.

5 Lärgrupper SSL pedagogiken är plattformen.
Stödjande struktur för lärandet. Individer stöttas och utmanas i att formulera, utveckla och agera i enlighet med lärplanen. “Lära att lära” genom reflektion, dialog och aktiviteter.

6 Lärgrupp i praktiken Grupper med 5-8 deltagare och en lärcoach.
8-12 månaders process med ca åtta möten med lärgruppen och kontinuerliga möten med chefen.

7 SSL pedagogiken Lärkontraktet
F 1 Var har jag varit? Hur kom jag hit? F 2 Var befinner jag mig nu? F 3 Vart vill jag? F 4 Hur kommer jag dit? F 5 Hur vet jag när jag är framme?

8 SSL - nyckel process Utforska mina behov (kartlägga och analysera)
Planera mitt lärande (mål och aktiviteter) Kontrakt med min chef (lärkontrakt/utvecklingsplan) Genomförande (aktiviteter, små förändringar i vardagen, reflektion, coaching, dela med sig, hitta nya sätt, förändring) Utvärdera mina resultat (bevis på att jag har nått mina mål)

9 Teori/pedagogik Lärande organisationer, Action Reflection Learning (MiL), Problembaserad inlärning, Learning in a group (P Senge) “Självstyrt lärande –när katederna inte räcker till.” Jörgen Hansson (Kenneth Wiberg, Hans Frick, Helga Glimsér och Nanette Wolter) Learning in a group, Peter Senge Från lärarstyrt till motivationsstyrt lärande SSL på IKEA: “Me today –me tomorrow” “I want to be a learning being”.

10 Struktur -lärgrupp “Checking in” – “personal unloading”, landa in, lasta av tankar och händelser Strukturera dagen, fördela tiden Individuell “Air-time” -Vad vill jag prata om?, Vad vill jag ha ut av dagens träff? -Vad har hänt i mitt lärande sedan sist? -Var är jag nu? (upplevelser, tankar, utmaningar & framsteg kopplade till mitt lärande) -Gemensam reflektion, dialog, teori, feedback etc. -Till nästa gång ska jag… “Checking out” – reflektioner från dagen ( + ev. praktiska detaljer inför nästa gång.)

11 Förberedelser -lärgrupp
Vad vill jag ha ut av dagens lärgrupps-session? Vilka förväntningar har jag? Vilken slags respons eller feedback vill jag ha?

12 Verktyg -lärgrupp Lärkontrakt (F1-5) Gapanalys och utvecklingsbehov
Olika verktyg för kartläggning, tex Pi, MBTI, Livslinje, Fyrarummaren, SWOT etc.

13 ”Fishbowl” -metoden Du presenterar var du är i ditt lärande.
(Alla sitter med ryggen emot.) De andra diskuterar och reflekterar kring vad du sagt. (Vända mot varandra. Du sitter utanför -ryggen emot.) Du reflekterar kring vad som blivit sagt. (Vänd dig mot ringen.)

14 Regler -lärgrupp Konfidentiellt Aktivt lyssnande ?

15 Coachens roll Säkra strukturen.
- Hjälpa gruppen fördela tiden och göra en prioritering. - Säkra att agendan, tiderna och ämnena följs. Säkra processen som helhet. Följa processen. - Spegla det som händer om/när så krävs.

16 Att samtala om Vad tänker jag om arbetssättet?
Vad är begripligt – vad undrar jag över? Vad ser jag för fördelar/risker? Vad innebär aktivt lyssnade för mig?


Ladda ner ppt "Individuellt lärande tillsammans"

Liknande presentationer


Google-annonser