Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det blommar i Botkyrka Hans Lindgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det blommar i Botkyrka Hans Lindgren."— Presentationens avskrift:

1 Det blommar i Botkyrka Hans Lindgren

2

3

4 Snabb-fakta invånare/100 språk Småskaligt näringsliv (plus AlfaLaval, DeLaval och Tumba Bruk/Crane) Kommunen största arbetsgivaren

5 e-förvaltning och e-strategier?
Skapa NYTTA för medborgaren, samhället och oss själva Varför e-förvaltning och e-strategier?

6 e- Digital teknik Organisation Kompetens Nytta för vaddå?
Förändringsresa!

7

8 Dialog Inspiration Nuläge Vägvisare

9 kfm e-strategi IT-strategi Komm-strategi HR-strategier Kanal-strategi
Verksamhets-strategier Verksamhets-strategier Verksamhets-strategier Verksamhets-strategier Verksamhets-strategier IT-strategi Komm-strategi HR-strategier Kanal-strategi

10 e-strategi-gruppen Öka handlingskraften i genomförandet av flerårsplanens mål Rådgivande för e-frågor och IT-frågor på strategisk/taktisk nivå Stödjer genomförande och uppföljning Leds av IT-chefen Samtliga förvaltningsledningar Mandat att föra förvaltningens talan – Ansvar att föra vidare frågor/diskussioner till förvaltningen och… vi är HÄR!

11 Gemensamt (e-strategi-gruppen)
Blomlådan hos oss – så har vi gjort Område Inblandade parter 1 Äldreomsorg o socialt Vof, soc 2 Barn och utbildning Uf (inkl barn), avux 3 Näringsliv och arbete Näringsliv, Upphandl, HR 4 Stadsbyggnad, teknik och miljö Sbf, Teknik 5 Kultur och fritid Kof 6 Demokrati och delaktighet /Allmänhetens bemötande MBK, KC, demokrati, Web.koord + Kommunikatörer!!! Gemensamt (e-strategi-gruppen)

12 A-HA!!! HA-HA!!! Små grupper Lunchmöten Intensiv dialog Brobygge!
Tack för maten! Små grupper Lunchmöten Intensiv dialog Brobygge!

13 Sammanställning Analys
Uppföljning Sammanställning Analys Handlingsplan/strategisk dialog – baserad på men inte enbart om eBlomlådan

14 Mäta och jämföra - fast vi inte skulle… Är inget ”exakt” mätverktyg
Svaret N/A saknas; lätt att man ”låser på mål” – enbart styr på blomlådans indikatorer

15 Förändring

16 Förändring Vård & omsorg - Socialtjänst Skola & lärande
Verksamheten har i planeringen av det egna utvecklingsarbetet beaktat digitaliseringens möjligheter för att uppnå mål. 2 Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom vård och omsorg. 1 Verksamheten arbetar aktivt med samordnad vårdplanering med stöd av IT. 3 Verksamheten nyttjar IT-stöd för en effektiv bemanningsplanering. Verksamheten har minskat sina handläggningstider med hjälp av IT-stöd och förändrat arbetssätt. Utförare (kommunala och privata) inom verksamhetsområdet rapporterar kvalitetsindikatorer digitalt. -1 Verksamheten har hämtat hem nyttan av gjorda e-satsningar, t.ex. genom att använda frigjord tid till mer värdeskapande arbete. 15 2,14 Skola & lärande Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom skola och lärande. Verksamheten arbetar systematiskt med att ge lärare och elever förutsättningar för användande digitala lärverktyg. Verksamheten följer upp hur måluppfyllelsen i skolan påverkas av användandet av digitala lärverktyg. 19 2,71 20 2,86 Näringsliv & Arbete Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom näringsliv och arbete. Verksamheten använder IT-stöd för att samordna sin tillsyn gentemot företagare. 12 2,40 7 1,40 Samhällsbyggnad, transport och miljö Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom samhällsbyggnad, transport och miljö. Verksamheten använder IT-stöd för att samordna hantering och åtgärdande av felanmälningar. 2,00 2,50

17 Politiskt resultatmål:
Utmaning 2014 Politiskt resultatmål: Förbättra resultatet i e-Blomlådan jämfört med 2013. e-Blomlådan Ny version, nya indikatorer!!!

18


Ladda ner ppt "Det blommar i Botkyrka Hans Lindgren."

Liknande presentationer


Google-annonser