Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från analog till digital skola. Bakgrund Från Småskaligt verksamhetsnära IT Via Teknikstyrd stordrifts IT med administrativa industriella förtecken På.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från analog till digital skola. Bakgrund Från Småskaligt verksamhetsnära IT Via Teknikstyrd stordrifts IT med administrativa industriella förtecken På."— Presentationens avskrift:

1 Från analog till digital skola

2 Bakgrund Från Småskaligt verksamhetsnära IT Via Teknikstyrd stordrifts IT med administrativa industriella förtecken På väg till Verksamhetsstyrt/anpassat IKT-stöd

3 Det här behövs formulerades vid en workshop 2009 Målbild/vision 1:1 koncept! Hur då? Lärande och lärresurser! Hur då? Ekonomiska förutsättningar Tekniska förutsättningar och avtal Plan för lärarnas kompetensutveckling Skolledarrollen! Vad innebär den nu? Hantering av juridiska frågor Forskning

4 Västeråsmodellen Elevers bästa lärande Pedagogers behov Entreprenöriell strategi Omvärldsspaning Pilotprojekt Styrning för hållbar utveckling

5 Utvecklingsresan i Västerås 2008200920102011 Litet pilotprojekt Stort pilotprojekt Ny verksamhets- modell Bred utrullning Uppföljning 2012

6 Skolan ger varje barn och elev bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål. Nya sätt att tänka kring mötet med eleverna och kring den pedagogiska utvecklingen leder till att fler når målen. Skolan utmanar och inspirerar barn och ungdomar och deras nyfikenhet och kreativitet tas tillvara. Lärandet anpassas, avseende lärstil och lärmiljö, till olika elevers behov. Tillgången till IT, annan modern teknik och skolbibliotek ger möjligheter till en anpassningsbar och flexibel pedagogik. Lärandet sker oberoende av tid och rum. Verksamhetens och projektets målbild 2010-2012

7 Tekniklösningar Trådlöst nät Informationssäkerhet –Webfilter –Certifikat Mac/PC/open source Användare är egna administratörer Live + Share point Successiv utrullning/profilskolor

8 Lösningar utbildning PIM för alla Utbildning för skolledare och utvalda lärare –Tänk OM –Innovativa Skolprogrammet Nätverk för att dela erfarenheter och fånga behov –Skolledare –Lärcoacher –Teknikansvariga IKT-mentor

9 Utmaningar Förvaltning mot förvaltning Utrullningstakt i förhållande till ekonomi, ordnade processer och support Alla lärares involvering och vilja till utvecklat arbetssätt Hållbar utveckling i förvaltning, tekniskt och pedagogiskt Säkra skolans behov i outsourcing, upphandling systemstöd

10 Undersökning bland lärare om hur datorn påverkar arbetet i skolan 2011 gav bilden

11 Fördelar med datorn (elevers uppfattning)

12 Nya beslut! Gemensam utbildningsgrund för alla Test av nya verktyg Ny skolportal Nytt skoladministrativt system på G Ny verksamhetsmodell som integrerar IT-stödet i pedagogiken

13 Erfarenheter under utvecklingsresan har lärt oss: Att kompetensutveckling och stöd för lärares lärande i vardagen är viktiga förutsättningar i förändringsarbetet Att det behövs effektiva rutiner för hantering av teknikproblem Att vi har riktlinjer och regler för elevers användning Att vi ständigt arbetar med problemlösning och förbättringar Att strategisk ledning och politik kommer med

14 Kontakt Kenneth Wiberg IS/IT-chef proAos kenneth.wiberg@vasteras.se Bitte Henriksson utvecklingsledare, Västerås stad Skolverksamheter bitte.henriksson@vasteras.se


Ladda ner ppt "Från analog till digital skola. Bakgrund Från Småskaligt verksamhetsnära IT Via Teknikstyrd stordrifts IT med administrativa industriella förtecken På."

Liknande presentationer


Google-annonser